Specifiek aanbod 0-4 jaar

Voor de doelgroep 0-4 jaar bieden wij een specifiek aanbod aan dat plaats vindt in kindercentra. Hierbij kun je denken aan een cursus werken met baby's, een VE-training of een training tot hbo-coach. Daarnaast is het ook mogelijk om op specifieke onderwerpen een van onze experts in te huren. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.
 

 • Cursus pedagogisch coach of beleidsmedewerker
  Vanaf 1 januari 2019 is er in de kinderopvang een nieuwe wet van kracht. Pedagogisch medewerkers hebben recht op coaching door een pedagogisch coach. Elke organisatie moet  een hbo-coach in dienst hebben of inhuren. Driestar onderwijsadvies biedt in samenwerking met Kiki een cursus Coaching en pedagogiek aan. 

  Cursus Coaching en pedagogiek

  Deze cursus is opgebouwd volgens het principe van 'ervarend' leren. Dat betekent dat je tijdens deze opleiding alles leert over coaching in de praktijk met als belangrijkste leerdoelen het geven van ontwikkelingsgerichte feedback en het spiegelen van gedrag. Ook leer je om pedagogisch medewerkers te coachen tijdens hun werk (Praktijk-In-Zicht), door middel van beeldopnames (Beeld-In-zicht) en tijdens coachingsgesprekken (Zelf-In-Zicht). Daarnaast leer je concreet beschrijven op welke wijze je inhoud kunt geven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van een organisatie.

  Deze opleiding geeft je als pedagogisch beleidsmedewerker/coach de mogelijkheid om op HBO-niveau te excelleren in je vak. Voor meer informatie over deze cursus we je door naar onze cursuspagina. 
 • Workshop executieve functies
  Een herkenbare situatie: je gaat met de groep naar buiten en het is gezellig druk. Er wordt gelachen, gepraat en gejoeld. Daarna lees je in de kring nog een booekje voor, maar Bas blijft druk. Hij heeft moeite met schakelen. Veel handelingen zijn nog complex voor jonge kinderen. Schakelen maar ook jezelf inhouden, dingen onthouden, aandacht vasthouden en verleggen; het zijn allemaal executieve vaardigheden. In de fase van 2,5 tot 6 jaar zijn de hersenen extra ontvankelijk voor de ontwikkeling hiervan. Hoe zit dat met de peuters in jouw groep en wat is jouw rol hierin? Verdiep je in executieve functies met onze workshop. 

  Neem voor meer informatie contact op met Karen Dekker (onderwijsadviseur)
 • Opfriscursus Bas in de klas
  Al veel peuterspeelzalen en basisscholen werken met veel plezier met het VE-programma Doe meer met Bas.

  Opfriscursus Bas in de klas

  Bas in de klas is de opvolger van de VE-methode Doe meer met Bas. Wat is er nieuw, wat zijn de nieuwste inzichten op VE-gebied? Geef je op voor de opfriscursus.

 • Baby aanbod
  Driestar educatief biedt de cursus Werken met baby's aan. Deze cursus is ontwikkeld door het Nederlands Jeugd Instituut en voldoet aan alle criteria voor een goede training in de babyopvang.

  Kijk op onze cursuspagina voor meer informatie en om je aan te melden!
 • VE-training Bas in klas

  Ben je als pedagogisch medewerker werkzaam op een locatie waar Voorschoolse Educatie (VE) wordt geboden? Dan is het vereist dat je VE-gekwalificeerd bent.

  Nieuwe wet- en regelgeving

  Sinds 2018 zijn er nieuwe regels van kracht voor de scholing op het gebied van Voorschoolse Educatie, vanuit de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Alle pedagogisch medewerkers moeten minimaal 12 dagdelen scholing volgen om goed te kunnen werken in de VE. In de training VE gaan we in op de ontwikkeling van spel, motoriek, taalvaardigheid, rekenen en sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen van 0 tot 4 jaar. Maar ook aan jouw vaardigheden, jouw rol tijdens spel, het opzetten van een thema in een rijke speelleeromgeving, het volgen van het kind en het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. 

  Er zijn verschillende VE-programma’s ontwikkeld. Allemaal bedoeld om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en ervoor te zorgen dat zij zonder (taal)achterstand aan school beginnen. Onze training gaat vooral uit van Bas in de klas, de opvolger van Doe meer met Bas, maar we kijken ook naar andere methodes.

  Met het behalen van het certificaat ben je startbekwaam en dus bevoegd om in een VE-groep te werken en ontwikkelingsstimulering aan te bieden aan ieder kind!

  Ervaren onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in het (zeer) jonge kind zullen de bijeenkomsten verzorgen.

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers die nog geen of weinig basiskennis van of ervaring met VE hebben. Door het volgen van de 12 VE-modules ben je VE-gekwalificeerd.
  Certificering is persoonsgebonden en er wordt alleen een certificaat uitgereikt als de deelnemer de hele training heeft gevolgd en aan alle certificeringseisen heeft voldaan. De certificeringseisen bestaan uit:

  • Alle huiswerkopdrachten zijn met een voldoende beoordeeld.
  • Minimaal 80% aanwezigheid

  Aanmelden

  Heb je belangstelling voor deze cursus? Neem dan contact op met Karen Dekker.
 • Teamscholing buitenspelen
  Lars speelt graag buiten. Dat is goed voor zijn motorische onwikkeling, hij leert omgaan met onverwachte situaties en het stimuleert de hersenontwikkeling. Maar Thomas blijft liever binnen en Lisa is ook met geen stok naar buiten te krijgen. Eigenlijk vindt de juf het ook niet geweldig. Heel even, aan het einde van een dagdeel, en dan weer lekker naar binnen. Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen en ook de juf graag buiten zijn? Wat staat er over in je beleidsplan? Is er wel een visie op buitenspel, is er nagedacht over soorten materialen, speelgoed en de inrichting van de buitenspeelruimte? Welke voorwaarden zijn er nodig voor goed buitenspel, welke kansen liggen er? Boeiende vragen om als team over na te denken. 

  Neem voor meer informatie contact op met Elsbeth Schouten (onderwijsadviseur)
 • Training thematisch werken in een rijke leeromgeving
  Met nieuwsgierige oogjes neemt Ivar de omgeving in zich op. ‘Waar zal ik kiezen? Ik zie zoveel mooie dingen. Gelukkig kan ik er zelf bij’. Hoe is jouw ruimte ingericht? Welke hoeken zijn er en hoe kun je die verrijken? Maak van je ruimte een mooi buffet: voor elke leeftijd wat! Door te werken met thema’s en een rijke speelleeromgeving, worden kinderen gestimuleerd om zich te ontwikkelen. Wat is een rijke speelleeromgeving? En hoe verbind je de omgeving aan de ontwikkelpunten die je in gedachten hebt voor jouw groep? We helpen je graag bij het ‘bereiden van het buffet’. 

  Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Klik hier voor meer informatie over deze training.
 • KIJK! voor 0-4 jaar

  Met KIJK! observeer je de totale ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling is onderverdeeld in een aantal ontwikkelingslijnen die je houvast geven in het observeren van de kinderen en die je helpen bij het vroegtijdig signaleren van een stagnatie of voorsprong in de ontwikkeling. 

  Met KIJK! werk je handelingsgericht. Het boek 'Kijk Kies Doe 0-4 jaar' geeft je handvatten voor het plannen van een aanbod passend bij de onderwijsniveaus, onderwijsbehoeften en de talenten van je kinderen.

  De cursus

  Om met KIJK! te kunnen werken volg je een cursus waarmee je inzicht in de achtergronden en uitgangspunten van KIJK! krijgt. Tevens leer je werken met het registratiesysteem (papieren versie en/of webbased).

  Je kunt met KIJK! ook webbased werken. KIJK! Webbased is het online registratie-instrument, waarin je eenvoudig de observatiegegevens kunt invoeren. KIJK! Webbased maakt op basis hiervan automatisch individuele- en groepsrapporten, die je informatie geeft over de ontwikkeling van individuele kinderen en van de hele groep

  Doelgroep

  De cursus KIJK! 0-4 jaar is bedoeld voor pedagogisch medewerkers van KDV en peuterspeelzaal

  Bijeenkomsten

  De cursus bestaat uit minimaal 3 bijeenkomsten op locatie. Er kan ook een meerjaren traject gekozen worden. De cursus Observeren en registreren met KIJK! wordt op aanvraag gegeven. De kosten bedragen  € 810,- per bijeenkomst. 

  Neem voor meer informatie contact op met Elsbeth Schouten (onderwijsadviseur).
 • Workshop Interactievaardigheden
  Rhodé heeft een diertje gevonden tijdens het buitenspel. Ze laat het aan jou en de kinderen zien. Hoe reageer jij? ‘O, dat is interessant!’ En je vertelt er van alles over. Of… ‘Brr, weg met dat beestje!’ De interactievaardigheden van jou als pedagogisch medewerker zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Volg onze workshopwaarbij pedagogisch medewerkers diepgaand aan de slag gaan met hun interactievaardigheden. We doen een test, kijken naar jouw vaardigheden en die van je collega’s. Want voor een goede balans is het nodig dat de verschillende vaardigheden zichtbaar zijn!

  Wil jij je aanmelden voor de workshop Vaardig zijn in interactie? Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden. 
 • Cursus Startblokken van basisontwikkeling
  Wil je graag ontwikkelingsgericht werken? Het opstarten hiervan kan lastig zijn: het doel is wel duidelijk, maar wat wordt jouw aanpak, waar liggen uw speerpunten en hoe betrekt u de ouders hierbij? Het erkende vve-programma Startblokken van basisontwikkeling helpt daarbij! Je kunt een certificeringstraject volgen of een cursus op maat.

  Voor meer informatie over deze cursus verwijzen we je door naar onze cursuspagina. 
 • Ouderbetrokkenheid

  Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen ouders en school? Bekijk onze video!

  Binnen passend onderwijs vinden wij ouderbetrokkenheid erg belangrijk. Zeker wanneer er zorgen zijn rondom een kind en het extra ondersteuning nodig heeft, is een constructieve samenwerking tussen ouders en de school noodzakelijk. Maar ook wanneer een kind goed in z’n vel zit en prima mee kan komen, is het goed ouders blijvend te betrekken bij het onderwijs aan hun kind. Want samen weet je meer!

  Scan om ouderbetrokkenheid te meten

  Onlangs heeft Driestar onderwijsadvies de quickscan ouderbetrokkenheid voor de kinderopvang ontwikkeld. Er was al een scan voor de basisscholen, maar op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is het evengoed belangrijk om de ouderbetrokkenheid te meten! De scan bevat 32 stellingen over onderwerpen als ouderparticipatie, opvoeden en communicatie. 

  Voor meer informatie over de quickscan, neem contact op met onze onderwijsadviseur. Meer informatie over ouderbetrokkenheid  kun je vinden op onze pagina

 • Vroegsignalering
  Juf Joyce kijkt naar haar kinderen… Wat een activiteit! Masja doet verwoede pogingen om haar pop een (ander) truitje aan te trekken. Het gaat al beter dan twee weken terug! Tim is met zijn favoriete puzzel bezig, straks eens kijken of hij ook een andere puzzel kan. Dan wordt haar aandacht naar Lars getrokken. Lars vindt ze moeilijk te begrijpen. Hij kan zomaar ineens boos worden. En soms ook intens verdrietig zijn. Hoe kan ze hem geven wat hij nodig heeft?
   
  Herken je deze vragen? Vragen als: Wat is normaal gedrag en wat niet? Hoe begeleid ik kinderen als Masja, Tim en Lars? Deze en andere vragen komen in onze cursus Vroegsignalering aan bod. Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met Elsbeth Schouten.
 • Training Konnect: Vroegsignalering en observaties vastleggen
  ‘Volgens mij blijft Marieke achter in haar ontwikkeling’, verzucht haar juf. ‘Hoe weet je dat?’,  vraagt de collega van een andere groep. ‘Nou gewoon, door observaties’. Wanneer observeer je, hoe doe je dat objectief en wat doe je met de gegevens? Wanneer moet je je zorgen maken? Wat doe je met een ontwikkelingsachterstand of juist een -voorsprong? In de bijeenkomsten rondom vroegsignalering kijken we  hoe je met de observatiegegevens kunt omgaan. Zowel het interpreteren van deze gegevens als de mogelijke vervolgstappen komen aan bod.  

  De observaties kun je koppelen aan een Kindvolgsysteem. Binnen Konnect hebben wij ontwikkelijnen. Daarmee volg je de ontwikkeling van ieder kind. Waar liggen uitdagingen? Waar blinkt het in uit? Welke speciale behoeften heeft het kind? Dit deel je vervolgens met één druk op de knop met de basisschool.

  Voor meer informatie kun je het filmpje onderaan deze pagina bekijken, de downloads bekijken of contact met ons opnemen. Meer informatie over het implementatietraject lees je hier.
 • Downloads Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar Konnect
  Download hieronder de handleidingen, toelichtingen en doelenlijsten voor de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar, zoals die in Konnect te vinden zijn. Deze ontwikkelingslijnen sluiten naadloos aan op het leerlijnenpakket 4-7 jaar in ParnasSys. Het kinddossier vanuit Konnect wordt als een kind naar school gaat, via een koppeling in ParnasSys geplaatst.

  Presentatie 

  Download een presentatie over de ontwikkelingslijnen 0-4 jaar.

  Instructies

  Handboek Ontwikkelingslijnen 0-2 jaar augustus 2017

  In onderstaande documenten staan alle leerdoelen uit het leerlijnenpakket. Je kunt deze gebruiken om de doelen in te zien, maar ze zijn bedoeld om de beginsituatie en voortgang van leerlingen op papier/in Excel te kunnen registreren.

  Ontwikkelingslijnen 0-4 jaar