Ontwikkelingsvoorsprong

U komt ze vast in uw dagelijkse praktijk in de onderbouw tegen, kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Het kan zelfs zijn dat u zich afvraagt of er geen sprake is van (hoog)begaafdheid. Of misschien heeft u wel een kleuter in de groep die niet laat zien wat hij werkelijk kan.
Het is de uitdaging om ook voor deze leerlingen de leeromgeving en het pedagogisch klimaat in een kleuterklas optimaal vorm te geven en te zorgen voor een passend onderwijsaanbod.

Doelstellingen van een begeleidingsroute voor leerkrachten in de onderbouw

De deelnemers weten:

  • wat hoogbegaafdheid is
  • hoe (hoog)begaafdheid in groep 1/2 gesignaleerd kan worden
  • hoe je kunt komen tot het maken van een beredeneerd aanbod voor deze leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
  • hoe het onderwijs verrijkt kan worden voor deze doelgroep
  • welke materialen en werkwijzen daarvoor ingezet kunnen worden (o.a. door het stimuleren van het creatieve denken en het inzetten van onderzoeksactiviteiten).
  • wanneer het zinvol is om deze kinderen vervroegd door te laten stromen naar groep 3

Globale inhoud en opzet

Tijdens de bijeenkomsten zullen we met elkaar nadenken over wat hoogbegaafdheid is en wanneer er sprake is van (hoog)begaafdheid bij kinderen in groep 1 en 2. Daarnaast denken we ook na over welke criteria van belang zijn bij het nemen van een besluit t.a.v. vervroegde doorstroming naar groep 3. Tevens zal er aandacht besteed worden op welke wijze we voor deze doelgroep kunnen zorgen voor verrijkingsaanbod binnen thematisch werken.

Lees meer over hoogbegaafdheid op onze themapagina.