Gemeenten

Transitie Jeugdzorg, Passend onderwijs en de wet OKÉ zijn voorbeelden van belangrijke beleidsontwikkelingen die gevolgen hebben voor beleidsvorming in gemeenten. Bestaande kaders worden losgelaten en gemeenten krijgen te maken met geheel nieuwe aandachtsgebieden.

Driestar educatief onderhoudt als praktijkgericht kenniscentrum al vele jaren relaties tussen gemeenten, schoolbesturen en scholen. Beleidsambtenaren en wethouders weten ons te vinden als sparringpartner, kwartiermaker of intermediair.

Driestar educatief biedt zowel zorgaanbod aan cliënten, als advies aan gemeenten. Daarnaast hebben wij een ruim professionaliseringsaanbod voor professionals in het sociaal domein.
D.C. (Dirk) Verweij

Manager Driestar onderwijsadvies

Telefoon:
06 58 758 963 06 58 758 963
LinkedIn: