Gratis ZIEN!-spreekuur - Rotterdam

Van22 februari 13:30
tot22 februari 15:30
Locatie:Rotterdam

Door het invullen van de ZIEN!-leerkrachtobservatielijst is het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen in kaart gebracht. Het groeps- en leerlingprofiel ligt op tafel, en dan..?

ZIEN! is meer dan invullen, observeren. Hoe ga je verder? Levert ZIEN! vragen op? Graag gaan we met leidinggevenden en ib’ers in gesprek over ZIEN!. We willen namelijk, dat ZIEN! goed wordt gebruikt op alle scholen. Tijdens het spreekuur komen de vragen van de scholen en ib’ers rondom ZIEN! aan de orde.

ZIEN! is een middel - geen doel

We willen dat ZIEN! op alle scholen goed gebruikt wordt. Helpt de inzet van ZIEN! leerlingen en leerkrachten daadwerkelijk verder? ZIEN! is hierbij alleen een middel, niet een doel. Door in te gaan op jullie vragen tijdens dit spreekuur, hopen we jullie daarmee op weg te helpen.

Ook andere regio's

Meld je aan via onderstaand formulier. Ben je werkzaam in een andere regio en zou je daar graag een spreekuur bezoeken? Laat dan ook je gegevens achter via onderstaand formulier zodat we je op de hoogte kunnen houden. 

Test je kennis

Een kleine test... Gebruik jij ZIEN! al als:
  • Raadgever om op het juiste moment de effectiefste interventie te kiezen en uit te voeren op het gebied van welbevinden, betrokkenheid en/of de vijf sociale vaardigheden?
  • Monitor op jouw school voor de sociale veiligheid?
  • Informatie voor je planningsfase: de A-uitspraken geven veel informatie over de belemmerende en compenserende factoren op leerling-/en groepsniveau?
  • Bron van voorbereiding voor je oudergesprek: je weet in compacte taal woorden te geven aan het gedrag van de leerling in de context van de school?
  • Instrument om ook een leerkracht- en/of leerlingvragenlijst in te zetten om een effectief kindgesprek te voeren?
Mis je een paar van deze punten of zelfs meerdere? Kom dan naar het gratis Zien! spreekuur.

Locaties

15 februari: Amsterdam
Brede school De Spaarndammerhout, Revaleiland 1B, 1014 ZG Amsterdam

22 februari: Rotterdam
De Bergse Zonnebloem, Elektroweg 18-20, 3051 Rotterdam

Ik meld me aan voor: