Zonder gids geen doel – save the date 2 december 2021

Binnenkort verschijnt Gidsen, een christelijke schoolpedagogiek. Op het jaarlijkse symposium Christelijk leraarschap van Driestar educatief besteden we aandacht aan het gedachtegoed van Gidsen, omdat we denken dat het verschijnen van Gidsen een belangrijk moment voor het onderwijs is. Save the date dus: woensdagmiddag 26 januari 2022 in de St. Janskerk te Gouda.

Al decennialang wordt in de kring van het christelijk-reformatorisch onderwijs nagedacht over pedagogiek. Vaak werd en wordt er dan naar ‘de Driestar’ gekeken. Allerlei waardevolle publicaties hebben in de loop der jaren het licht gezien, maar tot een breed opgezette uiteenzetting van een christelijke visie op pedagogiek in de school is het nooit gekomen. Daar gaat nu met de verschijning van Gidsen verandering in komen. Bram de Muynck en Bram Kunz hebben, met medewerking van een aantal collega’s, geprobeerd om vanuit een christelijke overtuiging een pedagogiek te schrijven die het christelijk-reformatorisch onderwijs vandaag kan dienen. Ze laten in dit boek zien hoe de christelijke pedagogische traditie vruchtbaar gemaakt kan worden voor deze tijd. Leraren in alle sectoren van het onderwijs moeten immers dagelijks opereren in de culturele context van 2021. Gidsen wil hun pedagogische praktijk bevragen, verhelderen en tegelijk een richtinggevend perspectief bieden voor leraren. Leraren zijn immers geroepen om gidsen te zijn.
 
Het is bij Driestar educatief inmiddels een jarenlange traditie om in januari het symposium Christelijk leraarschap te organiseren. Leraren en leidinggevenden uit PO, VO en MBO komen bij elkaar om na te denken over de identiteit van het christelijk onderwijs. Dit jaar geven we die bezinning vorm aan de hand van het gedachtegoed van Gidsen. Waarom zou een leraar een gids moeten zijn en wat betekent dat dan? Wat is hoopvol onderwijzen en wat betekent het als we uitgaan van een opdrachtgeleide pedagogiek? Dat zijn zomaar een paar vragen die aan de orde komen. Uiteraard zal op 26 januari niet alles uit Gidsen aan de orde kunnen komen. We zijn wel blij dat collega’s uit verschillende geledingen van het onderwijs (van primair onderwijs tot universiteit) met ons willen nadenken over de leraar als gids. Voor zover de coronamaatregelen het in januari mogelijk maken, zal er ookgidsen.png ruimte zijn voor gesprek.
 
Omdat in Gidsen op een fundamenteel niveau wordt nagedacht over christelijke pedagogiek kunnen allerlei thema’s uit het boek behulpzaam zijn bij de eigen doordenking van scholen, bijvoorbeeld tijdens teambijeenkomsten. De auteurs zijn beschikbaar om daar hun bijdrage aan te leveren – uiteraard altijd in de vorm van maatwerk, dus in aansluiting op de vragen van de school.
 
Wie alvast het eerste hoofdstuk van Gidsen wil lezen kan terecht op de website van Driestar educatief. En noteer de 26ste januari alvast in de agenda.
 
Voor nadere informatie: Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming, h.vermeulen@driestar-educatief.nl

Meer nieuws

  • Nieuw: cursus Dyslexiespecialist 3.0

   Schrijf je in voor de vernieuwde cursus Dyslexiespecialist 3.0! Maak kennis met het nieuwe dyslexieprotocol 3.0 en blijf up-to-date van de laatste ontwikkelingen van dyslexie. Meld je nog snel aan voor de cursus van 15 februari!

  • 'Alle kinderen houden van geschiedenis'

   In het DRS magazine met het thema 'Gedenken' wordt geschiedenisdocent Ton van der Schans geïnterviewd. Op school krijgt herdenken expliciet een plaats door het vak geschiedenis. Wat is nu de kern van dat vak en hoe is het verleden herdenken juist voor christenen betekenisvol?

  • Studiemiddag jeugdliteratuur - welkom!

   Op 18 maart duiken we met de leraren Nederlands weer een dag lang in de jeugdliteratuur. Samen denken we daarover na op een sfeervolle locatie. Zoals altijd staan er leerzame lezingen op het programma, tijd voor ontmoeting en ontspanning, en een gezamenlijke maaltijd. We hopen weer veel docenten Nederlands te ontmoeten, zowel uit het vo als het mbo. Ook andere belangstellenden van harte welkom!

  • Actieboek ter ere van 750 jaar Gouda

   Dit jaar bestaat Gouda, de stad van kaas en stroopwafels, 750 jaar. Maar wie Gouda zegt, zegt ook Driestar educatief. Driestar hogeschool is de leukste hogeschool van Gouda en menig (aanstaande) leraar heeft het ritje naar Gouda gemaakt voor een cursus of symposium van Driestar onderwijsadvies. Daar willen we jullie voor bedanken en daarom in dit 'verjaardagsjaar' ook een leuke actie van ons!

  • Gratis webinar 'Een eigen weg vinden'

   Op 8 februari organiseert het onderzoekscentrum van Driestar educatief het webinar ‘Een eigen weg vinden’. Tijdens dit webinar gaat Anne-Marije de Bruin-Wassinkmaat in op de bevindingen van haar promotieonderzoek naar de religieuze identiteitsontwikkeling van reformatorisch opgevoede jongvolwassenen. Iedereen die geïnteresseerd is in religieuze vorming en opvoeding van jongeren: van harte uitgenodigd!