Zonder gids geen doel – save the date 2 december 2021

Binnenkort verschijnt Gidsen, een christelijke schoolpedagogiek. Op het jaarlijkse symposium Christelijk leraarschap van Driestar educatief besteden we aandacht aan het gedachtegoed van Gidsen, omdat we denken dat het verschijnen van Gidsen een belangrijk moment voor het onderwijs is. Save the date dus: woensdagmiddag 26 januari 2022 in de St. Janskerk te Gouda.

Al decennialang wordt in de kring van het christelijk-reformatorisch onderwijs nagedacht over pedagogiek. Vaak werd en wordt er dan naar ‘de Driestar’ gekeken. Allerlei waardevolle publicaties hebben in de loop der jaren het licht gezien, maar tot een breed opgezette uiteenzetting van een christelijke visie op pedagogiek in de school is het nooit gekomen. Daar gaat nu met de verschijning van Gidsen verandering in komen. Bram de Muynck en Bram Kunz hebben, met medewerking van een aantal collega’s, geprobeerd om vanuit een christelijke overtuiging een pedagogiek te schrijven die het christelijk-reformatorisch onderwijs vandaag kan dienen. Ze laten in dit boek zien hoe de christelijke pedagogische traditie vruchtbaar gemaakt kan worden voor deze tijd. Leraren in alle sectoren van het onderwijs moeten immers dagelijks opereren in de culturele context van 2021. Gidsen wil hun pedagogische praktijk bevragen, verhelderen en tegelijk een richtinggevend perspectief bieden voor leraren. Leraren zijn immers geroepen om gidsen te zijn.
 
Het is bij Driestar educatief inmiddels een jarenlange traditie om in januari het symposium Christelijk leraarschap te organiseren. Leraren en leidinggevenden uit PO, VO en MBO komen bij elkaar om na te denken over de identiteit van het christelijk onderwijs. Dit jaar geven we die bezinning vorm aan de hand van het gedachtegoed van Gidsen. Waarom zou een leraar een gids moeten zijn en wat betekent dat dan? Wat is hoopvol onderwijzen en wat betekent het als we uitgaan van een opdrachtgeleide pedagogiek? Dat zijn zomaar een paar vragen die aan de orde komen. Uiteraard zal op 26 januari niet alles uit Gidsen aan de orde kunnen komen. We zijn wel blij dat collega’s uit verschillende geledingen van het onderwijs (van primair onderwijs tot universiteit) met ons willen nadenken over de leraar als gids. Voor zover de coronamaatregelen het in januari mogelijk maken, zal er ookgidsen.png ruimte zijn voor gesprek.
 
Omdat in Gidsen op een fundamenteel niveau wordt nagedacht over christelijke pedagogiek kunnen allerlei thema’s uit het boek behulpzaam zijn bij de eigen doordenking van scholen, bijvoorbeeld tijdens teambijeenkomsten. De auteurs zijn beschikbaar om daar hun bijdrage aan te leveren – uiteraard altijd in de vorm van maatwerk, dus in aansluiting op de vragen van de school.
 
Wie alvast het eerste hoofdstuk van Gidsen wil lezen kan terecht op de website van Driestar educatief. En noteer de 26ste januari alvast in de agenda.
 
Voor nadere informatie: Henk Vermeulen, regisseur identiteit en vorming, h.vermeulen@driestar-educatief.nl

Meer nieuws

  • Ontwikkeling handreikingen ‘Lesgeven in christelijk perspectief’

   Binnen het lectoraat ‘Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief’ is gestart met de ontwikkeling van handreikingen die gebruikt kunnen worden bij seculiere lesboeken. Dit project bouwt voort op de notitie ‘Leermiddelen’ die de gezamenlijke scholen voor reformatorisch voortgezet onderwijs met Driestar educatief hebben geschreven.

  • Met elkaar in gesprek over kindermishandeling

   Praten over kindermishandeling is moeilijk. Omdat je twijfelt of je het wel goed ziet, omdat je niet weet hoe je het gesprek moet aangaan, omdat je de relatie met ouder(s) en kind goed wilt houden, omdat je je afvraagt of dit het juiste moment is. Maandag begint de Week tegen Kindermishandeling, met dit jaar als thema ‘Praat met elkaar’. Lees de tips in dit artikel.

  • De christelijke vakles: een masterclass die je les van kleur laat veranderen

   In de afgelopen periode hebben op SG Pieter Zandt verschillende docenten onder de bezielende leiding van Piet Murre (lector Schoolvakken en didactiek vanuit christelijk perspectief bij Driestar educatief) een masterclass over ‘de christelijke vakles’ gevolgd. Hoe ziet zo’n masterclass eruit en wat vinden docenten ervan?

  • Methode Wonderlijk gemaakt voorziet in behoefte

   Bijna 200 scholen zijn binnen één jaar tijd overgegaan op de nieuwste versie van Wonderlijk gemaakt. Deze methode over seksuele vorming vanuit een christelijke levensvisie voorziet daarmee duidelijk in behoefte. We zijn blij dat veel scholen aan het werk gaan met de belangrijkste boodschap van Wonderlijk gemaakt: dat elk kind er mag zijn, ongeacht wat hij of zij voelt, meemaakt of doet, vanuit het geloof dat elk kind is geschapen door God de Schepper.

  • Terugblik schoolleidersdag 2022: ontwikkel je visie, begin bij jezelf

   Op 7 oktober organiseerden de VGS, VBSO/KOC en Driestar onderwijsadvies de jaarlijkse schoolleidersdag. De opkomst en de betrokkenheid waren groot. De dag stond in het teken van visiegericht leiderschap. Er was door de dag heen veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Lees het verslag en bekijk de foto's als een korte terugblik.