Zien! leerlingvragenlijst 1-16 vernieuwd Geplaatst op 11 februari 2019

De leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat voor so/vso en groep 1-4 is vernieuwd. De stellingen zijn tekstueel gewijzigd en er zijn een aantal stellingen toegevoegd. Ook is er bij elke stelling een picto-versie ontwikkeld, speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip.

Aangepaste stellingen

Op basis van ervaringen in de praktijk en onderzoek zijn de stellingen tekstueel aangepast om ervoor te zorgen dat leerlingen ze nog beter kunnen begrijpen en ze optimaal aansluiten bij de doelgroep. Er zijn zoveel mogelijk makkelijke woorden gezocht en betekenisvolle, bekende situaties gebruikt. Ook is er bij de categorieën Welbevinden en Autonomie een stelling toegevoegd.

Versie met picto’s

Speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip zijn er bij de nieuwe versie van de vragenlijst picto’s ontwikkeld. Elke stelling wordt verduidelijkt met behulp van picto’s. Dat helpt deze groep leerlingen ook bij het invullen van een vragenlijst.

picto-s-zien.png

Afbeeldingen voor middenbouw

De leerlingvragenlijst leerjaar 1-16 is eveneens geschikt voor sbo-scholen en reguliere scholen (bijvoorbeeld groep 5) om te gebruiken met leerlingen voor wie de digitale vragenlijst nog te moeilijk is. Speciaal voor deze doelgroep zijn er nu ook afbeeldingen die passen bij hun belevingswereld. Er waren al prenten beschikbaar voor de groepen 1-4 en foto’s voor het vso.

Beschikbaar

De nieuwe versie van de vragenlijst, de picto’s, en de afbeeldingen zijn te vinden onder Informatief, onder het kopje Zien! Leerling 1-16 so/vso en 1-4. Je kunt de resultaten ook digitaal registreren.

Heb je voor dit schooljaar de vragenlijst al ingevuld, bijvoorbeeld voor de monitoring sociale veiligheid? Dan is dat geen probleem, je kunt de resultaten nog invoeren in ParnasSys en invoeren in het excelbestand dat bedoeld is voor de monitoring sociale veiligheid. Vanaf volgend schooljaar zal alleen de nieuwe versie van de vragenlijst nog beschikbaar zijn.

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?