Zien! leerlingvragenlijst 1-16 vernieuwd 11 februari 2019

De leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat voor so/vso en groep 1-4 is vernieuwd. De stellingen zijn tekstueel gewijzigd en er zijn een aantal stellingen toegevoegd. Ook is er bij elke stelling een picto-versie ontwikkeld, speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip.

Aangepaste stellingen

Op basis van ervaringen in de praktijk en onderzoek zijn de stellingen tekstueel aangepast om ervoor te zorgen dat leerlingen ze nog beter kunnen begrijpen en ze optimaal aansluiten bij de doelgroep. Er zijn zoveel mogelijk makkelijke woorden gezocht en betekenisvolle, bekende situaties gebruikt. Ook is er bij de categorie├źn Welbevinden en Autonomie een stelling toegevoegd.

Versie met picto’s

Speciaal voor leerlingen met een laag taalbegrip zijn er bij de nieuwe versie van de vragenlijst picto’s ontwikkeld. Elke stelling wordt verduidelijkt met behulp van picto’s. Dat helpt deze groep leerlingen ook bij het invullen van een vragenlijst.

picto-s-zien.png

Afbeeldingen voor middenbouw

De leerlingvragenlijst leerjaar 1-16 is eveneens geschikt voor sbo-scholen en reguliere scholen (bijvoorbeeld groep 5) om te gebruiken met leerlingen voor wie de digitale vragenlijst nog te moeilijk is. Speciaal voor deze doelgroep zijn er nu ook afbeeldingen die passen bij hun belevingswereld. Er waren al prenten beschikbaar voor de groepen 1-4 en foto’s voor het vso.

Beschikbaar

De nieuwe versie van de vragenlijst, de picto’s, en de afbeeldingen zijn te vinden onder Informatief, onder het kopje Zien! Leerling 1-16 so/vso en 1-4. Je kunt de resultaten ook digitaal registreren.

Heb je voor dit schooljaar de vragenlijst al ingevuld, bijvoorbeeld voor de monitoring sociale veiligheid? Dan is dat geen probleem, je kunt de resultaten nog invoeren in ParnasSys en invoeren in het excelbestand dat bedoeld is voor de monitoring sociale veiligheid. Vanaf volgend schooljaar zal alleen de nieuwe versie van de vragenlijst nog beschikbaar zijn.

Meer nieuws

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.

  • Word jij een dyslexiespecialist 2.0?

   Bram (7 jaar) gaat na de zomervakantie naar groep 4. Hij heeft veel moeite met het oppakken van het leesproces. Ook spelling is voor hem lastig. Al het hele jaar zit hij in de intensieve instructiegroep voor lezen. Wanneer is het moment om de zorg te intensiveren? Moet er bij Bram ook gedacht worden aan dyslexie en hoe verloopt dat traject dan precies?

  • Werken aan programma Met Sprongen Vooruit vanuit Leerlijnen jonge kind

   Werk je met de Leerlijnen jonge kind (4-7 jaar), dan is het handig als je bij de leerdoelen meteen concrete materialen hebt om daaraan te gaan werken. Vanuit de leerdoelen wordt daarom verwezen naar verschillende methodieken. Nieuw toegevoegd zijn de verwijzingen naar het programma Met Sprongen Vooruit.

  • Nieuwe leerlijn Digitale geletterdheid voor (v)so

   Het is belangrijk dat kinderen en jongeren leren om media op een goede manier te gebruiken. Juist de kwetsbare leerlingen op het so en vso hebben daarbij voldoende begeleiding nodig. Gelukkig zijn er steeds meer hulpmiddelen beschikbaar om daaraan te werken, zoals lesmaterialen. Er is ook een mooie leerlijn die als leidraad kan dienen.