ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving samengevoegd Geplaatst op 5 september 2018

Vanaf 1 augustus valt de (korte) vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving onder de vragenlijst Leer- en leefklimaat. Deze vragenlijst bevat nu 36 stellingen. De vragenlijst Sociale vaardigheden blijft wel een aparte lijst.

Gebruik je ZIEN! voor de monitoring sociale veiligheid, dan hoef je nu nog maar één vragenlijst in te laten vullen door de leerlingen. Dat maakt het klaarzetten, invullen en interpreteren overzichtelijker en eenvoudiger.  Inhoudelijk is er niets aan de vragenlijst gewijzigd.

De vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Sociale vaardigheden blijft wél een aparte vragenlijst. Je kunt er dan voor kiezen om (bijvoorbeeld tijdens een tweede invulronde) maar een van de twee lijsten in te laten vullen.

Handleiding

Naar aanleiding van deze aanpassing is ook de handleiding bij de leerlingvragenlijsten herzien. In plaats van drie handleidingen, is er nu nog maar één handleiding die zowel voor de vragenlijst 'Leer- en leefklimaat' als voor de vragenlijst 'Sociale vaardigheden' geldt. Ook de PowerPointpresentatie die gebruikt kan worden als instructie voor de leerlingen, is herzien. De documenten zijn te vinden onder Informatief op het startscherm van ZIEN!.Je kunt ze ook hieronder downloaden.

>> Download de handleiding bij ZIEN! Leerling 5-8
>> Download de instructiePowerPoint bij ZIEN! Leerling 5-8
 

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Vlog: De kracht van games

   Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?