ZIEN! inzetten door het jaar heen Geplaatst op 16 januari 2018

ZIEN! vul je in rond de herfstvakantie. Ook daarna kan ZIEN! echter nog veel voor je betekenen: in je aanpak, maar ook bij het evalueren. Je kunt ZIEN! dan bijvoorbeeld nog een keer invullen. Welke keuzes maak je daarbij?

Het mooiste is als je voortdurend gemak hebt van de zeven ZIEN!-begrippen. Ze helpen je dagelijks het gedrag van leerlingen te lezen, te duiden en er passend en pedagogisch op te reageren. Bijvoorbeeld: een kind doet druk of is erg enthousiast. Als je kijkt met je ZIEN!-bril, zie je ruimte nemend gedrag. Dat kun je objectief benoemen: het is de mate van Sociaal initiatief in verhouding met de mate van Impulsbeheersing. Op deze manier leer je eerst te kijken wat je precies ziet, zonder dat je daar meteen iets van vindt.

ZIEN! nóg een keer invullen

Na de eerste observatieperiode, tot na de herfstvakantie, vulde je ZIEN! in en kwam je tot een groepsbespreking. Daar motiveerde je de interventies die je koos of dacht je na over een plan. Dat leidde vervolgens tot een periode van handelen. Om de HGW-cyclus, waarnemen-begrijpen-wegen-plannen-handelen-evalueren, af te sluiten, evalueer je. Ook hiervoor kun je ZIEN! gebruiken!

Je combineert het evalueren dan met opnieuw waarnemen. Ken je het hulpmiddel observatiekladblok(pdf) al? Dat kun je hier goed bij gebruiken! Je observaties verwerk je weer in ZIEN!. Er  ontstaat er een nieuw groepsbeeld, dat je kunt vergelijken met eerdere scores (van het huidige schooljaar, bij deze leerkracht). Je kunt de twee verschillende scoremomenten ook op je scherm naast elkaar zetten, zoals op onderstaande afbeelding wordt getoond.

KIJK.png

Je ziet dan bijvoorbeeld de volgende ontwikkelingen in je (groeps)profielen:
 • Zag je eerst bepaald gedrag alleen als je het gemakkelijk maakte voor een leerling (score 2), nu zie je dat hij het zo nu en dan zelfstandig kan, in een situatie die niet uitnodigt tot het gedrag (score 3).
 • Je merkt duidelijk dat de klas na de extra aandacht die je gaf aan sociale flexibiliteit, beter in staat is om zelfstandig, samen conflictjes op te lossen.
Als je het evalueren combineert met opnieuw observeren, sluit je de cyclus af en start je tegelijkertijd een nieuwe periode op. Naast het opnieuw invullen van ZIEN! is het ook mooi als je kwalitatief evalueert: In welke mate heb ik de geplande doelen gehaald en hoe is het mij gelukt om dit resultaat te halen met deze klas?

Verschillende mogelijkheden

Het mooiste is wanneer je de hele vragenlijst opnieuw invult voor alle leerlingen. Zo krijg je een compleet beeld. Er zijn ook andere keuzes mogelijk:
 • Je observeert alleen op de graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden. Je vult dan de eerste 8 stellingen in (met de mogelijke aanvullingsbladen).
 • Je observeert bij degenen die laag scoren ook de sociale vaardigheden, en maakt de gehele lijst met 28 stellingen af. Of je doet dit voor de leerlingen waarvoor je na de herfstsignalering een plan had gemaakt.
 • Ben je ook benieuwd naar hoe de leerlingen zelf hun gedrag nu beoordelen? Dan kun je de leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat en/of Sociale vaardigheden ook nog een keer in laten vullen.
 • Gebruik je ZIEN! als monitor voor de sociale veiligheid? Dan kun je ook de leerlingvragenlijsten Leer- en leefklimaat en Veiligheidsbeleving nogmaals in laten vullen. Zo weet je wat het effect is geweest van je interventies, en kun je dit ook aan de inspectie laten zien.

Overdracht voor een volgend schooljaar

Aan het einde van het schooljaar draag je de groep over aan de volgende leerkracht. Natuurlijk vertel je dan ook iets over de betrokkenheid, het welbevinden en het gedrag van de leerlingen. Het is waardevol wanneer je dat kunt doen met behulp van een recent ZIEN!-profiel. Ook daarvoor kun je dit tweede invulmoment goed gebruiken!

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie over ZIEN!? Neem dan contact op met de onderwijsadviseur of ga naar de pagina.

Meer nieuws

  • Gratis dyslexiebelevingsavond: ervaar hoe het is om dyslexie hebben

   Op de gratis dyslexiebelevingsavond van Driestar onderwijsadvies ervaren ouders, leerkrachten en intern begeleiders hoe ingewikkeld lezen en spellen kan zijn voor een kind met dyslexie. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd? Ervaar het zelf!

  • Tips bij sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen

   Een baby huilt om aan te geven dat hij honger, een vieze broek of slaap heeft. Het is een vorm van uiten van emoties. De prilste vorm van sociaal-emotionele ontwikkeling. De peuter kan een fase hebben dat hij overal ‘nee’ op zegt. Ook dit is een vorm van sociaal-emotionele ontwikkeling. In dit artikel zoomen we in op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge kinderen en krijg je per leeftijdsfase tips.

  • Hoe begeleid jij kinderen met dyslexie?

   In groep 4 zijn diverse leerlingen waarbij dyslexie een rol speelt in de familie. Juf Marloes is erg enthousiast, maar als startende leerkracht lijkt ze niet goed grip te krijgen op de signalering en begeleiding van deze kinderen.

  • Opleiding Taalcoördinator start in januari 2019

   Ben jij leerkracht, heb je affiniteit met taal en wil je taalonderwijs binnen jouw school naar een hoger plan brengen? Dan is de opleiding Taalcoördinator iets voor jou! In anderhalf jaar wordt jij opgeleid tot taalcoördinator van jouw school.

  • Inschrijving AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional geopend!

   Vanaf 11 oktober kun je inschrijven voor de nieuwe AD-opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Bij inschrijving in oktober ontvang je het eerste boek van de literatuurlijst gratis!