ZIEN! inzetten door het jaar heen Geplaatst op 16 januari 2018

ZIEN! vul je in rond de herfstvakantie. Ook daarna kan ZIEN! echter nog veel voor je betekenen: in je aanpak, maar ook bij het evalueren. Je kunt ZIEN! dan bijvoorbeeld nog een keer invullen. Welke keuzes maak je daarbij?

Het mooiste is als je voortdurend gemak hebt van de zeven ZIEN!-begrippen. Ze helpen je dagelijks het gedrag van leerlingen te lezen, te duiden en er passend en pedagogisch op te reageren. Bijvoorbeeld: een kind doet druk of is erg enthousiast. Als je kijkt met je ZIEN!-bril, zie je ruimte nemend gedrag. Dat kun je objectief benoemen: het is de mate van Sociaal initiatief in verhouding met de mate van Impulsbeheersing. Op deze manier leer je eerst te kijken wat je precies ziet, zonder dat je daar meteen iets van vindt.

ZIEN! nóg een keer invullen

Na de eerste observatieperiode, tot na de herfstvakantie, vulde je ZIEN! in en kwam je tot een groepsbespreking. Daar motiveerde je de interventies die je koos of dacht je na over een plan. Dat leidde vervolgens tot een periode van handelen. Om de HGW-cyclus, waarnemen-begrijpen-wegen-plannen-handelen-evalueren, af te sluiten, evalueer je. Ook hiervoor kun je ZIEN! gebruiken!

Je combineert het evalueren dan met opnieuw waarnemen. Ken je het hulpmiddel observatiekladblok(pdf) al? Dat kun je hier goed bij gebruiken! Je observaties verwerk je weer in ZIEN!. Er  ontstaat er een nieuw groepsbeeld, dat je kunt vergelijken met eerdere scores (van het huidige schooljaar, bij deze leerkracht). Je kunt de twee verschillende scoremomenten ook op je scherm naast elkaar zetten, zoals op onderstaande afbeelding wordt getoond.

KIJK.png

Je ziet dan bijvoorbeeld de volgende ontwikkelingen in je (groeps)profielen:
 • Zag je eerst bepaald gedrag alleen als je het gemakkelijk maakte voor een leerling (score 2), nu zie je dat hij het zo nu en dan zelfstandig kan, in een situatie die niet uitnodigt tot het gedrag (score 3).
 • Je merkt duidelijk dat de klas na de extra aandacht die je gaf aan sociale flexibiliteit, beter in staat is om zelfstandig, samen conflictjes op te lossen.
Als je het evalueren combineert met opnieuw observeren, sluit je de cyclus af en start je tegelijkertijd een nieuwe periode op. Naast het opnieuw invullen van ZIEN! is het ook mooi als je kwalitatief evalueert: In welke mate heb ik de geplande doelen gehaald en hoe is het mij gelukt om dit resultaat te halen met deze klas?

Verschillende mogelijkheden

Het mooiste is wanneer je de hele vragenlijst opnieuw invult voor alle leerlingen. Zo krijg je een compleet beeld. Er zijn ook andere keuzes mogelijk:
 • Je observeert alleen op de graadmeters Betrokkenheid en Welbevinden. Je vult dan de eerste 8 stellingen in (met de mogelijke aanvullingsbladen).
 • Je observeert bij degenen die laag scoren ook de sociale vaardigheden, en maakt de gehele lijst met 28 stellingen af. Of je doet dit voor de leerlingen waarvoor je na de herfstsignalering een plan had gemaakt.
 • Ben je ook benieuwd naar hoe de leerlingen zelf hun gedrag nu beoordelen? Dan kun je de leerlingvragenlijst Leer- en leefklimaat en/of Sociale vaardigheden ook nog een keer in laten vullen.
 • Gebruik je ZIEN! als monitor voor de sociale veiligheid? Dan kun je ook de leerlingvragenlijsten Leer- en leefklimaat en Veiligheidsbeleving nogmaals in laten vullen. Zo weet je wat het effect is geweest van je interventies, en kun je dit ook aan de inspectie laten zien.

Overdracht voor een volgend schooljaar

Aan het einde van het schooljaar draag je de groep over aan de volgende leerkracht. Natuurlijk vertel je dan ook iets over de betrokkenheid, het welbevinden en het gedrag van de leerlingen. Het is waardevol wanneer je dat kunt doen met behulp van een recent ZIEN!-profiel. Ook daarvoor kun je dit tweede invulmoment goed gebruiken!

Meer informatie

Ben je op zoek naar meer informatie over ZIEN!? Neem dan contact op met de onderwijsadviseur of ga naar de pagina.

Meer nieuws

  • Ik zie je glimmen!

   “It’s not what you do, it’s how much love you put into the doing.” (Moeder Theresa, 1910-1997). Ik moest eraan denken bij het verhaal van Caroline, een van de studenten van de post-hbo-opleiding Jonge kind. Bij haar diplomering vertelt ze iets over de opbrengst van deze studie.

  • Nieuwe cursus dyslexie: 'continuüm van zorg remediëren'

   Myrthe gaat blij naar huis. Vandaag heeft ze eindelijk een zeven gehaald voor spelling! De afgelopen maanden heeft ze extra begeleiding gekregen van juf Jasmijn. Drie keer per week heeft ze geoefend met lastige regels. Wat zullen papa en mama trots op haar zijn!

  • Drie redenen om de Conference Primary English te bezoeken

   Enthousiaste sprekers en workshopleiders staan klaar om tijdens de Conference Primary English hun publiek mee te nemen in de wereld van Engels voor jonge kinderen. Deelnemer van vorig jaar: “Met de tips die ik kreeg in de workshop kon ik direct de volgende dag aan de slag.”

  • Snuffelen aan het telefoontoestel

   ‘Wat kun je met een smartphone allemaal doen?’ De kinderen van groep 1 van de Koningin Wilhelminaschool in Zoetermeer hoeven daar niet lang over na te denken. ‘Kijken of het gaat regenen.’ ‘Een appje sturen.’ ‘Een selfie maken.’ De school gebruikt de Stapp-methode om de kinderen te leren kritisch en wijs om te gaan met nieuwe media. DRS Magazine woonde een les bij.

  • Mooie scores voor lvo-studenten bij landelijke kennistoetsen

   Studenten van de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs bij Driestar hogeschool scoren goed op de landelijke kennistoetsen in december. Bij meerdere vakken is de score 100%!