Word een dyslexievriendelijke school met deze checklist! 14 november 2017

Weet jij welke concrete begeleidingsmogelijkheden er zijn voor een leerling bij wie dyslexie is vastgesteld en ben je bekend met het protocolboek lees- en spellingproblemen? Weet je hoe het zit met preventieve maatregelen die op jouw school genomen kunnen worden om lees- en spellingproblemen te voorkomen?

Bovenstaande punten hebben alles te maken met de mate waarin een school dyslexievriendelijk is. Dr. Kees Vernooy, onderwijskundige en lector emeritus effectief taal- en leesonderwijs, is overtuigd dat ieder kind kan leren lezen en spellen, maar dat veel afhangt van de manier waarop onderwijs wordt gegeven.
Vanuit de wetenschap zijn er veel inzichten, maar dat is voor scholen vaak moeilijk toepasbaar. Vernooy moedigt aan om vanuit de huidige kennis op knelpunten in het lees- en spellingonderwijs te reageren. Uiteindelijk is het gemakkelijker om bij een jong kind de lees- en spellingvaardigheden te ‘repareren’ dan om datzelfde te doen bij een kind dat al jarenlang problemen heeft.

Checklist om dyslexievriendelijke school te worden

Binnen onze onderwijsadviesdienst  zijn wetenschappelijke inzichten rond dyslexie vertaald naar praktische criteria. Dit is uitgemond in een checklist die scholen helpt om in kaart te brengen hoe dyslexievriendelijk de school is.
Wij raden aan om deze lijst met criteria langs de werkwijze van jouw school te leggen. Mocht je ontdekken dat er op  jouw school nog winst te behalen valt, dan kun je de cursus Dyslexia Friendly School volgen. Na het afronden van deze cursus mag jouw school zich dyslexievriendelijk noemen en bent je ervan verzekerd dat de doorgaande lijn rondom dyslexiezorg bij jou op school meer gewaarborgd wordt. 

Meer informatie

Lees hier meer over de cursus Dyslexia Friendly school. Wil je meer weten over dyslexie en onze aanpak, neem eens een kijkje op onze pagina dyslexie of neem contact op met de onderwijsadviseur.

>> Download hier de checklist (pdf)
 

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.