Wonderlijk gemaakt is vernieuwd 17 maart 2021

Wonderlijk gemaakt is vernieuwd! De geüpdatete materialen zijn binnenkort beschikbaar op onze nieuwe website. Bovendien kan je mogelijk vergoeding krijgen voor het gebruik/ de aanschaf van Wonderlijk gemaakt. Lees snel verder!


Wonderlijk gemaakt is vernieuwd

In het afgelopen jaar is door een enthousiaste projectgroep en een betrokken groep meelezers uit alle hoeken van het land gewerkt aan de nieuwe inhoud van Wonderlijk gemaakt. Er is met een frisse blik gewerkt aan de inhoudelijke update en een toekomstgerichte structuur. Zo is er bijvoorbeeld een betere en actuele aansluiting bij de kerndoelen en richtlijnen, gebruik gemaakt van nieuwe wetenschappelijke inzichten en zijn de lessen compacter en vol met verschillende keuze mogelijkheden.
 
Momenteel krijgen alle lessen en achtergronddocumenten een nieuwe frisse vormgeving. Alle materialen komen via downloads beschikbaar via de website van Wonderlijk gemaakt. Inmiddels zijn de eerste scholen gestart met het uitproberen van de nieuwe lessen. Vanaf nu is het mogelijk om de nieuwe materialen aan te schaffen en in hun nieuwe cursusjaar te gebruiken.

Is Wonderlijk gemaakt iets voor jou school?

Geïnteresseerd in de nieuwe Wonderlijk gemaakt-lessen? Bestel een (gratis) proefpakket via onderstaand aanmeldformulier.

Toegelaten tot traject van Erkende interventie

Wonderlijk gemaakt is toegelaten tot het traject van Erkende interventie van de RIVM. Vanaf maart 2021 is de herziene methode op de eerste scholen geïmplementeerd. De uitvoering van de nieuwe lessen zal in mei 2021 geëvalueerd worden.
In juni 2021 zal de nieuwe methode inclusief een eerste procesevaluatie ingediend worden en daarna beoordeeld worden door een commissie. Wanneer Wonderlijk gemaakt de toekenning ‘Goed beschreven’ krijgt is het voor basisscholen mogelijk om gebruik te maken van de stimuleringsregeling Gezonde school.

Stimuleringsfonds voor scholen!

Mocht je aanspraak willen maken op een vergoeding uit het Stimuleringsfonds, dan kan dat weer tussen 8 maart en 19 april 2021. Zie de website van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit. Elke schoollocatie kan aanspraak maken op een vergoeding tot €5000.
 • Wil je Gezonde school zijn of is jullie school dit al op andere terreinen? Vraag nu een bijdrage aan vanuit de Stimuleringsregeling voor het versterken van Gezonde relaties en seksualiteit!
 • Wat zou je kunnen aanvragen?
  • Vergoeding van taakuren van een Gezonde School-coördinator binnen je school
  • Aanschaf van het vernieuwde lespakket Wonderlijk gemaakt (beschikbaar vanaf april 2021)
  • Teamscholing implementatie Wonderlijk gemaakt
  • Ouderavond Wonderlijk gemaakt

Wil je hierover doorpraten of heb je vragen?

Aanhef:

Naam school
Voer beveiligingscode in:
 Security code

Meer nieuws

  • Leerstoel Christelijke pedagogiek van Driestar educatief naar Theologische Universiteit Apeldoorn

   Het College van Bestuur van Driestar educatief (DE) heeft in 2016 een leerstoel ‘Christelijke pedagogiek’ opgericht en deze als bijzondere leerstoel ondergebracht bij de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA). Per 1 september 2021 zal dit een reguliere leerstoel aan de TUA worden.

  • Diplomering post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & Differentiatie

   Donderdag 27 mei j.l. was het zover, 15 studenten namen hun diploma in ontvangst na het volgen van de opleiding rond hoogbegaafdheid. Deze studenten mogen zich nu specialist hoogbegaafdheid & differentiatie noemen. Doordat zij bij ons een landelijk erkende opleiding hebben gevolgd staan deze specialisten geregistreerd in het landelijk register.

  • Lectoraatsdag 29 september 2021: Als desem in het deeg, verhalen die vormen en verbinden

   PCGVO en Driestar educatief hebben een lectoraat ingericht over protestants vormingsonderwijs op de openbare basisschool. Op de lectoraatsdag van 29 september zal de installatie van associate lector dr. Jan van Doleweerd plaatsvinden.

  • Aanmelden vernieuwde Wonderlijk gemaakt Basis

   De lesmethode Wonderlijk gemaakt Basis is vernieuwd. Voor de gebruikers van de huidige methode gaat er wat veranderen. In dit nieuwsbericht lees je meer over deze veranderingen en wat je moet doen om toegang te krijgen tot het herziene materiaal.

  • Gods werkelijkheid betrekken bij lessen

   Leerstof en vakinhoud gaan over de werkelijkheid. Daarmee gaan ze ook over Gods werkelijkheid. Welke rol speelt de leerling in deze werkelijkheid? Die vraag heeft alles met christelijk burgerschap te maken. De zeven principes van de Didactische diamant helpen om een vakles vanuit christelijk perspectief vorm te geven.