Wonderlijk Gemaakt al op 350 scholen in gebruik 1 februari 2017

Meer dan 50.000 leerlingen krijgen les uit Wonderlijk gemaakt, onze methode voor seksuele vorming. De methode wordt op meer dan 350 scholen gebruikt, zowel reformatorische, gereformeerde als protestantse scholen met de Bijbel.

Daarnaast zijn er inmiddels bijna 20.000 ouderbrochures besteld. En in het Praktijkonderwijs krijgen nog eens 1200 leerlingen les uit Wonderlijk gemaakt. Dat stemt ons dankbaar.

Doorontwikkelingen Wonderlijk gemaakt
Er is brede belangstelling voor Wonderlijk gemaakt, zowel in Nederland in verschillende christelijke kringen als in het buitenland.
 
En we blijven ook ontwikkelen, voor ouders van kinderen met een verstandelijke beperking, voor het voortgezet onderwijs en voor rooms-katholieke scholen. 
 
Momenteel zijn we in samenwerking met Janneke Zoeten bezig met een pilot in het Spaans in Ecuador. We oriënteren ons samen met allerlei ontwikkelings- en zendingsorganisaties op breder gebruik van het gedachtegoed in Engelstalige en Spaanstalige landen.
 
Lees meer over onze methode op www.wonderlijkgemaakt.nl.
 
Onderwijsinspectie positief
De Onderwijsinspectie toont zich in een rapport van 2016 positief over scholen met een sterke (levensbeschouwelijke) identiteit. Ze besteden relatief vaak aandacht aan seksualiteit, inclusief weerbaarheid en diversiteit. Dat concludeert de Onderwijsinspectie in een onderzoek onder 67 scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. We zijn blij met de bijdrage die Wonderlijk gemaakt daaraan kan leveren.

Dankbaar
We zijn dankbaar dat we zoveel leerkrachten en ouders kunnen ondersteunen bij seksuele vorming!

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.