Wie past zich aan, aan wie en hoe? 1 juli 2019

Bovenstaande titel was de titel van een van de hoofdlezingen op de conferentie Passende Kinderopvang van 23 mei 2019. Passend in de zin van: ‘welke vorm van opvang en zorg heeft een kind nodig?’

Judith Kuyten benadrukte in haar hoofdlezing het belang om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind en daarbij de volgende stap in ontwikkeling te bieden (de zone van naaste ontwikkeling). Door het VVE-beleid van de afgelopen jaren is de neiging ontstaan binnen de kinderopvang om ‘te voldoen aan’, waarbij allerlei eisen een rol spelen. Dit resulteert in allerlei ‘lesjes’ voor peuters, waardoor zij de nodige kennis zouden moeten opdoen. Echter, bij het bieden van een passend aanbod is het belangrijk jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Vraag ik iets wat het kind ook kan? Dus: sluit ik aan bij zijn of haar ontwikkeling?
 2. Hoe interpreteer ik zogenaamd ‘lastig gedrag’? Heb ik oog voor de vraag van het kind: welke behoefte zit achter dit ‘lastige gedrag’?
Wanneer ik zoek naar de behoefte ‘veiligheid en zekerheid’, wat de oorzaak van dit gedrag kan zijn, kan ik het kind veiligheid en zekerheid bieden? Storend gedrag kan een uiting van onzekerheid en onveiligheid zijn. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat de gang van zaken voorspelbaar is voor het gevoel van veiligheid. Natuurlijk kan er van het vaste ritme worden afgeweken, maar dit moet dan wel zichtbaar zijn in bijvoorbeeld het gevisualiseerde dagritme. Kortom: weet het kind op elk moment: wanneer, waarom, met wie, waar, hoe en wat er gaat gebeuren?

De behoefte van het kind kun je ontdekken door aan te sluiten bij waar het kind mee bezig is. Ga spiegelen, doe de handelingen van het kind na. Een kind zal zich herkennen in de handelingen en openstaan voor jouw bijdrage. Benoem ondertussen de handelingen door woorden te geven aan waar het kind mee bezig is. Ontvang de (spel-)initiatieven door hierop in te gaan en deze na te doen. Kijk of je de situatie aan het kind kan aanpassen. Bijvoorbeeld: een kind vindt het moeilijk om met veel prikkels om te gaan. Je biedt dit kind een rustige prikkelvrije plek aan waar het tot rust kan komen.

Maak voor het signaleren van behoeften van kinderen ook gebruik van vroegsignaleringsinstrumenten. Wanneer er dan zorgen zijn, schakel dan (in overleg met ouders) specialistische hulp in. Driestar onderwijsadvies biedt ondersteuning bij het invoeren van vroegsignaleringsinstrumenten, zoals de Ontwikkelingslijnen in Konnect en Parnassys en Kijk! 0-7 jaar.

Mocht je nog meer informatie over passende kinderopvang of vroegsignaleren willen ontvangen, neem dan contact op met E. (Elsbeth) Schouten, onderwijsadviseur 0-4 jaar.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.