Wie past zich aan, aan wie en hoe? 1 juli 2019

Bovenstaande titel was de titel van een van de hoofdlezingen op de conferentie Passende Kinderopvang van 23 mei 2019. Passend in de zin van: ‘welke vorm van opvang en zorg heeft een kind nodig?’

Judith Kuyten benadrukte in haar hoofdlezing het belang om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind en daarbij de volgende stap in ontwikkeling te bieden (de zone van naaste ontwikkeling). Door het VVE-beleid van de afgelopen jaren is de neiging ontstaan binnen de kinderopvang om ‘te voldoen aan’, waarbij allerlei eisen een rol spelen. Dit resulteert in allerlei ‘lesjes’ voor peuters, waardoor zij de nodige kennis zouden moeten opdoen. Echter, bij het bieden van een passend aanbod is het belangrijk jezelf de volgende vragen stellen:

 1. Vraag ik iets wat het kind ook kan? Dus: sluit ik aan bij zijn of haar ontwikkeling?
 2. Hoe interpreteer ik zogenaamd ‘lastig gedrag’? Heb ik oog voor de vraag van het kind: welke behoefte zit achter dit ‘lastige gedrag’?
Wanneer ik zoek naar de behoefte ‘veiligheid en zekerheid’, wat de oorzaak van dit gedrag kan zijn, kan ik het kind veiligheid en zekerheid bieden? Storend gedrag kan een uiting van onzekerheid en onveiligheid zijn. Voor jonge kinderen is het belangrijk dat de gang van zaken voorspelbaar is voor het gevoel van veiligheid. Natuurlijk kan er van het vaste ritme worden afgeweken, maar dit moet dan wel zichtbaar zijn in bijvoorbeeld het gevisualiseerde dagritme. Kortom: weet het kind op elk moment: wanneer, waarom, met wie, waar, hoe en wat er gaat gebeuren?

De behoefte van het kind kun je ontdekken door aan te sluiten bij waar het kind mee bezig is. Ga spiegelen, doe de handelingen van het kind na. Een kind zal zich herkennen in de handelingen en openstaan voor jouw bijdrage. Benoem ondertussen de handelingen door woorden te geven aan waar het kind mee bezig is. Ontvang de (spel-)initiatieven door hierop in te gaan en deze na te doen. Kijk of je de situatie aan het kind kan aanpassen. Bijvoorbeeld: een kind vindt het moeilijk om met veel prikkels om te gaan. Je biedt dit kind een rustige prikkelvrije plek aan waar het tot rust kan komen.

Maak voor het signaleren van behoeften van kinderen ook gebruik van vroegsignaleringsinstrumenten. Wanneer er dan zorgen zijn, schakel dan (in overleg met ouders) specialistische hulp in. Driestar onderwijsadvies biedt ondersteuning bij het invoeren van vroegsignaleringsinstrumenten, zoals de Ontwikkelingslijnen in Konnect en Parnassys en Kijk! 0-7 jaar.

Mocht je nog meer informatie over passende kinderopvang of vroegsignaleren willen ontvangen, neem dan contact op met E. (Elsbeth) Schouten, onderwijsadviseur 0-4 jaar.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!