Wet IKK zorgt voor nieuwe maatregelen in kinderopvang 13 september 2017

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en gaat per 1 januari 2018 in. Maar wat houdt de Wet IKK precies in en welke maatregelen moeten genomen worden?

De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid en gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In de pijlers zijn stuk voor stuk maatregelen opgenomen die de kwaliteit van kinderopvang kunnen verbeteren. Een voorbeeld van een maatregel is de toewijzing van een mentor aan een kind. De mentor werkt op de groep waar het kind wordt geplaatst en volgt de ontwikkelingen van het kind. 

Overzicht van de maatregelen

Niet alle maatregelen zullen per 1 januari 2018 ingaan. Een aantal maatregelen worden met een jaar verlengd en voor andere maatregelen geldt een invoeringsperiode. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzicht van de maatregelen en hun ingangsdatum gepubliceerd.

>> Download hier het overzicht

Lees ook ons eerder gepubliceerde bericht Gevolgen van naderende harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook de jaarlijkse Peuterdag op 14 november gaat over dit onderwerp!

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.