Wet IKK zorgt voor nieuwe maatregelen in kinderopvang 13 september 2017

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en gaat per 1 januari 2018 in. Maar wat houdt de Wet IKK precies in en welke maatregelen moeten genomen worden?

De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid en gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In de pijlers zijn stuk voor stuk maatregelen opgenomen die de kwaliteit van kinderopvang kunnen verbeteren. Een voorbeeld van een maatregel is de toewijzing van een mentor aan een kind. De mentor werkt op de groep waar het kind wordt geplaatst en volgt de ontwikkelingen van het kind. 

Overzicht van de maatregelen

Niet alle maatregelen zullen per 1 januari 2018 ingaan. Een aantal maatregelen worden met een jaar verlengd en voor andere maatregelen geldt een invoeringsperiode. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzicht van de maatregelen en hun ingangsdatum gepubliceerd.

>> Download hier het overzicht

Lees ook ons eerder gepubliceerde bericht Gevolgen van naderende harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook de jaarlijkse Peuterdag op 14 november gaat over dit onderwerp!

Meer nieuws

  • Aan de slag met programmeren

   Besteed je al aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden? Daarbij hoort ook basiskennis van programmeren. Dat klinkt leuk, maar is meteen ook een uitdaging: hoe kun je daar aan werken? In de module leerlijnen in ParnasSys zijn nu twee leerlijnen beschikbaar die je daar heel concreet bij helpen.

  • Tips voor de invulling van zorgniveau 2 en 3 bij dyslexie

   De algemene leidraad van het Masterplan Dyslexie herzien en aangescherpt. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot zorgniveau 2 en 3.

  • Leer je leerlingen omgaan met geld

   Het doel van de 'week van het geld' is leerlingen te leren omgaan met geld

  • VIDEO: mannelijke studenten van Driestar hogeschool overmeesteren basisschool in Scherpenzeel

   Pabostudenten van het Men Only-team van Driestar hogeschool ‘overmeesterden’ vandaag basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel. Ze deden mee aan een landelijke actie van pabo’s waarmee aandacht wordt gevraagd voor het tekort aan meesters in het onderwijs. Bekijk de video!

  • ZIEN! en monitoring sociale veiligheid op het ZML

   Voor sommige kinderen in het so/vso zijn de bestaande leerlingvragenlijsten te talig en abstract. Je leest hier meer over de speciale versies die voor hen zijn ontwikkeld én over de pilot waarmee je aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid kunt voldoen.