Wet IKK zorgt voor nieuwe maatregelen in kinderopvang Geplaatst op 13 september 2017

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen en gaat per 1 januari 2018 in. Maar wat houdt de Wet IKK precies in en welke maatregelen moeten genomen worden?

De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid en gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In de pijlers zijn stuk voor stuk maatregelen opgenomen die de kwaliteit van kinderopvang kunnen verbeteren. Een voorbeeld van een maatregel is de toewijzing van een mentor aan een kind. De mentor werkt op de groep waar het kind wordt geplaatst en volgt de ontwikkelingen van het kind. 

Overzicht van de maatregelen

Niet alle maatregelen zullen per 1 januari 2018 ingaan. Een aantal maatregelen worden met een jaar verlengd en voor andere maatregelen geldt een invoeringsperiode. Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een overzicht van de maatregelen en hun ingangsdatum gepubliceerd.

>> Download hier het overzicht

Lees ook ons eerder gepubliceerde bericht Gevolgen van naderende harmonisatie peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Ook de jaarlijkse Peuterdag op 14 november gaat over dit onderwerp!

Meer nieuws