Werken aan een pedagogisch en sociaal veilig klimaat met ZIEN! Geplaatst op 11 april 2018

Over welke aspecten van het pedagogisch klimaat en het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren ben je al tevreden op je school? Benut je de mogelijkheden van ZIEN! daarbij al optimaal? Maak een inventarisatie van de ontwikkelpunten en een plan met behulp van onze interactieve werkvorm!

In een interactieve werkvorm, aan de hand van een placemat, kun je inventariseren waar je als school staat en heen wilt. De placemat bevat onder andere aspecten als klassenmanagement en didactiek, de HGW-cyclus en het gebruik van ZIEN!, leiderschap en coaching, pedagogisch handelen en mogelijke werkvormen om het sociaal-emotioneel functioneren te versterken. Daarnaast bevat deze ook gerelateerde thema’s als meerbegaafdheid. Het doel is dat je gaat zien hoe alle aspecten van het versterken van het sociaal-emotioneel functioneren met elkaar samenhangen en dat je sturing krijgt bij het kiezen van focus op school- en groepsniveau voor professionalisering.

Lees verder onder de afbeelding.


Graag komen we naar je toe om samen te verkennen hoe je op je school een impuls kunt geven aan het bevorderen van het pedagogisch klimaat en een sociaal veilig klimaat. Ontdek dat je met ZIEN! al heel veel in huis hebt wat nu misschien nog onderbelicht blijft.

Kennismaking

Wil je eerst een korte kennismaking? Kom dan naar het symposium ‘Verder met ParnasSys’ op 18 april in Gouda. In workshop 15 introduceren we de placemat.

Meer nieuws