Welk onderwijs past voor nieuwkomer Fassaha? 25 januari 2017

Met de komst van een vluchtelingkind op je school komt er behoorlijk wat op de leerkracht, ib'er en leidinggevende af. Aan de hand van een casus beschrijft een van onze orthopedagogen deze uitdaging.

De beste plek

Grote bruine ogen en een brede glimlach, dat is het eerste wat ik van Fassaha zie. Ik observeer hem op het schoolplein en zie hem oefenen met springtouwen. De directeur komt naast me staan. "Kijk, daar heb je hem". Hij vertelt enthousiast over Fassaha. Ook vertelt hij dat ouders naar school komen om problemen te delen of advies te vragen. Ik word geraakt door de warme betrokkenheid. De school heeft mij gevraagd om mee te denken wat qua onderwijs de beste plek is voor deze jongen.

Onderwijs op het TEC

Fassaha is acht jaar en zit nu in groep twee. Hij heeft verschrikkelijke dingen gezien. Ruim een jaar geleden is hij samen met één van zijn ouders en brusjes gevlucht naar Nederland. Daar heeft hij op verschillende plaatsen gewoond. Inmiddels is het gezin herenigd. Fassaha heeft eerst enkele weken onderwijs gevolgd op het TEC (Taal Expertise Centrum). Daar voelde hij zich onvoldoende veilig. Nu zit hij nog geen jaar op de huidige school, met ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband.

Sluit volgend jaar onderwijs in groep drie het beste bij hem aan?

Dat is nog maar de vraag. In verschillende gesprekken zetten we de gegevens van Fassaha op een rij. De school is meteen begonnen met Nederlands leren en veiligheid bieden. De onderwijsassistent oefent woordjes, zinnetjes en alles wat er komt kijken bij het leren van een taal. De leerkracht zorgt dat ze altijd in de buurt is voor Fassaha.

Het interpreteren van de gegevens van Fassaha is complex

Dat begint al bij de geboortedatum van Fassaha. Volgens de officiële papieren is hij, evenals zijn brusjes, op 1 januari jarig. Maar in werkelijkheid is hij geboren in de zomer. Daar moeten we rekening mee houden.
Verder heeft hij leerresultaten die vergelijkbaar zijn met een kleuter uit groep twee. Maar betekent dit dat hij een achterstand heeft, heeft hij het afgelopen jaar juist heel veel geleerd of is dat allebei waar?

Intelligentieonderzoek

Dan ligt er ook nog een intelligentieonderzoek. Dat is enkele maanden nadat Fassaha in Nederland was bij hem afgenomen. Daaruit blijkt dat hij functioneert op een laag niveau. Maar hoe betrouwbaar is deze uitkomst? Fassaha heeft eerder geen onderwijs gevolgd, (her)kende een situatie waarin hij een opdracht moest doen mogelijk niet en voelde zich waarschijnlijk niet op zijn gemak.

Onderwijsbehoeften

Ondanks de complexiteit lijkt het gesprek op andere consultatiegesprekken. We zoeken samen naar sterke kanten in de ontwikkeling van Fassaha, proberen zorgen te onderkennen en brengen zijn onderwijsbehoeften in kaart. We besluiten verder onderzoek te doen om het beeld nog scherper te krijgen. Eén onderwijsbehoefte is heel duidelijk: Fassaha moet zich bij de nieuwe leerkracht veilig voelen! 

Cursus 'Onderwijs aan nieuwkomers'

Veel intern begeleider zijn bij binnenkomst van bovenstaande leerlingen het aanspreekpunt voor het bieden van de juiste zorg. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor dat de juiste materialen ingezet worden om de leerling zo snel mogelijk enkele woordjes Nederlands bij te brengen? En wat doe je wel, of juist niet, als je signalen opmerkt van een mogelijk trauma? Dit en meer komt aan de orde in onze nieuwe cursus Onderwijs aan nieuwkomers

Wil je doorlezen over onderwijs aan getraumatiseerde kinderen? Lees dan: ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs.’ van Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten. Ook onze mediatheek heeft dit boek in de collectie

De naam Fassaha is gefingeerd. 

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.