Welk onderwijs past voor nieuwkomer Fassaha? 25 januari 2017

Met de komst van een vluchtelingkind op je school komt er behoorlijk wat op de leerkracht, ib'er en leidinggevende af. Aan de hand van een casus beschrijft een van onze orthopedagogen deze uitdaging.

De beste plek

Grote bruine ogen en een brede glimlach, dat is het eerste wat ik van Fassaha zie. Ik observeer hem op het schoolplein en zie hem oefenen met springtouwen. De directeur komt naast me staan. "Kijk, daar heb je hem". Hij vertelt enthousiast over Fassaha. Ook vertelt hij dat ouders naar school komen om problemen te delen of advies te vragen. Ik word geraakt door de warme betrokkenheid. De school heeft mij gevraagd om mee te denken wat qua onderwijs de beste plek is voor deze jongen.

Onderwijs op het TEC

Fassaha is acht jaar en zit nu in groep twee. Hij heeft verschrikkelijke dingen gezien. Ruim een jaar geleden is hij samen met één van zijn ouders en brusjes gevlucht naar Nederland. Daar heeft hij op verschillende plaatsen gewoond. Inmiddels is het gezin herenigd. Fassaha heeft eerst enkele weken onderwijs gevolgd op het TEC (Taal Expertise Centrum). Daar voelde hij zich onvoldoende veilig. Nu zit hij nog geen jaar op de huidige school, met ambulante begeleiding vanuit het samenwerkingsverband.

Sluit volgend jaar onderwijs in groep drie het beste bij hem aan?

Dat is nog maar de vraag. In verschillende gesprekken zetten we de gegevens van Fassaha op een rij. De school is meteen begonnen met Nederlands leren en veiligheid bieden. De onderwijsassistent oefent woordjes, zinnetjes en alles wat er komt kijken bij het leren van een taal. De leerkracht zorgt dat ze altijd in de buurt is voor Fassaha.

Het interpreteren van de gegevens van Fassaha is complex

Dat begint al bij de geboortedatum van Fassaha. Volgens de officiële papieren is hij, evenals zijn brusjes, op 1 januari jarig. Maar in werkelijkheid is hij geboren in de zomer. Daar moeten we rekening mee houden.
Verder heeft hij leerresultaten die vergelijkbaar zijn met een kleuter uit groep twee. Maar betekent dit dat hij een achterstand heeft, heeft hij het afgelopen jaar juist heel veel geleerd of is dat allebei waar?

Intelligentieonderzoek

Dan ligt er ook nog een intelligentieonderzoek. Dat is enkele maanden nadat Fassaha in Nederland was bij hem afgenomen. Daaruit blijkt dat hij functioneert op een laag niveau. Maar hoe betrouwbaar is deze uitkomst? Fassaha heeft eerder geen onderwijs gevolgd, (her)kende een situatie waarin hij een opdracht moest doen mogelijk niet en voelde zich waarschijnlijk niet op zijn gemak.

Onderwijsbehoeften

Ondanks de complexiteit lijkt het gesprek op andere consultatiegesprekken. We zoeken samen naar sterke kanten in de ontwikkeling van Fassaha, proberen zorgen te onderkennen en brengen zijn onderwijsbehoeften in kaart. We besluiten verder onderzoek te doen om het beeld nog scherper te krijgen. Eén onderwijsbehoefte is heel duidelijk: Fassaha moet zich bij de nieuwe leerkracht veilig voelen! 

Cursus 'Onderwijs aan nieuwkomers'

Veel intern begeleider zijn bij binnenkomst van bovenstaande leerlingen het aanspreekpunt voor het bieden van de juiste zorg. Maar hoe doe je dat op een goede manier? Hoe zorg je bijvoorbeeld voor dat de juiste materialen ingezet worden om de leerling zo snel mogelijk enkele woordjes Nederlands bij te brengen? En wat doe je wel, of juist niet, als je signalen opmerkt van een mogelijk trauma? Dit en meer komt aan de orde in onze nieuwe cursus Onderwijs aan nieuwkomers

Wil je doorlezen over onderwijs aan getraumatiseerde kinderen? Lees dan: ‘Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een praktisch handboek voor het basisonderwijs.’ van Leony Coppens, Marthe Schneijderberg en Carina van Kregten. Ook onze mediatheek heeft dit boek in de collectie

De naam Fassaha is gefingeerd. 

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.