Webinars introductie burgerschapsonderwijs 21 januari 2021

Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

Stel dat je nog nauwelijks hebt nagedacht over burgerschapsonderwijs en wat dat voor je school betekent. Je bent echt niet de enige, maar het wordt wel tijd om iets te gaan doen. Dat begint natuurlijk met oriëntatie en daarvoor biedt Driestar onderwijsadvies de webinar Introductie Burgerschapsonderwijs aan. In anderhalf uur doen we een eerste terreinverkenning: Wat is burgerschapsonderwijs? Wat wil de nieuwe Wet op het burgerschapsonderwijs van onze school? Wat doe je al op dit terrein en hoe kun je die dingen met elkaar verbinden? Uiteraard kun je in zo’n webinar ook je eigen vragen inbrengen.

Dit webinar wordt twee keer (dus met hetzelfde programma) aangeboden: op woensdagmiddag 3 maart 2021 van 14.30-16.00 en dinsdagavond 6 april 2021 van 19.30-21.00 uur.

Klik hier om je aan te melden.


Stel dat je die introductie niet nodig hebt, omdat je al een compleet en actueel beeld hebt van burgerschapsonderwijs anno 2021. Dan is er nog wel de vraag hoe je samen met je team de juiste stappen kunt zetten. Burgerschapsonderwijs is een prachtige kans om weer eens echt na te denken over en te werken aan christelijke vorming. Maar het is natuurlijk ook een echte uitdaging.

Om daarin met je mee te denken biedt Driestar onderwijsadvies een ander webinar aan: Burgerschapsonderwijs, hoe doe ik dat mijn team? De data daarvan worden binnenkort via de Driestar nieuwsbrief bekend gemaakt.

Meer informatie? Neem dan contact op met Henk Vermeulen.

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Webinars burgerschapsonderwijs

   Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.