Webinars burgerschapsonderwijs van start 4 maart 2021

Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

Met elkaar verkenden we de achtergrond, de aanloop en de inhoud van de nieuwe wet Verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs. We vormden ons een beeld van de inhoud van burgerschapsonderwijs en we dachten na over de implementatie ervan. Natuurlijk reflecteerden we ook op de vraag in hoeverre de nieuwe wetgeving bedreigend is voor het christelijk-reformatorisch onderwijs, of juist kansen biedt. In ieder geval was de conclusie dat burgerschapsonderwijs (opgevat als onderdeel van de brede vormingsopdracht) raakt aan de kern van het christelijk onderwijs: De vorming van mensen tot verantwoordelijke personen, die verlangen om voor God, de ander en in deze wereld hun taak en roeping uit te oefenen. 

Inschrijven nog mogelijk

Dit webinar Introductie burgerschapsonderwijs wordt herhaald op dinsdagavond 6 april 2021 om 19.30 De webinar wordt dan verzorgd door Hanna de Jong-Markus. Inschrijven kan via deze link.

In april staan er ook twee vervolgwebinars gepland. Implementatie van burgerschapsonderwijs is immers meer dan het schrijven van een visiedocument en een overzicht van wat er in de school gebeurt. Die implementatie lukt alleen als het hele team in beweging komt. Daarover praten we in de webinar: Burgerschapsonderwijs: hoe doe ik dat met mijn team? In dit webinar gaat het meer om de veranderkundige kant van dit implementatieproces. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagmiddag 14 en maandagavond 19 april 2021 en worden verzorgd door Wim van den Bosch. Je kunt je via deze link aanmelden.  

Voor meer informatie over de vraag wat Driestar onderwijsadvies voor jouw school kan betekenen bij de vragen rond burgerschapsonderwijs kun je contact opnemen met Henk Vermeulen, regisseur Identiteit & Vorming

Meer nieuws

  • Webinar Mag ik ook iets zeggen? - een kort verslag

   Tijdens het webinar georganiseerd door Samen zijn wij school (SZWS) op 25 maart jongstleden ging het om de stem van de leerling, de ouder en de leerkracht/docent. Deze Gouden Driehoek zorgt voor een toename van de ouderbetrokkenheid, autonomie bij de leerlingen en geeft leerkrachten meer inzicht in wie de leerling is.

  • Dyslexiewedstrijd 2021 – doe jij ook mee?

   Ook dit jaar hebben we weer een 'dyslexiewedstrijd' voor alle kinderen die bij ons dyslexiebehandeling krijgen. Wie vertelt, knutselt of schrijft er om een originele en leuke manier iets over zijn bijzondere boek? De winnaar krijgt de enige echte dyslexietrofee en een andere mooie prijs. Doe jij mee?

  • L-E-Z-E-N, LEE-ZEN en nu vloeiend!

   Vloeiend lezen; makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe ondersteun je kinderen bij het vloeiend leren lezen? Rita (intern begeleider) en Bart (leerkracht groep 3/4) zien dat de leesachterstanden mede door de lockdown versterkt worden. Hoe kunnen zij (en jij als leerkracht of ib'er) daarmee omgaan?

  • Symposium Het jonge kind ook online een succes

   Inspiratie, ontmoeting en gezelligheid; de vaste ingrediënten van symposium Het jonge kind ontbraken ook dit jaar niet. Zo’n 280 deelnemers volgden op 24 maart dit symposium. Thuis achter de laptop of samen met het onderbouwteam voor het digibord, met wat toegestuurd lekkers binnen handbereik. Samen leerden we meer over problematisch gedrag bij kleuters, een rijke speelleeromgeving, schrijfproblemen en een taalontwikkelingsstoornis. ‘Wat fijn om zo online een mooie dag met elkaar te hebben!’

  • Vraag 1 april de lerarenbeurs aan

   Vanaf 1 april om 00.00 uur kun je de lerarenbeurs weer aanvragen. In een kamerbrief is de lijn voor het aanvragen voor een lerarenbeurs voor 2021-2022 uiteengezet. Goed nieuws is aanvragen die vorig jaar zijn afgewezen i.v.m. bereiken van het subsidieplafond met voorrang worden behandeld. Benieuwd hoe jij de lerarenbeurs kunt gebruiken?