Webinars burgerschapsonderwijs 18 februari 2021

Kort voor de kerstvakantie publiceerde Driestar onderwijsadvies samen met VGS en KOC Diensten de routekaart burgerschapsonderwijs. Dat initiatief is positief ontvangen en voor diverse scholen een aanleiding om stappen te gaan zetten. Een mooie eerste stap is deelname aan de webinars burgerschapsonderwijs.

Eerder kondigden we al de introductiewebinars aan, die plaatsvinden op woensdagmiddag 3 maart 2021 van 14.30-16.00 en dinsdagavond 6 april 2021 van 19.30-21.00 uur. Ze zijn bedoeld als een eerste verkenning van wat burgerschapsonderwijs inhoudt en van wat de overheid op dat gebied voorschrijft. Via deze link kun je je aanmelden.

Hoe doe ik dat met mijn team?

Maar ook als je weet wat burgerschapsonderwijs inhoudt, kunnen er nog een paar vragen zijn die je bezig houden. Bijvoorbeeld: Wat betekent dat voor mijn school? Wat doen we al en waar moeten we nog ontwikkelen? Hoe geef ik leiding aan dat proces in mijn schoolteam? In een compacte webinar hopen we met elkaar na te denken over de veranderkundige kant van deze thematiek en gaan we op zoek naar antwoorden. Doel: toerusting, inspiratie en uitwisseling. Dit webinar wordt twee keer (dus met hetzelfde programma) aangeboden: op woensdagmiddag 14 april 2021 van 14.30-16.00 uur en maandagavond 19 april 2021 van 19.30-21.00 uur. De webinars worden verzorgd door onderwijsadvisuer Wim van den Bosch.

Klik hier om je aan te melden!

Voor meer informatie over de vraag wat Driestar onderwijsadvies kan betekenen op het gebied van burgerschapsonderwijs kun je contact opnemen met Henk Vermeulen.

Meer nieuws

  • Omgaan met energiebronnen

   Grondstoffen hebben we nodig. Maar ze zijn niet onuitputtelijk en het winnen ervan heeft gevolgen. In deze lessen over aardgaswinning leren leerlingen nadenken over de voor- en nadelen ervan.

  • Webinars burgerschapsonderwijs van start

   Het was een bont gezelschap dat zich via Teams aansloot bij het webinar Introductie burgerschapsonderwijs. Collega’s uit primair en voortgezet onderwijs, directeuren en teamleiders, leraren en ib-ers. Allemaal staan ze voor de taak om het burgerschapsonderwijs in hun school een boost te geven.

  • Mag ik ook iets zeggen? Webinar over gesprek tussen school, ouders en leerlingen

   Een essentieel gesprek tijdens de schoolperiode van ieder kind: het driehoeksgesprek, tussen docenten, ouders én leerlingen. Want juist dát gesprek, waar iedereen een stem heeft, helpt kinderen verder en bevordert een goede relatie tussen school en ouders.

  • Met meer zelfvertrouwen Engels spreken, schrijven, luisteren en lezen

   Thuis in de avonduren je Engelse taalvaardigheden verbeteren? Begin maart gaan er twee online cursussen Engels van start! Daarnaast is er speciaal voor deelnemers aan het Cambridge examen B2 First een korte cursus van vijf bijeenkomsten ter voorbereiding op het examen. De cursussen zijn geschikt voor docenten, studenten en middelbare scholieren die met meer zelfvertrouwen Engels willen leren spreken, schrijven, luisteren en lezen.

  • Hoe kijk jij naar jonge kinderen?

   Kijk met ons mee tijdens twee symposia! Op 24 maart 2021 is het jaarlijkse symposium Het jonge kind. En nieuw dit jaar is het mini-symposium over groep 3. Ben jij er online bij?