Webinar Mag ik ook iets zeggen? - een kort verslag 15 april 2021

Tijdens het webinar georganiseerd door Samen zijn wij school (SZWS) op 25 maart jongstleden ging het om de stem van de leerling, de ouder en de leerkracht/docent. Deze Gouden Driehoek zorgt voor een toename van de ouderbetrokkenheid, autonomie bij de leerlingen en geeft leerkrachten meer inzicht in wie de leerling is.

Het werd door de sprekers duidelijk gemaakt dat het luisteren naar alle drie de partijen van belang is, maar niet altijd zo vanzelfsprekend is. Het mooie van deze bijeenkomst was de aanwezigheid van alle stemmen. Leerlingen, ouders en leerkrachten hebben zich laten horen en gaven een inkijkje hoe waardevol de Gouden Driehoek is.
 
Daisy Mertens, werkzaam in het basisonderwijs en lid van de Onderwijsraad, beet de spits af en legde vooral de nadruk op het stellen van open vragen tijdens een driehoeksgesprek. Dat blijkt niet altijd eenvoudig, ook omdat de informatie die je als leraar over een leerling hebt vaak tot beelden leidt die je (onbewust) probeert te bevestigen. Leer ‘oordeel-loos’ luisteren en spreken, was haar aanbeveling.
Haar leerling Nuhaila (12 ) vertelde dat zij heel blij is met het driehoeksgesprek waar ook haar ouders kunnen aanschuiven omdat het dan veel makkelijker is om over school in gesprek te zijn.
 
Annette Diender, onderwijsprofessional bij Samenwerking rondom Onderwijs, begeleidt scholen waar ouders en leerlingen in gesprek gaan over de schoolkeuze en de overgang van PO naar VO. Zij pleitte voor het loslaten van het vertrouwde format waarin de school vooral informatie zendt. Het inzetten van spel en andere werkvormen maakt veel positieve energie los en leidt tot intensieve gesprekken tussen de partners in de driehoek waarbij iedereen zich ook echt betrokken en uitgenodigd voelt.
 
Nancy van Riet-Bunte en Hanneke de Jong, resp. conrector en teamcoördinator havo bovenbouw Dominicus College in Nijmegen, hebben al flinke stappen gemaakt met het driehoeksgesprek. Zij vertelden hoe een proces binnen de school verloopt als je hier werk van wilt gaan maken.
De school is klein begonnen, heeft eerst in 4 havo geëxperimenteerd en is van daaruit de hele school gaan betrekken. Zij raadden aan om hier goed de tijd voor te nemen. De school kiest ook voor deze vorm omdat ze merken dat ze zó niet alleen de schoolresultaten van de leerlingen maar vooral ook hun sociaal-emotionele ontwikkeling beter kunnen volgen en ondersteunen.
Dit werd bevestigd door leerlingen Julian en Hugo (beiden 5 vwo). Zij gaven zelfs aan dat de driehoeksgesprekken wel wat langer zouden mogen duren. Volgens hen is het vooral belangrijk dat leerlingen in deze gesprekken de ruimte ervaren om te zeggen wat hen bezighoudt.
 
Lucelle Comvalius, docent op het vmbo van het Christelijk College Groevenbeek, sloot de rij. Zij benadrukte het grote belang van het samenwerken met ouders, iets dat in eerste nstantie tijd kost maar uiteindelijk alleen maar tijd oplevert. Het vraagt soms om een ‘extra stap zetten’.
Daarbij is het van belang ons te realiseren dat het voor ouders niet altijd eenvoudig is om pedagogisch partner van de school te zijn; er bestaat een coachingstraject dat hen hierin kan ondersteunen.
 
Samen zijn wij school ontwikkelde vorig jaar een Gesprekswijzer voor het driehoeksgesprek in de brugklas, ter ondersteuning en inspiratie. Deze is te downloaden via deze pagina.
Binnenkort verschijnen er ook korte filmpjes van het webinar op de site van Samen zijn wij school.
 
Wil je meer weten over het driehoeksgesprek en ouderbetrokkenheid? Op de website van SZWS kun je meer lezen of neem contact op met Alette Pouwelse of Cor John van der Beek.

Meer nieuws

  • Zomerschool 2021 | Pandemie: kantelpunt of pas op de plaats?

   Ben je op zoek naar verdieping? Is het einde van je studie in zicht, of ben je net aan het werk? Ben jij benieuwd naar hoe andere jongvolwassenen als christen in het leven staan? Dan is de zomerschool wat voor jou. Sprekers met verschillende expertise delen hun persoonlijke verhaal en kennis met je.

  • Data evenementen Driestar educatief bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium van Driestar educatief. Hierbij de data voor het cursusjaar 2021-2022.

  • Hoe leren we kinderen vroomheid?

   Hebt u daar weleens over nagedacht, hoe we kinderen vroomheid kunnen leren? Vanuit een ver verleden stelt Comenius ons die vraag. Hij komt aan de orde in het tiende hoofdstuk van zijn boekje De moederschool. Dat boekje draagt hij op ‘aan de goddelijke, christelijke ouders, onderwijzers en begeleiders, en aan allen die zich bezighouden met de zorg voor het jonge kind.’ Daarmee wordt in ieder geval een deel van het lezerspubliek van DRS Magazine aangesproken. En als u met oudere kinderen werkt, is het even zinvol om de tekst van Comenius te lezen en in het team daarop te reflecteren.

  • Professionele leergemeenschap: effectief of een vlag op een modderschuit?

   Lerende teams zijn in. Tegenwoordig vaak een professionele leergemeenschap(PLG) genoemd. Maar iets een naam geven zegt nog niet zoveel, vindt Piet Murre, lector schoolvakken en didactiek bij het onderzoekscentrum van Driestar educatief. Hij ziet het risico dat PLG zelfs een vlag op een modderschuit kan worden. Waar moet een goede professionele leergemeenschap aan voldoen?

  • Pilot tieneronderwijs

   Uit onderzoek van de Onderwijsraad blijkt dat er een flinke kloof bestaat tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Deze zelfde signalen krijgen we ook vanuit de praktijk. Daarom zijn we binnen Driestar educatief gestart met de pilot ‘oudere kind’ (tieneronderwijs). Binnen deze pilot brengen we studenten pabo en LVO samen, om samen met docenten en het onderzoekscentrum, onderzoek te doen naar deze overgangsperiode. Door inzichten die in de praktijk opgedaan worden, hopen we een mooie bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs.