Wat zijn jouw drijfveren in je werk? Geplaatst op 5 juli 2018

Als het goed is, heeft iedereen momenten waarop je denkt: ‘Wat is dit toch geweldig om te doen.’ Het zijn werkzaamheden waar je blij van wordt en energie van krijgt om door te gaan. Dit worden ook wel drijfveren genoemd. Maar wat drijft jou nu eigenlijk in je werk?

Maar niet alle momenten kunnen leuk en geweldig zijn. Helaas. Er zullen altijd taken zijn waar je nét geen zin in hebt en tegenop ziet om ze uit te voeren. Taken die je liever uitstelt. Maar toch moeten ook deze werkzaamheden gebeuren. Maar hoe kun je jezelf zover krijgen om ook deze mindere taken uit te voeren?
Om dat te ontdekken, moet je weten wat jou drijft, hoe je tegen de wereld aankijkt en wat je belangrijk vindt.

Elk mens heeft bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes. We noemen dit drijfveren. Jouw drijfveren voorspellen jouw gedrag. Het geeft de motivatie om zaken wel of juist niet te doen. Door je drijfveren te kennen wordt je bewusten van hoe je werkt en waarom sommige dingen je makkelijker afgaan dan andere.

Management Drives met Driestar managementadvies

Met de methode Management Drives geeft Driestar managementadvies inzicht in de persoonlijke drijfveren van jou of je team. Management Drives gaat uit van zes drijfveren die mensen in beweging zetten. Ieder mens beschikt in principe over álle zes drijfveren, maar de volgorde en intensiteit verschilt per persoon. Een van de deelnemers: ‘Wat verrassend dat ik mij zo herken in deze drijfveren. Het is enorm helpend om meer inzicht te krijgen op mezelf en mijn manier van communiceren. Dit helpt mij om woorden te geven aan waar ik goed in ben.’

Wil je meer informatie ontvangen over Management Drives? Lees verder op onze pagina of neem contact op met Thea de Mots.

Meer nieuws

  • Verbeterde meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

   Je weet waarschijnlijk wel dat het werken met de meldcode verplicht is voor iedereen die een taak in het onderwijs heeft. Dat betekent dat iedereen die een taak heeft in het onderwijs alert moet zijn op signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld bij leerlingen. Deze meldcode verandert per 1 januari 2019. Lees wat er allemaal verandert!

  • Opleiding rekencoördinator: stimulans voor ontwikkeling

   Het eerste jaar van de huidige opleidingsgroep rekencoördinatoren zit er alweer bijna op. Deze groep heeft voor het eerst met de gereviseerde opzet van de opleiding gewerkt. Annemiek Broere, leerkracht op de Koningin Wilhelminaschool in Lekkerkerk: ‘De opleiding heeft mijn visie op rekenen echt gevormd.’

  • De aarde zit bomvol hemel

   Hoe kun je als leraar de inhoud van de schoolvakken samen met je didactische aanpak op zo’n manier inzetten, dat leerlingen meer expliciet verband gaan ervaren met een christelijke kijk op de werkelijkheid? Lector Piet Murre probeert in DRS Magazine een antwoord te formuleren op deze vraag.

  • Vernieuwde handleidingen module leerlijnen

   De handleidingen voor de module leerlijnen zijn recent herzien. Het betreft zowel de handleiding voor de beheerder als voor de leerkracht. De belangrijkste aanpassing betreft de gewijzigde kleuren op het planscherm.

  • Lees hier het eerste hoofdstuk van Dordt dichtbij.

   Wat een schat hebben reformatorische en christelijke scholen in hun grondslag verankerd! Bijbel en belijdenis… De rijkdom daarvan moet natuurlijk doorwerken in de dagelijkse lespraktijk. Vanuit dat verlangen is Dordt dichtbij geschreven.