Wat moet er anders in ZIEN!? Dien je wensen in bij ParnasSys 9 juni 2017

Op het kennisportaal van ParnasSys vind je een community waar je je doorontwikkelwensen voor ZIEN! kunt delen en kunt stemmen op bestaande wensen. Laat weten hoe ZIEN! verbeterd kan worden!

Er is een apart kopje voor ZIEN! waar je een overzicht vindt van de ingediende wensen. Wanneer je een wens ziet staan die jij ook belangrijk vindt, kun je hierop stemmen. Je klikt daarvoor op de wens en ziet dan de knop ‘stemmen’. Hoe meer stemmen een wens heeft, hoe meer kans er is dat er actie wordt ondernomen. Je kunt per inlognaam één keer stemmen, maar je kunt natuurlijk aan je collega’s vragen om ook te stemmen. Iedere stem telt!

Wens achterlaten

Wanneer je graag een wens wilt delen die nog niet is ingediend, klik je in de community op ‘nieuw bericht’. Vervolgens kun je hier zo concreet mogelijk je bericht met de wens achterlaten. In dit artikel lees je meer over het indienen van wensen via het kennisportaal, onder andere over welke criteria worden gehanteerd bij de beoordeling van een wens. Let bij het schrijven van je bericht op het volgende: 
 • Geef in het begin van de titel tussen [ ] aan wat voor type bericht u wilt plaatsen: een [wens] of [vraag].
 • Geef in de titel zo kort en bondig, maar concreet mogelijk aan waar uw bericht over gaat. Schrijf uw toelichting in de details
 • Wilt u een wens indienen? Gelieve het volgende format te gebruiken bij invulling van de details: “Als ... wil ik ... zodat ik …”
  Lees hier hoe ParnasSys met uw wensen omgaat.
 • Geef onderaan het formulier aan onder welk thema het bericht geplaatst moet worden.

Bericht volgen

Onder de knop ‘stemmen’ vind je de knop ‘volgen’. Wanneer je een melding wilt ontvangen wanneer iemand reageert op jouw bericht, klik je op ‘volgen’. Zo weet je wat er met jouw wens gedaan wordt.

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.