Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen? 20 februari 2020

Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

Als je gebruiker bent van de methode Taal actief en merkt dat van sommige leerlingen in de bovenbouw teveel gevraagd wordt gezien hun (te verwachten) uitstroomniveau, kan een bijeenkomst over het omgaan met de referentieniveaus binnen Taal actief je goed helpen. De referentieniveaus taal beschrijven wat leerlingen moeten kunnen en kennen op bepaalde momenten in hun schoolcarrière: van basisonderwijs tot voortgezet onderwijs en verder.

In Taal actief zitten in de leerstof van de bovenbouw nogal wat elementen op referentieniveau 2F. Dat is leerstof die niet door alle leerlingen beheerst hoeft te worden. Zeker niet voor Remco en andere timmermannen en metselaars in spe. Dat roept vragen op. Maar bij welke leerlingen mag ik dan soms minder van de leerstof vragen? Aan welk profiel moet deze leerling voldoen? Welk niveau wordt wel minimaal vereist? Wat betekent het weglaten van leerstof voor de opbouw van mijn les? Wat doen leerlingen die lager uitstromen naar het voortgezet onderwijs dan? En hoe ga ik hier richting de toetsen mee om? Deze en andere vragen over het meer op maat maken van de leerstof in Taal actief zullen centraal staan op deze bijeenkomst, die we op locatie van uw school kunnen verzorgen.

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 kijkt de onderwijsinspectie ook op een nieuwe manier of je leerlingen genoeg geleerd hebben. Dit doen ze door te kijken welke referentieniveaus de leerlingen beheersen. Daarbij wordt door middel van een nieuwe maat rekening gehouden met de leerlingenpopulatie van een school. Wat betekent deze nieuwe ontwikkeling voor het omgaan met de referentieniveaus in Taal actief? Ook deze vraag zal deel uitmaken van de scholingsbijeenkomst. Naast het delen van kennis, ervaringen en adviezen zal ook concrete casuïstiek besproken worden.

Meer informatie

Kijk hier voor meer informatie over deze methode en wat wij voor je kunnen betekenen. Voor vragen kun je contact op nemer met Arie Visser.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!