Vrolijke kinderstemmen in Gouda en Kapelle 6 februari 2020

Op woensdagmiddag 22 januari klinken er vrolijke kinderstemmen op de kantoren in Gouda en Kapelle van Driestar educatief. Verschillende kinderen worden door hun ouders naar de citotraining gebracht. Simone was één van de kinderen die wilde oefenen met de Citotoetsen. Enige tijd later vertellen Simone en haar moeder over de ervaringen met de training.

De ouders van Simone hoorden van de training voor kinderen met dyslexie en besloten hun dochter in te schrijven. Tijdens de training heeft Simone van alles geleerd. Enthousiast vertelt Simone over allerlei activiteiten die aan bod zijn gekomen. Zo heeft ze geleerd hoe je spanning in je lijf kunt herkennen en wat je eraan kunt doen om deze spanning te verminderen. Ook heeft Simone geoefend met voorbeeldopdrachten van de Citotoetsen. Daarbij leerden de kinderen welke stappen genomen moeten worden om tot het goede antwoord te komen. Simone en haar moeder vertellen ook over de trucjes en hulpmiddelen die bij de Citotoets gebruikt mogen worden. Zo kan het helpen om markeerstiften te gebruiken of om een vergrote versie te krijgen. En wat extra fijn is, kinderen met dyslexie krijgen vaak wat extra tijd.

De moeder van Simone geeft aan dat deze middag heel waardevol was voor haar dochter. Het was voor Simone fijn om te merken dat er meer kinderen met dyslexie zijn, die het net als zij moeilijk vinden om Citotoetsen te maken. De moeder van Simone geeft aan dat het belangrijk is om kennis op te doen, maar ook om contact te hebben met andere kinderen met dyslexie. Simone kwam vol enthousiasme, met blijde verhalen na de training thuis ‘volgend jaar wil ze graag nog een keer’.
 
Uit het verhaal van Simone blijkt dat het belangrijk is om onderling contact met kinderen met dyslexie te stimuleren. Daarnaast is het voor de kinderen fijn om te leren welke aanpassingen toegestaan zijn op school. Om die reden wordt op 1 april een training georganiseerd voor kinderen uit groep 8 van de basisschool of klas 1 van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze training leren de kinderen welke aanpassingen er voor dyslexie geboden worden op het voortgezet onderwijs. U kunt hier meer informatie over deze training vinden.

Meer nieuws

  • VACATURE: Stageplaats Wonderfully Made

   Ken jij een (internationale) student die een economische studie volgt en op zoek is naar een stage? Wij maken graag gebruik van jouw netwerk.

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.