Vrolijke kinderstemmen in Gouda en Kapelle 6 februari 2020

Op woensdagmiddag 22 januari klinken er vrolijke kinderstemmen op de kantoren in Gouda en Kapelle van Driestar educatief. Verschillende kinderen worden door hun ouders naar de citotraining gebracht. Simone was één van de kinderen die wilde oefenen met de Citotoetsen. Enige tijd later vertellen Simone en haar moeder over de ervaringen met de training.

De ouders van Simone hoorden van de training voor kinderen met dyslexie en besloten hun dochter in te schrijven. Tijdens de training heeft Simone van alles geleerd. Enthousiast vertelt Simone over allerlei activiteiten die aan bod zijn gekomen. Zo heeft ze geleerd hoe je spanning in je lijf kunt herkennen en wat je eraan kunt doen om deze spanning te verminderen. Ook heeft Simone geoefend met voorbeeldopdrachten van de Citotoetsen. Daarbij leerden de kinderen welke stappen genomen moeten worden om tot het goede antwoord te komen. Simone en haar moeder vertellen ook over de trucjes en hulpmiddelen die bij de Citotoets gebruikt mogen worden. Zo kan het helpen om markeerstiften te gebruiken of om een vergrote versie te krijgen. En wat extra fijn is, kinderen met dyslexie krijgen vaak wat extra tijd.

De moeder van Simone geeft aan dat deze middag heel waardevol was voor haar dochter. Het was voor Simone fijn om te merken dat er meer kinderen met dyslexie zijn, die het net als zij moeilijk vinden om Citotoetsen te maken. De moeder van Simone geeft aan dat het belangrijk is om kennis op te doen, maar ook om contact te hebben met andere kinderen met dyslexie. Simone kwam vol enthousiasme, met blijde verhalen na de training thuis ‘volgend jaar wil ze graag nog een keer’.
 
Uit het verhaal van Simone blijkt dat het belangrijk is om onderling contact met kinderen met dyslexie te stimuleren. Daarnaast is het voor de kinderen fijn om te leren welke aanpassingen toegestaan zijn op school. Om die reden wordt op 1 april een training georganiseerd voor kinderen uit groep 8 van de basisschool of klas 1 van het voortgezet onderwijs. Tijdens deze training leren de kinderen welke aanpassingen er voor dyslexie geboden worden op het voortgezet onderwijs. U kunt hier meer informatie over deze training vinden.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.