Vraag een gratis productvoorstelling van Gynzy aan 14 november 2019

Gynzy ken je ongetwijfeld van de bordsoftware, maar Gynzy heeft veel meer te bieden dan dat, namelijk de verwerkingssoftware. Dit is een digitale adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen.

Met de verwerkingssoftware kunnen leerlingen op hun eigen niveau binnen de klas werken (rekenen, spelling, grammatica, woordenschat, e.d.). Je kunt de verwerkingssoftware van Gynzy op verschillende manieren inzetten. Zo sluit de oefenstof aan bij reeds bestaande lesmethoden en kun je met de Verwerkingssoftware ook werken via een leerlijn (of een combinatie van beide). Klik hier voor meer informatie over de software.

Ervaringen van een leerkracht

Leerkracht Niels vertelt:
'Bij ons op school werken we nu een aantal maanden met de rekensoftware van Gynzy. Het is wel wennen om zoveel informatie beschikbaar te hebben over de vooruitgang van leerlingen. De data per leerdoel, die je normaal gesproken na 4 weken op een toets krijgt, is er nu dagelijks. Dit is fijn en overweldigend tegelijk. We merken als leerkrachten dat we ons verantwoordelijk voelen om aan te sluiten bij al die verschillen tussen leerlingen die nu zo zichtbaar worden in de klas. Dit vraagt van ons om variatie in instructie en instructiegroepjes. Ook moeten we leren selecteren zodat het werkbaar is'
 
Zoals Niels hierboven beschrijft; Gynzy is een prachtig middel maar je begint hier niet zomaar mee. Het werken met digitale verwerkingssoftware vraagt om een goede doordenking en je wilt als school ook ervaren hoe het is om met deze software te werken. 
 
Dat kan! Wij komen graag bij jullie op school vertellen over de mogelijkheden van Gynzy. Niet als doel, maar als middel om goed onderwijs vorm te geven en zichtbaar te maken. Niet als los instrument, maar als een tandwiel in een groter geheel.
 
Ga naar www.driestar-educatief.nl/gynzy om een gratis productpresentatie aan te vragen. Heb je eerst nog een paar vragen? Neem dan even contact op met onderwijsadviseur Jan de Waard.

Meer nieuws

  • Volg gratis ‘leerlijn’ in de nieuwe PETE app

   Wil jij in zes weken weer up-to-date zijn en geïnspireerd worden op een thema als Ouderbetrokkenheid of ADHD in de klas? Je kunt je aanmelden voor een traject in de app PETE van Driestar onderwijsadvies. Er is nu een beperkt aantal gratis accounts beschikbaar.

  • Cantatedienst 'Christ lag in Todesbanden': Cantate 4 van Bach op 1 februari

   Op zaterdag 1 februari 2020 zal er om 16.00 uur in de Sint-Janskerk te Gouda de jaarlijkse cantatedienst worden gehouden. Cantate ‘Christ lag in Todesbanden’ BWV 4 staat centraal, gezongen door het projectkoor van Driestar hogeschool onder leiding van Mariëlle Heidekamp.

  • Zien! Experttrajecten voorjaar 2020

   Ook dit voorjaar zijn er weer meerdere experttrajecten, waarin we met ib’ers en gedragsspecialisten aan de slag gaan meer te leren over Zien! en hoe je je team kunt begeleiden bij de implementatie van Zien!.

  • De eerste leerling van Piet Kuyt

   In dit jubileumjaar delen we graag mooie verhalen. Neem nu onderstaand verhaal van dhr. Ruissen, één van de eerste leerlingen van Piet Kuyt. Lees zijn verhaal en ontdek hoe het de eerste jaren op de Driestar (en in oorlogstijd) er aan toe ging.

  • Duuzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

   Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op gebied van duurzaamheid kozen we voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden.