Vraag een gratis productvoorstelling van Gynzy aan 14 november 2019

Gynzy ken je ongetwijfeld van de bordsoftware, maar Gynzy heeft veel meer te bieden dan dat, namelijk de verwerkingssoftware. Dit is een digitale adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen.

Met de verwerkingssoftware kunnen leerlingen op hun eigen niveau binnen de klas werken (rekenen, spelling, grammatica, woordenschat, e.d.). Je kunt de verwerkingssoftware van Gynzy op verschillende manieren inzetten. Zo sluit de oefenstof aan bij reeds bestaande lesmethoden en kun je met de Verwerkingssoftware ook werken via een leerlijn (of een combinatie van beide). Klik hier voor meer informatie over de software.

Ervaringen van een leerkracht

Leerkracht Niels vertelt:
'Bij ons op school werken we nu een aantal maanden met de rekensoftware van Gynzy. Het is wel wennen om zoveel informatie beschikbaar te hebben over de vooruitgang van leerlingen. De data per leerdoel, die je normaal gesproken na 4 weken op een toets krijgt, is er nu dagelijks. Dit is fijn en overweldigend tegelijk. We merken als leerkrachten dat we ons verantwoordelijk voelen om aan te sluiten bij al die verschillen tussen leerlingen die nu zo zichtbaar worden in de klas. Dit vraagt van ons om variatie in instructie en instructiegroepjes. Ook moeten we leren selecteren zodat het werkbaar is'
 
Zoals Niels hierboven beschrijft; Gynzy is een prachtig middel maar je begint hier niet zomaar mee. Het werken met digitale verwerkingssoftware vraagt om een goede doordenking en je wilt als school ook ervaren hoe het is om met deze software te werken. 
 
Dat kan! Wij komen graag bij jullie op school vertellen over de mogelijkheden van Gynzy. Niet als doel, maar als middel om goed onderwijs vorm te geven en zichtbaar te maken. Niet als los instrument, maar als een tandwiel in een groter geheel.
 
Ga naar www.driestar-educatief.nl/gynzy om een gratis productpresentatie aan te vragen. Heb je eerst nog een paar vragen? Neem dan even contact op met onderwijsadviseur Jan de Waard.

Meer nieuws

  • Hoe verloopt de overdracht van dyslexiebehandeling naar de klas?

   Kinderen met dyslexie hebben baat bij dyslexiezorg door een erkende behandelaar. Terug in de klas kunnen ze het geleerde in praktijk brengen bij het lezen en spelling. Maar lukt dat ook? En zijn leerkrachten in staat de methodiek van de behandeling toe te passen in hun lessen?

  • Wat doe je als de methode Taal actief van te hoog niveau is voor sommige leerlingen?

   Remco zit in groep 7 en heeft niet zo’n taalknobbel. Hij zal straks een mooi beroep krijgen waarbij hij met zijn handen zal gaan werken. De inschatting is dat hij zal instromen in vmbo-basis. De leerstof van Taal actief is voor Remco regelmatig een te stevige kluif. Maar wat kan je als leerkracht op een verantwoorde manier schrappen? En mag je Remco ook minder taalleerstof aanbieden?

  • Een nieuwe Bijbeltoets voor het primair onderwijs, maar waarom?

   Er is een Bijbeltoets ontwikkeld voor het primair onderwijs. Wat houdt die toets in, wordt er niet al teveel getoetst in het onderwijs, en wat kunnen scholen met de uitkomst? Lees de antwoorden op deze vragen in het interview met Chiel Noort, schoolleider en ontwikkelaar van de Bijbeltoets.

  • De methode Wonderlijk gemaakt onder de loep

   ‘Wonderlijk gemaakt’ is een methode seksuele vorming voor het christelijk en reformatorisch basisonderwijs. In de afgelopen maanden heeft het onderzoekscentrum van Driestar educatief onderzoek naar deze methode gedaan.

  • Workshop: schurend contact tussen school en ouders

   School en ouders willen het liefst goed samenwerken in het belang van leerlingen. Of je nou schoolleider bent, docent of ouder, het is nooit fijn als er ruzie is. Toch schuurt het soms en ontstaan er conflicten. Hoe ga je daarmee om? Dat leer je in deze workshop.