Vraag een gratis productvoorstelling van Gynzy aan 14 november 2019

Gynzy ken je ongetwijfeld van de bordsoftware, maar Gynzy heeft veel meer te bieden dan dat, namelijk de verwerkingssoftware. Dit is een digitale adaptieve leeromgeving voor basisschoolleerlingen.

Met de verwerkingssoftware kunnen leerlingen op hun eigen niveau binnen de klas werken (rekenen, spelling, grammatica, woordenschat, e.d.). Je kunt de verwerkingssoftware van Gynzy op verschillende manieren inzetten. Zo sluit de oefenstof aan bij reeds bestaande lesmethoden en kun je met de Verwerkingssoftware ook werken via een leerlijn (of een combinatie van beide). Klik hier voor meer informatie over de software.

Ervaringen van een leerkracht

Leerkracht Niels vertelt:
'Bij ons op school werken we nu een aantal maanden met de rekensoftware van Gynzy. Het is wel wennen om zoveel informatie beschikbaar te hebben over de vooruitgang van leerlingen. De data per leerdoel, die je normaal gesproken na 4 weken op een toets krijgt, is er nu dagelijks. Dit is fijn en overweldigend tegelijk. We merken als leerkrachten dat we ons verantwoordelijk voelen om aan te sluiten bij al die verschillen tussen leerlingen die nu zo zichtbaar worden in de klas. Dit vraagt van ons om variatie in instructie en instructiegroepjes. Ook moeten we leren selecteren zodat het werkbaar is'
 
Zoals Niels hierboven beschrijft; Gynzy is een prachtig middel maar je begint hier niet zomaar mee. Het werken met digitale verwerkingssoftware vraagt om een goede doordenking en je wilt als school ook ervaren hoe het is om met deze software te werken. 
 
Dat kan! Wij komen graag bij jullie op school vertellen over de mogelijkheden van Gynzy. Niet als doel, maar als middel om goed onderwijs vorm te geven en zichtbaar te maken. Niet als los instrument, maar als een tandwiel in een groter geheel.
 
Ga naar www.driestar-educatief.nl/gynzy om een gratis productpresentatie aan te vragen. Heb je eerst nog een paar vragen? Neem dan even contact op met onderwijsadviseur Jan de Waard.

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.