Voorwaarden inzet BOUW! ONL, op zorgniveau 3 13 juni 2019

BOUW! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen.
Regelmatig bereikt ons de vraag of dit programma voldoet aan de eisen van zorgniveau 3. Bouw! wordt door het Masterplan Dyslexie erkend als interventie op zorgniveau 3. Aan de uitvoer van deze interventie gelden dezelfde eisen als die aan een andere interventie op zorgniveau 3 gesteld worden. Dat wil zeggen drie keer per week 20 minuten oefenen of vier keer per week 15 minuten oefenen. De lessen in Bouw! verschillen van lesduur (gemiddeld 5 tot 8 minuten). Door vast te houden aan oefensessies van hierboven genoemde tijden, kunnen er zo’n twee tot drie lessen afgerond worden per sessie. 

Wel moet de extra begeleiding uitgevoerd en/of ondersteund zijn door een tutor zijnde leerkracht of leesspecialist, conform de principes van effectieve leesbegeleiding zoals ook opgenomen in de leidraad van het Masterplan Dyslexie. Andere tutors moeten worden begeleid met ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van een leerkracht of leesspecialist op de school. Dat betekent dat de uitvoering door andere tutoren mag plaatsvinden, maar dat de leerkracht en/of intern begeleider verantwoordelijk blijft voor de voortgang van het oefenproces én de toetsen afneemt.

Daarnaast is het goed om te noemen dat Bouw! in de aard preventief is en niet remediërend. In het schooldossier dat aangeleverd moet worden voor een dyslexieonderzoek moet derhalve expliciet worden aangegeven en verantwoord dat Bouw! op zorgniveau 2 of 3 in de voorfase is ingezet.

Tenslotte is het belangrijk om te melden dat de effectiviteit van Bouw! gebaseerd is op een onderzoekspopulatie van kinderen in de range van groep 2 tot halverwege groep 4. Uitgaande van een minimale begeleidingsperiode van een half jaar, moet Bouw! uiterlijk eind groep 3/begin groep 4 worden ingezet. Dit moet uit het schooldossier op te maken zijn.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie hierover? Neem dan contact op met Hanneke Bossenbroek

Meer nieuws

  • Uitslag Studiekeuze123 - 81% (zeer) tevreden!

   Ruim de helft van de eerstejaars studenten krijgt spijt van zijn studiekeuze. Met Studiekeuze123.nl neemt het hoger onderwijs actie om te zorgen voor betrouwbare en objectieve informatie. De uitslagen voor dit jaar zijn weer bekend.

  • Cadeautip voor leerlingen 10-14 jaar en ouder

   Op zoek naar een boekje om aan de leerlingen van jouw school mee te geven, bijvoorbeeld als cadeau voor het examen of voor het afscheid van groep 8? Denk eens aan het boek "Waarom ben jij gereformeerd? De geloofsbelijdenis voor tieners." Het boek legt in eenvoudige taal belangrijke delen van de Nederlandse Geloofdsbelijdenis uit.

  • NIEUW - Prentenboek Stijn blust de brand

   Stijn wil graag filmpjes kijken op de tablet, maar mama vindt dat nu niet goed. Boos gaat hij naar buiten: saai! Dan is daar Isa, die een leuk plan heeft…

  • Word specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid

   Word jij specialist op het gebied van ouderbetrokkenheid? Dat kan met onze post-hbo-opleiding Coördinator ouderbetrokkenheid! In de achterliggende jaren is het belang aangetoond van betrokkenheid van ouders bij school en omgekeerd. In deze opleiding leer je hoe je de wederzijdse betrokkenheid kunt vergroten en wat je hierin kunt betekenen voor je school!

  • Buitengewoon belangrijk!

   Een gat in de lucht spring(touw)en, hutten bouwen, rennen, klauteren, verstoppen - buitenspelen maakt kinderen vrolijk en blij. Nog belangrijker: buitenspelen is een must voor ieder kind. Het prikkelt de fantasie en is goed voor de sociale vaardigheden, gezondheid en motoriek.