Voorwaarden inzet BOUW! ONL, op zorgniveau 3 13 juni 2019

BOUW! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen.
Regelmatig bereikt ons de vraag of dit programma voldoet aan de eisen van zorgniveau 3. Bouw! wordt door het Masterplan Dyslexie erkend als interventie op zorgniveau 3. Aan de uitvoer van deze interventie gelden dezelfde eisen als die aan een andere interventie op zorgniveau 3 gesteld worden. Dat wil zeggen drie keer per week 20 minuten oefenen of vier keer per week 15 minuten oefenen. De lessen in Bouw! verschillen van lesduur (gemiddeld 5 tot 8 minuten). Door vast te houden aan oefensessies van hierboven genoemde tijden, kunnen er zo’n twee tot drie lessen afgerond worden per sessie. 

Wel moet de extra begeleiding uitgevoerd en/of ondersteund zijn door een tutor zijnde leerkracht of leesspecialist, conform de principes van effectieve leesbegeleiding zoals ook opgenomen in de leidraad van het Masterplan Dyslexie. Andere tutors moeten worden begeleid met ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van een leerkracht of leesspecialist op de school. Dat betekent dat de uitvoering door andere tutoren mag plaatsvinden, maar dat de leerkracht en/of intern begeleider verantwoordelijk blijft voor de voortgang van het oefenproces én de toetsen afneemt.

Daarnaast is het goed om te noemen dat Bouw! in de aard preventief is en niet remediërend. In het schooldossier dat aangeleverd moet worden voor een dyslexieonderzoek moet derhalve expliciet worden aangegeven en verantwoord dat Bouw! op zorgniveau 2 of 3 in de voorfase is ingezet.

Tenslotte is het belangrijk om te melden dat de effectiviteit van Bouw! gebaseerd is op een onderzoekspopulatie van kinderen in de range van groep 2 tot halverwege groep 4. Uitgaande van een minimale begeleidingsperiode van een half jaar, moet Bouw! uiterlijk eind groep 3/begin groep 4 worden ingezet. Dit moet uit het schooldossier op te maken zijn.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie hierover? Neem dan contact op met Hanneke Bossenbroek

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.