Voorwaarden inzet BOUW! ONL, op zorgniveau 3 13 juni 2019

BOUW! is een uniek computergestuurd interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen.
Regelmatig bereikt ons de vraag of dit programma voldoet aan de eisen van zorgniveau 3. Bouw! wordt door het Masterplan Dyslexie erkend als interventie op zorgniveau 3. Aan de uitvoer van deze interventie gelden dezelfde eisen als die aan een andere interventie op zorgniveau 3 gesteld worden. Dat wil zeggen drie keer per week 20 minuten oefenen of vier keer per week 15 minuten oefenen. De lessen in Bouw! verschillen van lesduur (gemiddeld 5 tot 8 minuten). Door vast te houden aan oefensessies van hierboven genoemde tijden, kunnen er zo’n twee tot drie lessen afgerond worden per sessie. 

Wel moet de extra begeleiding uitgevoerd en/of ondersteund zijn door een tutor zijnde leerkracht of leesspecialist, conform de principes van effectieve leesbegeleiding zoals ook opgenomen in de leidraad van het Masterplan Dyslexie. Andere tutors moeten worden begeleid met ondersteuning en onder verantwoordelijkheid van een leerkracht of leesspecialist op de school. Dat betekent dat de uitvoering door andere tutoren mag plaatsvinden, maar dat de leerkracht en/of intern begeleider verantwoordelijk blijft voor de voortgang van het oefenproces én de toetsen afneemt.

Daarnaast is het goed om te noemen dat Bouw! in de aard preventief is en niet remediërend. In het schooldossier dat aangeleverd moet worden voor een dyslexieonderzoek moet derhalve expliciet worden aangegeven en verantwoord dat Bouw! op zorgniveau 2 of 3 in de voorfase is ingezet.

Tenslotte is het belangrijk om te melden dat de effectiviteit van Bouw! gebaseerd is op een onderzoekspopulatie van kinderen in de range van groep 2 tot halverwege groep 4. Uitgaande van een minimale begeleidingsperiode van een half jaar, moet Bouw! uiterlijk eind groep 3/begin groep 4 worden ingezet. Dit moet uit het schooldossier op te maken zijn.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie hierover? Neem dan contact op met Hanneke Bossenbroek

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.