Vlog: De kracht van games Geplaatst op 11 april 2019

Herkenbaar? Je roept de kinderen na een korte pauze weer tot de orde, maar bij een groepje jongens moet je drie keer zeggen dat de les weer verder gaat. Ze zijn in een verhitte discussie gewikkeld. Waar hebben ze het over? En waarom wordt een deel van de klas hierdoor buitengesloten?
De mediawijsheidsmethode Stapp is succesvol! Na de lancering bij de start van dit cursusjaar heeft de Stappmethode een mooie doorontwikkeling gehad. Zo zijn er naast lessen over Films, Cyberpesten, Reclame en Intieme media nu ook lessen over Games en Nieuwswijsheid. Naar aanleiding van vragen uit het veld wordt er nu druk gewerkt aan introductielessen bij de mediacirkel. Ook zijn we bezig met het ontwikkelen van materiaal voor ouders. Al met al wordt de methode steeds completer!
 
We zien een toenemend aantal scholen die overgaan tot de aanschaf van Stapp. Het is mooi om te zien dat er op deze wijze op scholen aandacht is voor digitaal burgerschap.
 
Kijk op www.stappmethode.nl voor meer informatie en het downloaden van een proefpakket of neem contact op met Wim van den Bosch om te verkennen of Stapp ook voor uw school van betekenis kan zijn.

Meer nieuws

  • Samen met het jonge kind

   Kleuters kunnen jou geweldig nadoen, dus geef ze iets geweldigs om na te doen. Hoe we op een gewone lesdag mooie dingen leerden.

  • Meer door minder. De boodschap van een nieuwe lector.

   De installatie van Piet Murre tot lector ‘Schoolvakken en didactiek’ op donderdagmiddag 11 april 2019 is ingebed in een symposium met mensen uit het primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo. Mooi, want daar gaat het om: Piet wil vanuit het onderzoekscentrum een bijdrage aan de praktijk leveren.

  • Data evenementen Driestar onderwijsadvies bekend!

   Goede sprekers, praktische toerusting voor je vak, interessante ontmoetingen en goede zorg. Dat zijn de ingrediënten van een onderwijssymposium in Gouda. Hierbij de data voor 2019-2020.

  • Een hele klas vol leerlingen met dyslexie

   Driestar educatief organiseert op 7 mei opnieuw vier regionale dyslexiebelevingsavonden voor ouders, leerkrachten en ib’ers van kinderen met dyslexie. Een avond lang ervaren de deelnemers hoe het is om dyslexie te hebben in de klas. Hoe voelt het wanneer lezen niet vanzelf gaat en hoe blijf je gemotiveerd?

  • Studeren met een Lerarenbeurs? Je kunt hem weer aanvragen!

   Wil jij als leraar een master volgen? Dan kun je gebruikmaken van de lerarenbeurs. Deze beurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan je werkgever subsidie krijgen om je studieverlof te geven.