Vier redenen om je bevoegdheid vakleerkracht bewegingsonderwijs te behalen 25 april 2022

62% van de basisschoolleerlingen vindt gym het leukste vak. Maar voor leraren is het niet altijd het meest favoriete onderdeel van de dag. Want hoe houd je in een omgeving met zoveel geluid en beweging de regie en leert iedereen op zijn of haar niveau succesvol bewegen? Heb je bijvoorbeeld een plan voor dat kind dat zich snel verveelt, of voor dat kind dat na drie keer nog niet over de bok springt?

Wat voegt een post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs nu daadwerkelijk toe aan jouw vakbekwaamheid? Wij geven je vier redenen om te starten met deze opleiding, die ervoor zorgt dat je bevoegd en bekwaam wordt om bewegingsonderwijs te geven.
 
Reden 1: Sterk georganiseerde gymlessen
Gymlessen zijn organisatorisch en vakinhoudelijk lastig. Er is veel geluid en beweging. Hoe zorg je dat jij de regie hebt?  Na het volgen van de post-hbo-opleiding ben je in staat om een gymles op een goede manier te organiseren, en de gymtijd effectief in te zetten voor de ontwikkeldoelen die je bij ieder kind hebt. Deze basis leer je in blok één.
 
Reden 2: Je krijgt oog voor ieder kind
Je leert om goede instructie te geven en deze op een duidelijke manier uit te leggen. Daarnaast weet je na het volgen van de opleiding hoe je een gymles zó moet organiseren zodat je ieder kind in het vizier hebt. Je voelt je als een vis in het water in bewegingssituaties waarin kinderen niet alleen fysiek beter kunnen leren bewegen maar ook mentaal sterker kunnen worden. Door meer te differentiëren lukt het je om die ene jongen die het telkens niet lukt om in het touw omhoog te klimmen te motiveren én krijg je dat meisje dat alleen van individuele sporten houdt enthousiast om te leren samenwerken.
 
Reden 3: Je gymles wordt sterker door te reguleren en dialogiseren
Naast goed bewegen, is er tijdens de gymles nog veel meer te leren. Hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat de leerlingen gaan samenwerken en hiermee het groepsproces versterken. We gaan aan de slag met reguleren: de leerling werkt aan een andere rol, bijvoorbeeld die van scheidsrechter of helper. Hoe geef je een kind opdracht om zelf feedback te geven aan een andere leerling? De leerling wordt meer eigenaar van zijn eigen leren en dat van zijn medeleerling. Dit doe je ook door te dialogiseren: stoppen met tips en tops, maar de leerling betrekken via dialoog door hem vragen te stellen over wat hij doet, wat lukt enwelke vervolgstap hij wil zetten. Deze verdieping maken we in blok 2.
 
Reden 4: Je weet hoe je bewegingsonderwijs op maat kunt geven
In blok drie verdiepen we op het gebied van het vakwerkplan enmotorisch remedial teaching. En we gaan op zoek naar maatwerk voor de betere bewegers.  Ook werk je aan jouw persoonlijke concept van sport en bewegen. Zie je gym vooral als een vak met veel sociale leerdoelen en ontspanning? Dan ben je minder met competitie bezig maar meer met samenwerken en gezelligheid. Ben jij juist iemand die houd van competitieve sporten? Dan gebruik jij vast meer de officiële regels en zoom je in op de technieken. Je wordt je bewust van de verschillende concepten en kunt daar een onderbouwende keuze in maken.
 
Tijdens de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs breng je het geleerde direct in de praktijk in de lessen aan groep 3-8 op jouw school. In deze lessen voer je de opdrachten uit.
 
Ben jij al competent en bevoegd in de onderdelen van blok 1? Bij ons kun je ook instromen in blok 2 en 3 of de blokken los van elkaar volgen. 

Meer informatie

Ben je overtuigd? Schrijf je dan in voor onze landelijk erkende post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs. Meer informatie kun je vinden op de opleidingspagina

Meer nieuws