Vernieuwde ZIEN!-leerlingvragenlijst Veiligheidsbeleving 31 oktober 2017

Voor het monitoren van de sociale veiligheid met behulp van ZIEN! is een aanvullende leerlingvragenlijst Veiligheidsbeleving ontwikkeld. De nieuwe versie met de definitieve stellingen en een representatieve normering is vanaf oktober beschikbaar.

De vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving bevatte acht stellingen. Met behulp van scores op ingevulde vragenlijsten onderzochten we welke stellingen het beste Veiligheidsbeleving meten. Uit dat onderzoek zijn vier stellingen naar voren gekomen. Deze vier stellingen vormen de nieuwe vragenlijst Veiligheidsbeleving. De overige vier stellingen zijn niet opnieuw opgenomen. De nieuwe vragenlijst bestaat uit deze stellingen:

 1. Ik voel me veilig op school
 2. Ik voel me veilig in mijn klas.
 3. Ik voel me veilig op het plein.
 4. Ik hoor erbij in de groep.

Normering

De nieuwe vragenlijst bevat een representatieve normering. Je kunt daardoor de resultaten van de leerlingen afwegen tegen een landelijke norm. De vragenlijst die vanaf maart tot september 2017 in gebruik is geweest, bevatte een fictieve normering, omdat er nog geen data beschikbaar waren om een representatieve normering vast te stellen.

Aan de slag

Zet je nu een nieuwe vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving klaar? Dan maak je meteen gebruik van deze nieuwe vragenlijst. Heb je de vragenlijst al in september klaargezet, dan is dat de oude vragenlijst met acht stellingen. Achter de naam van de vragenlijst staat dan ‘geldig tot 6 oktober 2017'.

Meer informatie

Wil je meer weten over het gebruik van ZIEN! als moitor voor het meten van sociale veiligheid? Klik dan hier.   

Meer nieuws

  • Aan de slag met programmeren

   Besteed je al aandacht aan de 21e eeuwse vaardigheden? Daarbij hoort ook basiskennis van programmeren. Dat klinkt leuk, maar is meteen ook een uitdaging: hoe kun je daar aan werken? In de module leerlijnen in ParnasSys zijn nu twee leerlijnen beschikbaar die je daar heel concreet bij helpen.

  • Tips voor de invulling van zorgniveau 2 en 3 bij dyslexie

   De algemene leidraad van het Masterplan Dyslexie herzien en aangescherpt. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot zorgniveau 2 en 3.

  • Leer je leerlingen omgaan met geld

   Het doel van de 'week van het geld' is leerlingen te leren omgaan met geld

  • VIDEO: mannelijke studenten van Driestar hogeschool overmeesteren basisschool in Scherpenzeel

   Pabostudenten van het Men Only-team van Driestar hogeschool ‘overmeesterden’ vandaag basisschool De Wittenberg in Scherpenzeel. Ze deden mee aan een landelijke actie van pabo’s waarmee aandacht wordt gevraagd voor het tekort aan meesters in het onderwijs. Bekijk de video!

  • ZIEN! en monitoring sociale veiligheid op het ZML

   Voor sommige kinderen in het so/vso zijn de bestaande leerlingvragenlijsten te talig en abstract. Je leest hier meer over de speciale versies die voor hen zijn ontwikkeld én over de pilot waarmee je aan de monitoringsplicht voor sociale veiligheid kunt voldoen.