Vernieuwde ZIEN!-leerlingvragenlijst Veiligheidsbeleving 31 oktober 2017

Voor het monitoren van de sociale veiligheid met behulp van ZIEN! is een aanvullende leerlingvragenlijst Veiligheidsbeleving ontwikkeld. De nieuwe versie met de definitieve stellingen en een representatieve normering is vanaf oktober beschikbaar.

De vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving bevatte acht stellingen. Met behulp van scores op ingevulde vragenlijsten onderzochten we welke stellingen het beste Veiligheidsbeleving meten. Uit dat onderzoek zijn vier stellingen naar voren gekomen. Deze vier stellingen vormen de nieuwe vragenlijst Veiligheidsbeleving. De overige vier stellingen zijn niet opnieuw opgenomen. De nieuwe vragenlijst bestaat uit deze stellingen:

 1. Ik voel me veilig op school
 2. Ik voel me veilig in mijn klas.
 3. Ik voel me veilig op het plein.
 4. Ik hoor erbij in de groep.

Normering

De nieuwe vragenlijst bevat een representatieve normering. Je kunt daardoor de resultaten van de leerlingen afwegen tegen een landelijke norm. De vragenlijst die vanaf maart tot september 2017 in gebruik is geweest, bevatte een fictieve normering, omdat er nog geen data beschikbaar waren om een representatieve normering vast te stellen.

Aan de slag

Zet je nu een nieuwe vragenlijst ZIEN! Leerling 5-8 Veiligheidsbeleving klaar? Dan maak je meteen gebruik van deze nieuwe vragenlijst. Heb je de vragenlijst al in september klaargezet, dan is dat de oude vragenlijst met acht stellingen. Achter de naam van de vragenlijst staat dan ‘geldig tot 6 oktober 2017'.

Meer informatie

Wil je meer weten over het gebruik van ZIEN! als moitor voor het meten van sociale veiligheid? Klik dan hier.   

Meer nieuws

  • Arjan van Tol nieuwe manager pabo

   Het college van bestuur van Driestar educatief heeft op 21 november Arjan van Tol benoemd als manager in het hogeschoolmanagementteam, met als portefeuille de pabo.

  • Kaartspel Reflectleren helpt je de juiste reflectievragen te stellen

   Reflectie in dialoog stimuleert professionals meer in hun ontwikkeling dan individuele reflectie. Jezelf en anderen de goede vragen stellen is lastig. Reflectleren helpt je hierbij! 

  • Schrijf je eigen boek

   Je eigen boek schrijven: een fantastische leesbevorderingsactiviteit voor alle kinderen, maar zeker ook geschikt voor de hoogbegaafde leerlingen in je groep!

  • Binnenkort beschikbaar: leerlijn voor anderstaligen

   Steeds meer scholen krijgen te maken met nieuwkomers- en asielzoekerskinderen binnen de school. Deze leerlingen zijn anderstalig, waardoor de Nederlandse taal op de tweede plek komt. Hierdoor hebben veel leerlingen te maken met een taalachterstand.  Binnenkort is een leerlijn in ParnasSys beschikbaar speciaal voor anderstaligen.

  • Leerlijn hoogbegaafdheid een succes op Christiaan Huygens afdeling

   De leerlijn Kader voor ontwikkeling, met doelen voor hoogbegaafde leerlingen, wordt enthousiast ontvangen door scholen. Deze leerlijn is beschikbaar binnen de module leerlijnen in ParnasSys. Ook de Christiaan Huygens afdeling in Dronten en Zeewolde is erg tevreden: “De leerlijn sluit naadloos aan bij onze doelgroep en ons onderwijs”.