Verhoog de kwaliteit! Opleiding Pedagogisch beleidsmedewerker en -coach 26 juni 2019

Kinderopvang, peuteropvang, voorschool, gastouder, bso, we kennen verschillende vormen. Een ding is zeker: de manier waarop ernaar gekeken wordt, verandert snel. De ontwikkeling van kinderen staat meer centraal, niet de opvang. Het is een vak!

Sinds 1 januari van dit jaar moet elke organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker en – coach hebben. Als pedagogisch beleidsmedewerker houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Als coach zul je, hoe kan het ook anders, pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Voldoet jouw organisatie al aan deze eis? Wij bieden vanaf januari weer een praktijkgerichte scholing op hbo-niveau.

Wat leer je zoal?

Bij de module Pedagogiek leer je concreet te beschrijven op welke wijze je inhoud kunt geven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie. Je doet kennis op, op het gebied van de pedagogiek van 0-13 jaar, pedagogische stromingen en de 6 interactievaardigheden. Je maakt een pedagogische kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker en leert meer over het inzetten van observatietechnieken en de bijbehorende registratie.

Bij de module Coaching leer je van alles over de praktijk van het coachen. Je kent en beheerst aan het einde verschillende gesprekstechnieken, (h)erkent leerstijlen van medewerkers, weet om te gaan met feedbackregels en kan deze inzetten. Het is belangrijk om een vertrouwensband met  je medewerkers op te bouwen/onderhouden en hun talenten te zien en in te zetten. Daar hoort ook bij dat je collega’s de spiegel voor kunt houden, hen kunt confronteren met het gedrag . Welke knelpunten en/of hiaten kan dat opleveren? Al deze onderwerpen komen aan de orde. Ook leer je om een (individueel/groepsgericht) coaching plan op te stellen.
Dus kennis én praktijk. Het zorgt ervoor dat je uit kan blinken in je vak! Je kunt beide modules volgen, dat beslaat 9 bijeenkomsten. Maar je kunt ook kiezen voor een van beide modules.

Vooropleiding

Deze opleiding is op hbo-niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je te beschikken over een opleiding op minimaal mbo-niveau-4 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster.

We maken gebruik van de opleiding die is ontwikkeld door Kiki. Een leerzame, praktijkgerichte en goed doordachte opleiding. En uiteraard erkend door het FCB.  

Ben je werkzaam als pedagogisch medewerker, gastouder, bemiddelingsmedewerker gastouderopvang of stafmedewerker kinderopvang en heb je mbo-4 werk- en denkniveau en heb je interesse, schrijf je dan in voor de training die start in januari. 

Wil je liever eerst meer informatie? Mail dan gerust naar Karen Dekker.

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.