Verhoog de kwaliteit! Opleiding Pedagogisch beleidsmedewerker en -coach 26 juni 2019

Kinderopvang, peuteropvang, voorschool, gastouder, bso, we kennen verschillende vormen. Een ding is zeker: de manier waarop ernaar gekeken wordt, verandert snel. De ontwikkeling van kinderen staat meer centraal, niet de opvang. Het is een vak!

Sinds 1 januari van dit jaar moet elke organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker en – coach hebben. Als pedagogisch beleidsmedewerker houd je je bezig met de ontwikkeling van pedagogisch beleid. Ook kun je een taak hebben bij het bewaken en invoeren van pedagogische beleidsvoornemens. Als coach zul je, hoe kan het ook anders, pedagogisch medewerkers coachen bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Voldoet jouw organisatie al aan deze eis? Wij bieden vanaf januari weer een praktijkgerichte scholing op hbo-niveau.

Wat leer je zoal?

Bij de module Pedagogiek leer je concreet te beschrijven op welke wijze je inhoud kunt geven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen en het pedagogisch beleidsplan van jouw organisatie. Je doet kennis op, op het gebied van de pedagogiek van 0-13 jaar, pedagogische stromingen en de 6 interactievaardigheden. Je maakt een pedagogische kwaliteitsboom voor het vertalen van het pedagogisch beleidsplan naar pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerker en leert meer over het inzetten van observatietechnieken en de bijbehorende registratie.

Bij de module Coaching leer je van alles over de praktijk van het coachen. Je kent en beheerst aan het einde verschillende gesprekstechnieken, (h)erkent leerstijlen van medewerkers, weet om te gaan met feedbackregels en kan deze inzetten. Het is belangrijk om een vertrouwensband met  je medewerkers op te bouwen/onderhouden en hun talenten te zien en in te zetten. Daar hoort ook bij dat je collega’s de spiegel voor kunt houden, hen kunt confronteren met het gedrag . Welke knelpunten en/of hiaten kan dat opleveren? Al deze onderwerpen komen aan de orde. Ook leer je om een (individueel/groepsgericht) coaching plan op te stellen.
Dus kennis én praktijk. Het zorgt ervoor dat je uit kan blinken in je vak! Je kunt beide modules volgen, dat beslaat 9 bijeenkomsten. Maar je kunt ook kiezen voor een van beide modules.

Vooropleiding

Deze opleiding is op hbo-niveau. Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je te beschikken over een opleiding op minimaal mbo-niveau-4 die kwalificeert voor de functie van Pedagogisch Medewerker/Peuterspeelzaalleidster.

We maken gebruik van de opleiding die is ontwikkeld door Kiki. Een leerzame, praktijkgerichte en goed doordachte opleiding. En uiteraard erkend door het FCB.  

Ben je werkzaam als pedagogisch medewerker, gastouder, bemiddelingsmedewerker gastouderopvang of stafmedewerker kinderopvang en heb je mbo-4 werk- en denkniveau en heb je interesse, schrijf je dan in voor de training die start in januari. 

Wil je liever eerst meer informatie? Mail dan gerust naar Karen Dekker.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!