Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen 19 april 2017

Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!

Graag geven we je een kijkje in ons vervolgaanbod voor begeleiding van jonge kinderen. Onze onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in de onderbouw kunnen je verder helpen in je dynamische praktijk van elke dag!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het jonge kind is volop in ontwikkeling! Eigenheid, aanleg, zelfbeeld en temperament spelen een grote rol. Het is van groot belang om bij het jonge kind hier aandacht aan te besteden. Het kind leert gevoelens van zichzelf en de ander te begrijpen en er rekening mee te houden. Vanuit deze ontwikkeling leert een kind goede sociale competenties te ontwikkelen. Wij helpen je graag om die sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen te observeren en te stimuleren.

Groepsdynamiek

Wat heb je nodig om kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan een goede start te geven in een veilig klimaat? Hoe bewaak je als leerkracht de goede sfeer in de kleutergroep? Welke invloed heb je op een positief groepsklimaat? Waar kan het mis gaan? Als professional heb je grote invloed op de dynamiek! Onze begeleiding helpt je daarin te groeien.

Hoogbegaafdheid

Heb jij een jonge leerling in je groep die anders denkt en voor lijkt te lopen in ontwikkeling? Tijdens deze cursus zullen we met elkaar door waarnemen en begrijpen (met o.a. de leerlijnen) ontdekken wat een ontwikkelingsvoorsprong is bij een leerling in groep 1 of 2. Ook zal er aandacht besteed worden op welke wijze we voor deze doelgroep kunnen zorgen voor verrijkingsaanbod binnen thematisch werken. We ervaren hoe daarbij de leerlijn (hoog)begaafdheid binnen ParnasSys gebruikt kan worden voor een planmatige aanpak.

Ontdekkend leren

Spelend leren of lerend spelen? Bij het werken met jonge kinderen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn hoe het jonge kind zich spelend kan ontwikkelen. Betekenisvolle hoeken kunnen uitnodigen tot spel. Ook is het belangrijk dat spel waar nodig begeleid wordt. We helpen je om deze begeleiding vorm te geven en te zorgen voor uitdagende hoeken.

Rekenen en kleuters

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Door hun een rijke, uitdagende speelleeromgeving te bieden, komen we aan deze behoefte tegemoet. Al spelend ontdekken en ervaren de kinderen de verschillende rekendomeinen. Tijdens deze cursus denken we met elkaar na hoe we betekenisvolle en doelgerichte activiteiten kunnen ontwerpen om deze reken/wiskundeontwikkeling te stimuleren.

Daarnaast kunnen we je ook helpen bij taalontwikkeling, (buiten-)spel, rijke leeromgeving, kindgesprekken, motorische ontwikkeling en opbrengstgericht werken. Meer weten? Neem contact op met Hetty Berkhout!

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.