Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen 19 april 2017

Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!

Graag geven we je een kijkje in ons vervolgaanbod voor begeleiding van jonge kinderen. Onze onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in de onderbouw kunnen je verder helpen in je dynamische praktijk van elke dag!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het jonge kind is volop in ontwikkeling! Eigenheid, aanleg, zelfbeeld en temperament spelen een grote rol. Het is van groot belang om bij het jonge kind hier aandacht aan te besteden. Het kind leert gevoelens van zichzelf en de ander te begrijpen en er rekening mee te houden. Vanuit deze ontwikkeling leert een kind goede sociale competenties te ontwikkelen. Wij helpen je graag om die sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen te observeren en te stimuleren.

Groepsdynamiek

Wat heb je nodig om kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan een goede start te geven in een veilig klimaat? Hoe bewaak je als leerkracht de goede sfeer in de kleutergroep? Welke invloed heb je op een positief groepsklimaat? Waar kan het mis gaan? Als professional heb je grote invloed op de dynamiek! Onze begeleiding helpt je daarin te groeien.

Hoogbegaafdheid

Heb jij een jonge leerling in je groep die anders denkt en voor lijkt te lopen in ontwikkeling? Tijdens deze cursus zullen we met elkaar door waarnemen en begrijpen (met o.a. de leerlijnen) ontdekken wat een ontwikkelingsvoorsprong is bij een leerling in groep 1 of 2. Ook zal er aandacht besteed worden op welke wijze we voor deze doelgroep kunnen zorgen voor verrijkingsaanbod binnen thematisch werken. We ervaren hoe daarbij de leerlijn (hoog)begaafdheid binnen ParnasSys gebruikt kan worden voor een planmatige aanpak.

Ontdekkend leren

Spelend leren of lerend spelen? Bij het werken met jonge kinderen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn hoe het jonge kind zich spelend kan ontwikkelen. Betekenisvolle hoeken kunnen uitnodigen tot spel. Ook is het belangrijk dat spel waar nodig begeleid wordt. We helpen je om deze begeleiding vorm te geven en te zorgen voor uitdagende hoeken.

Rekenen en kleuters

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Door hun een rijke, uitdagende speelleeromgeving te bieden, komen we aan deze behoefte tegemoet. Al spelend ontdekken en ervaren de kinderen de verschillende rekendomeinen. Tijdens deze cursus denken we met elkaar na hoe we betekenisvolle en doelgerichte activiteiten kunnen ontwerpen om deze reken/wiskundeontwikkeling te stimuleren.

Daarnaast kunnen we je ook helpen bij taalontwikkeling, (buiten-)spel, rijke leeromgeving, kindgesprekken, motorische ontwikkeling en opbrengstgericht werken. Meer weten? Neem contact op met Hetty Berkhout!

Meer nieuws

  • Cursus dyslexiespecialist 2.0 - meld je aan!

   Als intern begeleider en leerkracht voel je je verantwoordelijk om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen op lees- en spellinggebied. Er kunnen allerlei redenen waardoor de ontwikkeling echter stagneert. Als intensivering van begeleiding in de klas niet toereikend is, dan is het wenselijk om te kijken in hoeverre diagnostiek en behandeling nodig zijn. Mogelijk dat er een dieper liggende oorzaak is van de achterstand en gedacht kan worden aan dyslexie. In dit stadium is het belangrijk dat samengewerkt wordt met jeugdzorg. In het goed vormgeven van dyslexiezorg op school is het continuüm van zorg een belangrijke leidraad.

  • Jubileumactie: Bidden met de Schrift voor €7,50

   ‘Ademen is als we gezond mogen zijn op zich niet moeilijk. Dat doen we de hele dag door. Waarom is bidden dan wel zo moeilijk?’. Die vraag stelt ds. A.T. Vergunst in ons nieuwe boek ‘Bidden met de Schrift’. Wil jij het personeel een passend eindejaarsgeschenk geven? Deze praktische handreiking is nu voor slechts €7,50 te bestellen in onze webwinkel.

  • Maakt jouw school ze mediawijs? - vraag onze whitepaper aan (gratis)

   Bij veel scholen staat mediavorming op het netvlies: je kunt er als school niet omheen. Maar hoe pak je het aan? Hoe voorkom je dat het incidentele activiteiten blijft? Hoe krijg je elk teamlid mee? Heel reële vragen! Vraag nu de gratis whitepaper aan die jouw school handvatten biedt om een mediawijze school te worden.

  • Mediawijsheids Challenge 2020 - doet jouw klas mee?

   Vloggers, media-mijders, Insta-fanaten: ze zitten allemaal in je klas. En allemaal hebben ze een gezond portie mediawijsheid nodig. Want hoe voorkom je identiteitsfraude, welke informatie weet Google van jou en wat zijn cookies? Ontdek de mediawijsheid van je klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheids Challenge!

  • Gerrald van Beek: nieuwe onderwijsadviseur

   Sinds 1 augustus 2019 is Gerrald van Beek werkzaam als onderwijsadviseur. Met een ervaring van 13 jaar in het voortgezet onderwijs is hij een mooie toevoeging voor Driestar onderwijsadvies. Graag stellen we Gerrald aan je voor.