Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen 19 april 2017

Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!

Graag geven we je een kijkje in ons vervolgaanbod voor begeleiding van jonge kinderen. Onze onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in de onderbouw kunnen je verder helpen in je dynamische praktijk van elke dag!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het jonge kind is volop in ontwikkeling! Eigenheid, aanleg, zelfbeeld en temperament spelen een grote rol. Het is van groot belang om bij het jonge kind hier aandacht aan te besteden. Het kind leert gevoelens van zichzelf en de ander te begrijpen en er rekening mee te houden. Vanuit deze ontwikkeling leert een kind goede sociale competenties te ontwikkelen. Wij helpen je graag om die sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen te observeren en te stimuleren.

Groepsdynamiek

Wat heb je nodig om kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan een goede start te geven in een veilig klimaat? Hoe bewaak je als leerkracht de goede sfeer in de kleutergroep? Welke invloed heb je op een positief groepsklimaat? Waar kan het mis gaan? Als professional heb je grote invloed op de dynamiek! Onze begeleiding helpt je daarin te groeien.

Hoogbegaafdheid

Heb jij een jonge leerling in je groep die anders denkt en voor lijkt te lopen in ontwikkeling? Tijdens deze cursus zullen we met elkaar door waarnemen en begrijpen (met o.a. de leerlijnen) ontdekken wat een ontwikkelingsvoorsprong is bij een leerling in groep 1 of 2. Ook zal er aandacht besteed worden op welke wijze we voor deze doelgroep kunnen zorgen voor verrijkingsaanbod binnen thematisch werken. We ervaren hoe daarbij de leerlijn (hoog)begaafdheid binnen ParnasSys gebruikt kan worden voor een planmatige aanpak.

Ontdekkend leren

Spelend leren of lerend spelen? Bij het werken met jonge kinderen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn hoe het jonge kind zich spelend kan ontwikkelen. Betekenisvolle hoeken kunnen uitnodigen tot spel. Ook is het belangrijk dat spel waar nodig begeleid wordt. We helpen je om deze begeleiding vorm te geven en te zorgen voor uitdagende hoeken.

Rekenen en kleuters

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Door hun een rijke, uitdagende speelleeromgeving te bieden, komen we aan deze behoefte tegemoet. Al spelend ontdekken en ervaren de kinderen de verschillende rekendomeinen. Tijdens deze cursus denken we met elkaar na hoe we betekenisvolle en doelgerichte activiteiten kunnen ontwerpen om deze reken/wiskundeontwikkeling te stimuleren.

Daarnaast kunnen we je ook helpen bij taalontwikkeling, (buiten-)spel, rijke leeromgeving, kindgesprekken, motorische ontwikkeling en opbrengstgericht werken. Meer weten? Neem contact op met Hetty Berkhout!

Meer nieuws

  • Maak kennis met Dirk Verweij

   Sinds 1 oktober is Dirk Verweij als nieuwe manager gestart bij Driestar onderwijsadvies, naast Marian Ruitenberg. In dit bericht stelt hij zich voor.

  • Hoge tevredenheid dyslexiebehandeling

   Driestar educatief heeft de uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek van Parantion binnen gekregen. Opnieuw zijn ouders zeer tevreden over onze diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie. Daar zijn we als organisatie dankbaar voor. We vroegen Elienne Kik, moeder van Thomas die recent zijn behandeling afrondde, om een reactie.

  • Onderzoek naar leermiddelen

   In cursusjaar 2018-2019 peilden we de behoeften omtrent leermiddelen onder docenten in het reformatorisch VO. De vragenlijst werd ingevuld door 236 respondenten. Uit hun antwoorden blijkt dat het overgrote deel van de docenten behoefte heeft aan een complete methode. Aan minder traditionele werkvormen is minder behoefte.

  • Driestar educatief op Kuysersconferentie

   Van 3 tot en met 5 oktober bezochten Bram de Muynck, Bram Kunz en Piet Murre de tweejaarlijkse Kuyersconferentie in Grand Rapids (VS). Bij deze conferentie komen leraren, opleiders en onderzoekers samen om onderzoek en inzichten met elkaar te delen. Het thema van dit jaar was ‘Shaping Christian Learning’.

  • Waarom Berta en Bernhard deelnamen aan de Zomerschool

   Allebei zijn ze werkzaam bij Driestar educatief, en allebei deden ze mee aan de Zomerschool voor christelijke young professionals. De Zomerschool wordt al jaren georganiseerd door Driestar hogeschool, Erdee Media Groep, VGS en RMU. Berta Keuken en Bernhard van der Knijff blikken terug. “Het heeft me aangezet tot dieper nadenken over dingen.”