Verdieping leerlijnen 4-7 jaar: bekijk onze cursussen 19 april 2017

Je hebt een groep met dynamische kleuters: de ene is volop aan het wennen aan school, de ander kan wel wat cognitieve uitdaging gebruiken, en de volgende is aan het leren samenspelen. Als je werkt met leerlijnen jonge kind, kun je behoefte hebben aan verdieping. Bekijk ons aanbod!

Graag geven we je een kijkje in ons vervolgaanbod voor begeleiding van jonge kinderen. Onze onderwijsadviseurs die gespecialiseerd zijn in de onderbouw kunnen je verder helpen in je dynamische praktijk van elke dag!

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het jonge kind is volop in ontwikkeling! Eigenheid, aanleg, zelfbeeld en temperament spelen een grote rol. Het is van groot belang om bij het jonge kind hier aandacht aan te besteden. Het kind leert gevoelens van zichzelf en de ander te begrijpen en er rekening mee te houden. Vanuit deze ontwikkeling leert een kind goede sociale competenties te ontwikkelen. Wij helpen je graag om die sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen te observeren en te stimuleren.

Groepsdynamiek

Wat heb je nodig om kleuters aan het begin van hun schoolloopbaan een goede start te geven in een veilig klimaat? Hoe bewaak je als leerkracht de goede sfeer in de kleutergroep? Welke invloed heb je op een positief groepsklimaat? Waar kan het mis gaan? Als professional heb je grote invloed op de dynamiek! Onze begeleiding helpt je daarin te groeien.

Hoogbegaafdheid

Heb jij een jonge leerling in je groep die anders denkt en voor lijkt te lopen in ontwikkeling? Tijdens deze cursus zullen we met elkaar door waarnemen en begrijpen (met o.a. de leerlijnen) ontdekken wat een ontwikkelingsvoorsprong is bij een leerling in groep 1 of 2. Ook zal er aandacht besteed worden op welke wijze we voor deze doelgroep kunnen zorgen voor verrijkingsaanbod binnen thematisch werken. We ervaren hoe daarbij de leerlijn (hoog)begaafdheid binnen ParnasSys gebruikt kan worden voor een planmatige aanpak.

Ontdekkend leren

Spelend leren of lerend spelen? Bij het werken met jonge kinderen is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn hoe het jonge kind zich spelend kan ontwikkelen. Betekenisvolle hoeken kunnen uitnodigen tot spel. Ook is het belangrijk dat spel waar nodig begeleid wordt. We helpen je om deze begeleiding vorm te geven en te zorgen voor uitdagende hoeken.

Rekenen en kleuters

Jonge kinderen zijn spelenderwijs bezig om grip te krijgen op de wereld om hen heen. Door hun een rijke, uitdagende speelleeromgeving te bieden, komen we aan deze behoefte tegemoet. Al spelend ontdekken en ervaren de kinderen de verschillende rekendomeinen. Tijdens deze cursus denken we met elkaar na hoe we betekenisvolle en doelgerichte activiteiten kunnen ontwerpen om deze reken/wiskundeontwikkeling te stimuleren.

Daarnaast kunnen we je ook helpen bij taalontwikkeling, (buiten-)spel, rijke leeromgeving, kindgesprekken, motorische ontwikkeling en opbrengstgericht werken. Meer weten? Neem contact op met Hetty Berkhout!

Meer nieuws

  • Terugkijken: webinar samen opleiden en inclusief onderwijs

   Lector inclusieve klassen bij Driestar educatief, Neely Anne de Ronde, heeft donderdag 19 november een bijdrage geleverd aan het webinar Samen opleiden en inclusiever onderwijs, georganiseerd door het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren en het Steunpunt Passend Onderwijs van de PO- en VO-raad.

  • Burgerschapswet: de Tweede Kamer heeft gesproken

   In de media kreeg het betrekkelijk weinig directe aandacht, het aannemen van de wet op het burgerschapsonderwijs door de Tweede Kamer. De media waren vooral druk met discussies over ‘anti-homo verklaringen’ van reformatorische scholen en moties over toelatingsbeleid. En in de marge van die drukte passeerde dus genoemde wet.

  • Hoe spreekt de Bijbel over alcohol?

   Er zijn weer nieuwe lessen toegevoegd aan de kennisbank van Driestar educatief. In de kennisbank kunt u onder de tab ‘lessen’ verschillende lesvoorbeelden vinden. Er is een onderverdeling gemaakt voor de verschillende vakgebieden: talen, exacte vakken, zaakvakken, muziek/gym/bv en levensbeschouwing. Je vindt er bijvoorbeeld deze les Nederlands, waarin de leerlingen rondom de vraag uit de titel aan de slag gaan met hun leesvaardigheden.

  • Bijzondere editie Kerstzangavond Driestar hogeschool

   De Kerstzangavond is voor velen een hoogtepunt in het jaar. Een volle Sint-Jan in Gouda, prachtige koorzang, honderden zingende studenten. Vanwege de coronasituatie kan het niet zoals eerdere jaren. Er komt dit jaar wel een heel bijzondere livestream-editie van de Kerstzangavond op maandagavond 14 december om 19.30u.

  • Bied ook passende zorg aan leerlingen met dyslexie!

   Ben jij het aanspreekpunt voor dyslexie binnen jouw school? Tijdens de cursus Dyslexiespecialist 2.0 doe je theoretische en praktische kennis op over de begeleiding, behandeling en nazorg van kinderen met dyslexie, allemaal volgens de nieuwste inzichten. Ib’er Bettie van Dijk heeft er ervaring mee. Lees haar verhaal en word ook zelf enthousiast!