Veiligheid monitoren met Zien!: geef toestemming voor de uitwisseling 23 mei 2019

Zien! Leerling 5-8 mag je gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. Let op: het is belangrijk dat je vóór 1 juli 2019 toestemming geeft voor de uitwisseling van jullie gegevens met de inspectie!Check 

Wat moet je doen om de veiligheidsmonitoring en de uitwisseling met de inspectie goed te laten verlopen? We zetten het nog even voor je op een rijtje: 

 • De leerlingen uit groep 5-8 vullen de leerlingvragenlijst Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat in.
 • ​De einddatum van deze vragenlijst mag uiterlijk 30 juni 2019 zijn. Controleer via tab Begeleiding > Observatielijsten > de kolom Einddatum of je hieraan voldoet. 
 • Je geeft voor 1 juli 2019 toestemming voor de uitwisseling in ParnasSys. 

Toestemming geven 

Toestemming geven voor de uitwisseling doe je (als applicatiebeheerder) in ParnasSys. Ga daarvoor naar:  Tab Beheer > Zien! gegevensuitwisselingen (onder Koppelingen) > Zien! gegevensuitwisseling onderwijsinspectie. Vul hier de vereiste velden in, en klik op Accorderen. 
(N.B. dit dien je ieder schooljaar opnieuw te doen.) 

Voor het bepalen van een landelijke benchmark, is het belangrijk dat je ook akkoord geeft om de ruwe gegevens met ons te delen. Klik op de bovenste regel Zien! gegevensuitwisseling en vervolgens op Accorderen. 

Meer informatie 

Na 1 juli ontvangt degene die toestemming heeft gegeven voor de uitwisseling van ons een overzicht van de schoolgemiddelden die met de inspectie zijn gedeeld. Meer informatie over de monitoring sociale veiligheid, de uitwisseling met de inspectie en hoe je jullie gegevens kunt interpreteren, lees je in de handreiking. Deze staat onder Informatief in Zien!. Je vindt daar ook een excelformat waarin je zelf je schoolgegevens vast kunt berekenen. 

Gebruik je Zien! in het so/vso, dan kun je de leerlingvragenlijst Zien! Leerling 1-16 Leer- en leefklimaat gebruiken voor de monitoring. Lees er hier alles over! 

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.