Veiligheid monitoren met Zien!: geef toestemming voor de uitwisseling 23 mei 2019

Zien! Leerling 5-8 mag je gebruiken als monitoringsinstrument voor sociale veiligheid. Let op: het is belangrijk dat je vóór 1 juli 2019 toestemming geeft voor de uitwisseling van jullie gegevens met de inspectie!Check 

Wat moet je doen om de veiligheidsmonitoring en de uitwisseling met de inspectie goed te laten verlopen? We zetten het nog even voor je op een rijtje: 

 • De leerlingen uit groep 5-8 vullen de leerlingvragenlijst Zien! Leerling 5-8 Leer- en leefklimaat in.
 • ​De einddatum van deze vragenlijst mag uiterlijk 30 juni 2019 zijn. Controleer via tab Begeleiding > Observatielijsten > de kolom Einddatum of je hieraan voldoet. 
 • Je geeft voor 1 juli 2019 toestemming voor de uitwisseling in ParnasSys. 

Toestemming geven 

Toestemming geven voor de uitwisseling doe je (als applicatiebeheerder) in ParnasSys. Ga daarvoor naar:  Tab Beheer > Zien! gegevensuitwisselingen (onder Koppelingen) > Zien! gegevensuitwisseling onderwijsinspectie. Vul hier de vereiste velden in, en klik op Accorderen. 
(N.B. dit dien je ieder schooljaar opnieuw te doen.) 

Voor het bepalen van een landelijke benchmark, is het belangrijk dat je ook akkoord geeft om de ruwe gegevens met ons te delen. Klik op de bovenste regel Zien! gegevensuitwisseling en vervolgens op Accorderen. 

Meer informatie 

Na 1 juli ontvangt degene die toestemming heeft gegeven voor de uitwisseling van ons een overzicht van de schoolgemiddelden die met de inspectie zijn gedeeld. Meer informatie over de monitoring sociale veiligheid, de uitwisseling met de inspectie en hoe je jullie gegevens kunt interpreteren, lees je in de handreiking. Deze staat onder Informatief in Zien!. Je vindt daar ook een excelformat waarin je zelf je schoolgegevens vast kunt berekenen. 

Gebruik je Zien! in het so/vso, dan kun je de leerlingvragenlijst Zien! Leerling 1-16 Leer- en leefklimaat gebruiken voor de monitoring. Lees er hier alles over! 

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.