Vandaag gepubliceerd: Routekaart burgerschapsonderwijs 2021 UPDATE 17 juni 2021

In december 2020 publiceerden we de routekaart burgerschapsonderwijs 2021. Dat deden we vooruitlopend op de herziening van de burgerschapsopdracht in de wet. Met deze routekaart laten we scholen zien wat er moet gebeuren en wat hen daarbij kan ondersteunen. In dit bericht lees je meer over het vervolg van dit traject en vind je een geüpdatete routekaart.

Update Routekaart burgeschapsonderwijs

Inmiddels is er in de Eerste Kamer ook gedebatteerd over de wetswijziging, en rekenen we erop dat de Eerste Kamer voor eind juni instemt met de wijzigingen. De wetswijziging wordt dan op 1 augustus 2021 van kracht. Daarnaast is er in de afgelopen maanden een aantal stappen gezet door verschillende betrokkenen, en daarom is het tijd voor een update van de Routekaart Burgerschapsonderwijs 2021. Vandaag is een aanvulling op de routekaart gepubliceerd. Driestar educatief heeft de routekaart samen met VGS, KOC Diensten en VBSO ontwikkeld.

>> klik hier om de routekaart te downloaden.

Burgerschapsonderwijs bij Driestar educatief

Binnen Driestar educatief zijn we op verschillende manieren bij de ontwikkelingen rond burgerschapsonderwijs betrokken, onder meer vanuit Driestar onderwijsadvies en het ons onderzoekscentrum. Op dit moment werken we hard aan de ontwikkellijnen voor burgerschapsonderwijs en de burgerschapscompetenties in Zien! (zie Routekaart). Daarnaast zijn we actief om ook breder te laten zien wat burgerschapsonderwijs op een christelijke school kan betekenen, bijvoorbeeld door onze bijdrage te leveren aan de Talkshow: Burgerschap in Beweging.

Webinars volgend cursusjaar

We hebben gemerkt dat onze webinars over burgerschap(sonderwijs) aansluiten bij de vragen die in het werkveld leven. Daarom zullen er in het nieuwe cursusjaar opnieuw verschillende webinars worden aangeboden. Houd onze nieuwsbrief in de gaten!

Meer informatie

Wil je meer informatie over wat deze nieuwe wet voor jouw school betekent? Kijk dan eens op www.driestar-educatief.nl/burgerschapsonderwijs. Voor vragen kun je contact opnemen met H.(Henk) Vermeulen, regisseur Identiteit & vorming.

Meer nieuws

  • School-video interactiebegeleiding in een leergemeenschap

   Recent schreven collega's Lydia van Hartingsveldt en Neely Anne de Ronde in Tijdschrift voor Orthopedagogiek (TvO) een artikel over School-video interactiebegeleiding. "Svib is een individuele benadering. Wij laten echter zien hoe je het ook in een leergemeenschap kunt toepassen. Wij zien dit echt als een middel voor bewustwording en samen leren".

  • HBO lerarenopleidingen en universiteiten sluiten educatieve levensbeschouwelijke alliantie

   Drie christelijke hogescholen gaan samen met vijf universiteiten de krachten bundelen voor de aanpak van het lerarentekort en het flexibeler maken van lerarenopleidingen. Het gaat om de hogescholen Viaa, CHE en Driestar educatief en de universiteiten Wageningen University, Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn, Open Universiteit en de Universiteit voor Humanistiek. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De VU gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religie en Theologie.

  • NPO-gelden inzetten voor de ontwikkeling van kleuters: wij helpen graag

   De overgang van leerlingen van groep 2 naar groep 3 is voor veel scholen een uitdaging. Het vergt veel aandacht en misschien heb je daar niet genoeg personeel voor. Een training voor de onderbouw kan dan uitkomst bieden. 

  • Conferentie 'Brokenness, sin and grace in human formation'

   Denk mee over gebrokenheid, zonde en genade in opvoeding en onderwijs tijdens de 'Education, Formation and the Church conferentie'. Deze online academische conferentie wordt van woensdag 25 t/m vrijdag 27 augustus georganiseerd door onderzoekers van de Theologische Universiteit in Kampen en Apeldoorn. Het initiatief voor deze conferentie wordt ondersteund door onder meer Driestar educatief.

  • Elly van der Gouwe 'Elk kind is wonderlijk gemaakt door God de Schepper'

   De christelijke methode Wonderlijk gemaakt voor het basisonderwijs is dit jaar volledig vernieuwd, geactualiseerd en gedigitaliseerd. Want relationele en seksuele vorming blijft relevant. Elke week zijn er in het nieuws aanknopingspunten. Of het nu gaat om berichten van seksuele grensoverschrijding, MeToo-meldingen, vermeende genderideologie in een koningslied of bloot in tv-programma’s, we hebben een eigen positieve boodschap mee te geven aan kinderen. Elly van der Gouwe licht in dit interview toe hoe de vernieuwde Wonderlijk gemaakt daar aan kan blijven bijdragen.