Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid 20 september 2017

Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.

Monitoring

Naar aanleiding van de nieuwe eisen voor het monitoren van sociale veiligheid is door ZIEN! een aanvullende vragenlijst Veiligheidsbeleving ontwikkeld. Samen met de vragenlijst Leer- en leefklimaat kun je hiermee de sociale veiligheid van de groepen 5 tot en met 8 in kaart brengen. Gezien het belang van dit thema adviseren wij ieder jaar zorgvuldig de sociale veiligheid op jouw school te monitoren. ZIEN! is daarvoor een geschikt middel. Uiteraard is het van belang om als school het hoofddoel steeds in het oog te houden: zorgdragen voor een schoolklimaat waarin de leerlingen zich veilig voelen.
 
Om te verantwoorden dat je de vragenlijsten hebt laten invullen, dienen de gegevens te worden gedeeld met de inspectie. In ParnasSys kun je daarvoor toestemming geven. In het voorlopige verantwoordingsdocument (pdf) kun je teruglezen om welke gegevens het precies gaat. De gegevens van de scholen die via de ParnasSys-omgeving toestemming hebben gegeven, zijn inmiddels automatisch naar de onderwijsinspectie verstuurd. 

Verantwoording

Inmiddels is het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de aanvullende vragenlijst Veiligheidsbeleving gestart. Aan de hand daarvan bepalen we een benchmark. Wanneer het vernieuwde verantwoordingsdocument met de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar is, ontvang je hier bericht van. 

Schooljaar 2017-2018

Over een paar weken worden de eerste ZIEN!-vragenlijsten weer ingevuld door de leerkrachten en leerlingen. Het is erg waardevol om op twee momenten in het schooljaar de vragenlijsten te laten invullen. Met behulp van de ZIEN! leerlingvragenlijsten kun je veel informatie over, onder meer, de veiligheidsbeleving van je leerlingen krijgen. Als je zicht hebt op wat je leerlingen ervaren, kun je daar als leerkracht ook beter op inspelen. En hoe eerder je die informatie hebt, hoe eerder je eventuele acties kunt ondernemen!
 
Aan het einde van het schooljaar kunnen de gegevens opnieuw naar de inspectie worden verstuurd door toestemming daar voor te geven via ParnasSys. Daarover volgt later dit schooljaar meer informatie.    

Meer informatie?

Bekijk de pagina over ZIEN! en sociale veiligheid en laat je vraag/opmerking achter via het contactformulier.

Meer nieuws

  • Kindkans en AVG: veilig samenwerken rond een leerlingdossier

   Privacy is bijna dagelijks in het nieuws. Per 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor scholen en samenwerkingsverbanden gaan dan meer en hogere eisen gelden. Wat betekent dat voor jouw samenwerkingsverband, jouw bestuur, jouw school en voor Kindkans?

  • Drie tips om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren

   Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

  • Uitnodiging vierde Acadin-bijeenkomst!

   3 oktober wordt de vierde Acadin-bijeenkomst georganiseerd. Acadin gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze leerzame dag bij te wonen.

  • Tentoonstelling werken Charlotte Dematons

   Ontbreekt je de tijd om naar de tentoonstelling te gaan? Kom dan eens naar onze mediatheek.

  • Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders

   Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.