Update: ZIEN! en monitoring sociale veiligheid 20 september 2017

Sinds afgelopen schooljaar is het mogelijk om met de leerlingvragenlijsten van ZIEN! de sociale veiligheid te monitoren. Dit naar aanleiding van de veranderde wetgeving. In dit artikel geven we je een update van de stand van zaken rondom ZIEN! en sociale veiligheid.

Monitoring

Naar aanleiding van de nieuwe eisen voor het monitoren van sociale veiligheid is door ZIEN! een aanvullende vragenlijst Veiligheidsbeleving ontwikkeld. Samen met de vragenlijst Leer- en leefklimaat kun je hiermee de sociale veiligheid van de groepen 5 tot en met 8 in kaart brengen. Gezien het belang van dit thema adviseren wij ieder jaar zorgvuldig de sociale veiligheid op jouw school te monitoren. ZIEN! is daarvoor een geschikt middel. Uiteraard is het van belang om als school het hoofddoel steeds in het oog te houden: zorgdragen voor een schoolklimaat waarin de leerlingen zich veilig voelen.
 
Om te verantwoorden dat je de vragenlijsten hebt laten invullen, dienen de gegevens te worden gedeeld met de inspectie. In ParnasSys kun je daarvoor toestemming geven. In het voorlopige verantwoordingsdocument (pdf) kun je teruglezen om welke gegevens het precies gaat. De gegevens van de scholen die via de ParnasSys-omgeving toestemming hebben gegeven, zijn inmiddels automatisch naar de onderwijsinspectie verstuurd. 

Verantwoording

Inmiddels is het onderzoek naar de betrouwbaarheid en validiteit van de aanvullende vragenlijst Veiligheidsbeleving gestart. Aan de hand daarvan bepalen we een benchmark. Wanneer het vernieuwde verantwoordingsdocument met de uitkomsten van het onderzoek beschikbaar is, ontvang je hier bericht van. 

Schooljaar 2017-2018

Over een paar weken worden de eerste ZIEN!-vragenlijsten weer ingevuld door de leerkrachten en leerlingen. Het is erg waardevol om op twee momenten in het schooljaar de vragenlijsten te laten invullen. Met behulp van de ZIEN! leerlingvragenlijsten kun je veel informatie over, onder meer, de veiligheidsbeleving van je leerlingen krijgen. Als je zicht hebt op wat je leerlingen ervaren, kun je daar als leerkracht ook beter op inspelen. En hoe eerder je die informatie hebt, hoe eerder je eventuele acties kunt ondernemen!
 
Aan het einde van het schooljaar kunnen de gegevens opnieuw naar de inspectie worden verstuurd door toestemming daar voor te geven via ParnasSys. Daarover volgt later dit schooljaar meer informatie.    

Meer informatie?

Bekijk de pagina over ZIEN! en sociale veiligheid en laat je vraag/opmerking achter via het contactformulier.

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.