Update leerlijnen jonge kind 4 december 2017

In januari 2018 presenteert de SLO nieuwe inhoudslijnen. De leer- en ontwikkelingslijnen  jonge kind zijn hierop gebaseerd. We zullen deze daarom ook gaan herzien, zodat we actueel blijven. Tegelijkertijd zullen we de leer- en ontwikkelingslijnen in zijn geheel grondig herzien, zodat iedere school met ingang van het nieuwe schooljaar met een nieuwe versie aan de slag kan!

De SLO heeft aangekondigd dat er nieuwe inhoudskaarten gaan komen voor alle vakgebieden. Je kunt hier meer over lezen over de inhoudskaarten van de SLO. De inhoudskaarten zijn ontwikkeld als basis voor ontwikkelingslijnen. Ook de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind zijn gebaseerd zijn op deze doelen.

Grondige herziening

We zullen onze leer- en ontwikkelingslijnen dan ook opnieuw naast de nieuwe doelen leggen en waar nodig aanpassingen doorvoeren. Zo blijf je als school up to date wanneer je werkt met leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. Nu er een herziening komt, zullen we meteen ook de leerlijnen bij Sociaal-emotioneel herzien en hier ook een verdeling maken in basisdoelen en extra doelen. Ook worden bijvoorbeeld de leerlijnen meten en meetkunde uitgebreid.

Zodra de nieuwe leerlijnen gereed zijn, word je hiervan op de hoogte gebracht. Wil je nu alvast meer weten? Dan kun je contact opnemen met de onderwijsadviseur.

Meer nieuws

  • Informatiebijeenkomst werken in het voortgezet onderwijs

   Ben je op professioneel vlak op zoek naar een nieuwe uitdaging? Sta je middenin de maatschappij en heb je hart voor werken met jongeren? Wil je jongeren onderwijzen en hun talenten laten ontdekken vanuit een christelijke identiteit? Dan is het reformatorisch voortgezet onderwijs op zoek naar jou!

  • Alle cursussen van de ParnasSys Academie in een handig overzicht

   Wil jouw school stappen maken in het gebruik van ParnasSys in 2018? Meld je aan voor een van onze cursussen! Vraag een brochure aan met al onze cursussen tot de zomer of kijk op de website!

  • Wanneer stel je een ontwikkelingsperspectief op?

   Voor veel scholen is het niet helemaal duidelijk wanneer je een ontwikkelingsperspectief opstelt. Is het verplicht? Moet het voor alle leerlingen met een eigen leerroute? Ons handige stroomschema helpt!

  • Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so

   Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

  • Pilot ParnasSys-omgeving voor 0-4 jaar

   De wens van kindcentra en kinderdagverblijven is dat ze voor de kinderen van 0-4 jaar ook in een ParnasSys-omgeving kunnen werken. Op dit moment draait daarvoor een pilot.