Update leerlijnen jonge kind 4 december 2017

In januari 2018 presenteert de SLO nieuwe inhoudslijnen. De leer- en ontwikkelingslijnen  jonge kind zijn hierop gebaseerd. We zullen deze daarom ook gaan herzien, zodat we actueel blijven. Tegelijkertijd zullen we de leer- en ontwikkelingslijnen in zijn geheel grondig herzien, zodat iedere school met ingang van het nieuwe schooljaar met een nieuwe versie aan de slag kan!

De SLO heeft aangekondigd dat er nieuwe inhoudskaarten gaan komen voor alle vakgebieden. Je kunt hier meer over lezen over de inhoudskaarten van de SLO. De inhoudskaarten zijn ontwikkeld als basis voor ontwikkelingslijnen. Ook de leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind zijn gebaseerd zijn op deze doelen.

Grondige herziening

We zullen onze leer- en ontwikkelingslijnen dan ook opnieuw naast de nieuwe doelen leggen en waar nodig aanpassingen doorvoeren. Zo blijf je als school up to date wanneer je werkt met leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind. Nu er een herziening komt, zullen we meteen ook de leerlijnen bij Sociaal-emotioneel herzien en hier ook een verdeling maken in basisdoelen en extra doelen. Ook worden bijvoorbeeld de leerlijnen meten en meetkunde uitgebreid.

Zodra de nieuwe leerlijnen gereed zijn, word je hiervan op de hoogte gebracht. Wil je nu alvast meer weten? Dan kun je contact opnemen met de onderwijsadviseur.

Meer nieuws

  • Datum ontmoetingsavond in Goes gewijzigd naar donderdag 31 mei

   In een van de regio’s in de datum van de ontmoetingsavond voor gezin, kerk en school gewijzigd. De avond in Goes is op donderdag 31 mei en niet op 29 april, zoals we eerder communiceerden. Als u zich al opgegeven heeft voor deze avond, ontvangt u hierover persoonlijk bericht.

  • Tip voor ouders: symposium mediaopvoeding

   Speciaal voor christelijke opvoeders organiseren Stichting Mediawijzer en Driestar onderwijsadvies op vrijdag 13 april een bezinningsavond over mediaopvoeding. Wil je de ouders die bij school betrokken zijn namens ons uitnodigen voor dit symposium?

  • Numicon: gebruiken of niet gebruiken?

   In enkele regio’s hoor je op scholen nogal eens de naam Numicon vallen. Numicon is een heel speciaal rekenprogramma. Inderdaad ‘heel speciaal’, want het is totaal anders dan wat we gewend zijn. Vraag is dan vaak: raden jullie deze aanpak met de bijbehorende materialen aan of niet?

  • Terugblik studiemiddag jeugdliteratuur

   Vanaf half twee komen ruim vijftig vo-docenten Nederlands het Klooster in Woerden binnenlopen voor de studiemiddag jeugdliteratuur. Velen van hen zijn oud-studenten van de lerarenopleiding van Driestar hogeschool. Naast het studiekarakter van deze middag heerst er dan ook een echte reüniesfeer.

  • Geef toestemming om de monitorgegevens sociale veiligheid uit ZIEN! te delen met de inspectie

   Je kunt de leerlingvragenlijsten van ZIEN! voor groep 5-8 gebruiken om te voldoen aan de monitoringsplicht. De inspectie wil de gegevens graag geautomatiseerd van je school hebben. Belangrijk: daarvoor moet je elk jaar zelf toestemming geven in ParnasSys! Je leest hier hoe dat moet.