Uitnodiging Acadin-congres 2019 26 maart 2019

Acadin organiseert op 2 oktober 2019 het 5e Acadin-congres. Dit jaar staat het congres volledig in het teken van interactie en workshops. Het congres is voor (proef)abonnementhouders en geïnteresseerde scholen. Er zijn geen kosten aan verbonden.


De workshops tijdens het congres staan in het teken van hoogbegaafdheid. Bert van der Mel en Martine Blonk verzorgen vanuit Driestar onderwijsadvies een workshop over de meerwaarde van Acadin in combinatie met leerlijnen van ParnasSys. In de workshop laten ze je zien hoe je het leerlijnenpakket in ParnasSys kunt gebruiken om concrete doelen te stellen voor leerlingen op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden. Om deze doelen te behalen worden de opdrachten vanuit Acadin ingezet. 

Meer informatie en aanmelden

Klik hier om het volledige programma te bekijken en om je aan te melden. 
Informatie over Acadin in het algemeen lees op je deze pagina.

Meer nieuws

  • Verdeeldheid over het afschaffen van toelatingstoetsen op de pabo

   In diverse media is gesuggereerd dat de toelatingstoetsen voor de pabo worden afgeschaft. Minister Van Engelshoven heeft in een overleg met de Tweede Kamer duidelijk gemaakt dat daar op dit moment geen sprake van is.

  • Driestar educatief neemt deel aan stadsdebat Gouda

   Hoe gaan we als samenleving om met opvattingen die als strijdig worden gezien met de democratie? Wat is het effect daarvan op de cohesie in de stad en wat zijn gevolgen voor polarisatie?

  • Driestaferelen in vijf bedrijven

   De reünie op 7 september was dé aftrap voor het jubileumjaar van ‘De Driestar’. 75 jaar Driestar levert genoeg leuke, ontroerende of gewoon interessante verhalen op. Neem het verhaal van Arie van Groningen student pedagogische academie De Driestar(1973-1976), achtereenvolgens onderwijsadviseur en docentenopleider bij Driestar educatief (2002 tot heden).

  • Leraren bedankt!

   Afgelopen zaterdag was het de Dag van de leraar! Om leraren een beetje extra in het zonnetje te zetten gingen we vrijdag langs bij basisschool De Wartburg in Woudenberg.

  • Vier nieuwe uitgaven in onze webwinkel

   Vier nieuwe uitgaven in onze webwinkel