Tips voor onderwijs op afstand 17 maart 2020

In het hele land zijn leerkrachten druk bezig met het aanbieden van thuisonderwijs. Hoe gaan we het praktisch doen? Wat gaan we wel en niet behandelen? Hoe gaan we om met zorgleerlingen? Verschillende leerkrachten delen hun ervaringen en geven daarbij nuttige tips. We horen ook graag jouw ervaring en tip!

Evaringen en tips van leerkrachten

Gerrit-Dinant ter Harmsel, Rehobôthschool in Genemuiden:
'Via een algemene mail hebben we, samen met onze collega-school uit Genemuiden, de richtlijnen voor het thuisonderwijs van de komende weken met de ouders gedeeld. De collega’s hebben gisteren huiswerkpakketten samengesteld en bezorgd bij de kinderen aan huis. Per week zet de leerkracht een weekschema met een dagplanning op de website bij de eigen groep. We hebben zoveel mogelijk ingezet op herhaling van de al aangeboden leerstof en het bijhouden van de vaardigheden. Daarnaast hebben we ook een Bijbelrooster gedeeld zodat de ouders dit ook met de kinderen kunnen vormgeven. Aanbieden van nieuwe lesstof geeft mogelijk nieuwe hiaten met name na deze thuisperiode. Vanmorgen heeft de algemeen directeur een brief gestuurd aan alle kinderen van de school. Op kindniveau werd uitgelegd dat het wel een hele bijzondere tijd is. Daarnaast ook steuntje in de rug om het huiswerk goed te doen en te denken aan de ouderen in de gemeenschap om bijvoorbeeld een kleurplaat voor te maken.' 
Tip: Basispoort heeft alles open gezet. Je hoeft alleen het e-mailadres van het kind in te voeren en dan kan het bijna alle gebruikte methodes oefenen!

Dianne Lichtenberg, In Den Climtuin in Rijssen:
'Vandaag haalt één ouder voor al zijn/haar kinderen een pakket op. Alleen rekenen, taal, spelling en Holmwoods. Voor de kleuters ook een pakketje met werkbladen en ideeën. Elke week gaat er per klas een Nieuwsbrief de deur uit. Tot Pasen hebben we voor elk gezin een boekje met Bijbelverhalen en verwerking'. 
Tip: vergeet de jarige kinderen niet! De leerkracht belt op de verjaardag de jarige leerling op en doet (zolang dat nog mag) een kaart door de brievenbus.

Anneke Kodde, School met de Bijbel in Streefkerk: 
'Bij ons op school hebben we gemiddeld 2 a 3 leerlingen om op te vangen. De leerlingen die bij ons opgevangen worden, krijgen per dagdeel een leerkracht die een planning maakt op het niveau van het kind en daarnaast aan het werk gaat met het werk dat de groepsleerkracht meegeeft. Wij zijn overigens nog niet zover dat we nieuwe stof gaan aanbieden. Eerst herhalen om straks geen enorme terugval te hebben. Wie heeft er nog een tip om te differentiëren?'. 
Tip: de schoolgaande kinderen hebben een spandoek gemaakt met ‘wij denken aan jullie’. Leuk om zo aan de ‘thuiszitters’ te denken!

Leerkracht, Eben-Haëzerschool in Capelle aan den IJssel: 
'
Wij werken momenteel via het Snappet platform. Kunnen alles wat de leerlingen maken via een dashboard volgen. Bekend waarschijnlijk voor degenen die met Snappet werken. Het werk wordt direct nagekeken en gecorrigeerd en we kunnen zo goed in de gaten houden of en hoe de leerlingen de stof maken. De groepen 7 draaiden sinds twee weken een pilot en omdat Snappet nu alles open stelt doen we dit nu tijdelijk voor de groepen 3-8. Alle lessen van rekenen, taal, spelling en Nieuwsbegrip kunnen nu gewoon doorgaan waardoor de leerachterstand hopelijk zo klein mogelijk is. Het lijkt een mooi systeem maar het is afwachten of het gaat lukken door wellicht beperkte ict mogelijkheden in een gezin. Van 9-12 en van 1-3 zijn wij op school (en mogelijk later thuis) beschikbaar voor vragen van ouders en kinderen Daarnaast maken we dan de dagplanning voor de volgende week en zetten we onze tijd in voor de extra taken. Einde van de week evalueren we als collegas en nemen de feedback van ouders mee. Enkele collega's doen mee aan het afhaalmoment op alfabet om e.e.a. op papier aan te bieden'. 
Tip: neem (met je duo-collega) een leuke vlog op voor je leerlingen. Zo zien ze jou en weten ze dat je hen niet vergeet!​

Gertine de Jong - Prins, CNS Wouterswoude in Wâlterswâld:

'Maandagmiddag hebben de ouders de huiswerkpakketten tussen 15.00 en 17.00 opgehaald. Collega’s zijn van 9.00 tot 12.00 beschikbaar om door ouders of kinderen per mail gestelde vragen te beantwoorden. We zenden  elke woensdag een CNS journaal uit. Het eerste journaal is te vinden via deze link'. 
Tip: Communiceer als team helder en alleen via de afgesproken kanalen en op de afgesproken momenten met ouders en kinderen.

Wat is jouw tip?

Hoe pakt jullie school het thuisonderwijs aan? Welke vakken geven jullie, hoe gaat het differentiëren en hoe ga je om met zorgleerlingen? We horen graag jullie ervaring en tip als school. Mail het naar ons zodat wij het kunnen opnemen in de lijst. Dankjewel!

Onze tips

Onderwijsadviseur Martijn Schumacher bracht 9 tips bijelkaar om het thuisonderwijs vorm te geven. Lees hier zijn blog. Daarnaast hebben we ook enkele tips voor ouders op een rijtje gezet in dit bericht. 

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.