Tips voor de invulling van zorgniveau 2 en 3 bij dyslexie 21 juni 2022

In januari 2022 is het nieuwe dyslexieprotocol 3.0 ingegaan. Wij nemen je mee in de belangrijkste punten met betrekking tot ondersteuningsniveau 2 en 3.
Sinds 2015 is de bekostiging en uitvoering van ernstige dyslexie onderdeel geworden van het beleid Jeugdzorg bij de gemeenten. Maar in de praktijk blijkt er nog onduidelijkheid te zijn over de verplichte ondersteuning die scholen moeten bieden om een uitspraak te kunnen doen over de didactische resistentie. 

Leerlingen kunnen pas worden doorverwezen naar de vergoede zorg als er sprake is van didactische resistentie. Dit blijkt uit een ernstige achterstand die blijft bestaan, ook na herhaalde interventies. Ondersteuningsniveau 2 en 3 zijn een aanvulling op ondersteuningsniveau 1, als de instructie in de klas niet toereikend is voor een leerling. 

Vormgeven van ondersteuningsniveau 2

De ondersteuning op niveau 2 bestaat uit extra zorg in de groepssituatie door de leerkracht. Deze wordt gegeven aan de zwakste 25% van de leerlingen. Extra instructie en begeleide oefeningen staan hier centraal. Maar welke leesmethodes voldoen aan de richtlijnen op ondersteuningsniveau 2?
 
Geschikte leesmethodes ondersteuningsniveau 2:
 • Veilig leren lezen, Ster-aanpak
 • Estafette/Leesfontein, aanpak 1
 • Leeshuis
 • Leesparade: extra instructie voor zwakke lezers
 • Flitsprogramma’s

Leesmethodes op ondersteuningsniveau 3

De ondersteuning op niveau 3 bestaat uit specifieke interventies uitgevoerd en/of ondersteund door de zorgspecialist in de school. Deze zorg wordt gegeven aan de zwakste 10% van de leerlingen, nadat zij ondersteuningsniveau 1 en 2 hebben doorlopen. Maar welke leesmethodes voldoen aan de richtlijnen van ondersteuningsniveau 3?
 
Geschikte leesmethodes ondersteuningsniveau 3:
 • Speciale Leesbegeleiding (L. de Koning)
 • DMT oefenmap (L. de Koning)
 • Estafette/Leesfontein, uitgebreide leestijd: 4x 15 minuten per week met Vloeiend en Vlot
 • RALFI-lezen
 • Connect Woordherkenning en Connect Vloeiend Lezen
Voor een overzicht van geschikte interventiesprogramma's op ondersteuningsniveau 3, verwijzen wij naar deze website.

Mag jij de zorg bieden?

Naast de juiste methode, is het belangrijke punt wie de ondersteuning biedt. In de handreiking zijn hier duidelijke eisen aan gesteld. De begeleiding op ondersteuningsniveau 3 mag gegeven worden door:
 • Leesspecialist: bevoegd leerkracht met aanvullende opleiding: o.a. master SEN, basiscursus leesspecialist CED, leergang leescoach en leesspecialist CPS.
 • Remedial Teacher
 • Intern Begeleider
 • Leerkracht / onderwijsassistent, onder leiding van één van bovengenoemde specialisten of een orthopedagoog of psycholoog met als specialisatie leerproblemen. De specialist, orthopedagoog of psycholoog dient dan ten minste betrokken te zijn bij het opstellen van het behandelplan en de evaluatie. Bij voorkeur komt de orthopedagoog / psycholoog op genoemde momenten naar school. Tussentijds kan er mail- of telefonisch contact plaatsvinden.
Wie mag de begeleiding dus niet geven?
 • Leesouder
 • Leesmaatje
 • Onderwijsassistent die niet wordt begeleid door een leesspecialist, rt-er of ib-er.
 • Leerkracht die niet wordt begeleid door een leesspecialist, rt-er of ib-er.

Cursus dyslexie specialist

Tot slot is het belangrijk dat u al de verleende ondersteuning goed documenteert in een handelingsplan. Zou u het fijn vinden als een dyslexie-specialist eens een keer meekijkt naar uw hulpplannen, neem dan contact op met Petra van Nederpelt. Of volg zelf de cursus tot dyslexie-specialist.

>> Download hier de handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 (pdf)

Meer nieuws

  • Post-hbo Hoogbegaafdheid & differentiatie nu ook voor het voortgezet onderwijs

   Al enkele jaren biedt Driestar hogeschool de post-hbo-opleiding Hoogbegaafdheid & differentiatie aan voor het basisonderwijs. Na de zomervakantie starten we met een opleiding die zo ingericht is ingericht dat ook docenten, begeleiders of managementleden vanuit het voortgezet onderwijs deze opleiding kunnen volgen.

  • 'Meer aandacht voor interne religieuze diversiteit in orthodox-christelijk onderwijs is waardevol'

   Hanna de Jong-Markus, docent en onderzoeker bij Driestar educatief, promoveerde deze maandag op de vraag hoe leraren op orthodox-christelijke basisscholen aankijken tegen de eigenheid van hun school in relatie tot de levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving. "Leerkracht wil dat kind verder denkt dan ”goed of fout”.

  • Mediawijsheid in het SBO en (V)SO

   Hoe maak je een eigen nickname? Wat zegt jouw ja/nee-gevoel bij films met geweld? Hoe reageer je als je bloot ziet langskomen op internet? De methode Stapp voor mediawijsheid in de klas is doorontwikkeld voor speciale doelgroepen. Voor leerlingen in het SBO en (V)SO wachten mooie lessen met een praktische toespitsing.

  • Prins Maurits Scholengemeenschap wint Mediawijsheidschallenge 2022

   Welke klas mag zich de meest mediawijze klas van 2022 noemen? Deze vraag stond centraal op de finaledag van de mediawijsheidschallenge, op dinsdag 21 juni in Apeldoorn.

  • Symposium Kind en geloof 2022

   Evangeliestek organiseert het symposium ‘Als ze maar gelukkig zijn?!’ – Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving. Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen. Ben jij er 30 september ook bij?