Tips om persoonlijk schrijftempo te stimuleren Geplaatst op 4 december 2017

Bij het schrijfwerk heb je al meer en meer de mogelijkheid te kiezen tussen typen en schrijven. Wanneer kun je beter pennen en wanneer typen? Snel kunnen schrijven is bij alle vakken een welkome vaardigheid. Hoe stimuleer je het persoonlijke schrijftempo?

Om het persoonlijk schrijftempo te stimuleren, kun je dat op verschillende manieren aanpakken. Lees hieronder de verschillende tips voor het verbeteren van het persoonlijk schrijftempo

Tips om persoonlijk schrijftempo te stimuleren

  • Wanneer: De ene situatie is de andere niet. Zo kun je de ene keer een presentatie moeten maken met visuele ondersteuning waarbij het toetsenbord voor de hand ligt en de andere keer zal je notities moeten maken waarbij je beter je pen kunt gebruiken. Maak, afhankelijk van de situatie dus gebruik van beide mogelijkheden.
  •  Tempo-oefeningen: Bij tempo-oefeningen gaat het er in de eerste plaats om dat de kinderen een persoonlijk schrijftempo ontwikkelen waarbij ze letters correct blijven schrijven. Dit tempo is niet voor iedereen hetzelfde. De snelheid bij het schrijven wordt vastgesteld door het aantal geschreven letters te delen door het aantal minuten waarin geschreven is. Bij het tellen van de letters worden leestekens en punten meegerekend, behalve punten en accenten op de letters. Je kunt de tabel aanhouden uit jouw schrijfmethode voor de één-minuut- en de vijf-minutentest​
  • Tijdsduur: Oefeningen bij temposchrijven duren één minuut of vijf minuten. Vaak gaat een kind in een te hoog tempo beginnen, alsof het een wedstrijd is. Maar als het weet hoe lang een minuut tijd aanvoelt, zal het in die ene minuut de tijd beter kunnen doseren en er minder gehaast aan beginnen. Tempo mag wel verlangd worden, maar doe het doordacht, gedisciplineerd. Haast mag, maar overhaasten niet.
  • De schrijfoefening: Het kind krijgt eerst de gelegenheid een gegeven korte tekst rustig door te lezen. (Wat voor tekst maakt eigenlijk niet uit. Tip: leuke gedichtjes spreken vaak wel aan.) Daarna krijgt het een minuut de tijd om de tekst op eigen doorschrijftempo over te schrijven. Het aantal letters wordt geteld en genoteerd. De tekst wordt schrijf-technisch besproken. Bijvoorbeeld: de richting van de letters en de verhouding tussen romp- en lusletters. Daarna krijgt het kind opnieuw een minuut de tijd om de tekst op te schrijven, in een iets hoger tempo en met extra aandacht voor de besproken punten. Laat niet telkens dezelfde tekst overschrijven. Voorkom daarmee dat het kind op basis van herkenning van de eerder geschreven tekst een hoger tempo haalt. Als het kind bij de gegeven oefeningen niet voldoet aan de gestelde eisen, dan is oefenen en stimuleren van belang. Forceren heeft geen zin.
  • Het dicteren: Naast overschrijven, wordt er ook gedicteerde tekst geschreven. Als u dicteert: eerst de gehele tekst voorlezen, dan een zin in zijn geheel en daarna de zin in delen. Herhaal eventueel nog eens de hele zin. De schrijfsnelheid van de gemiddelde leerling kan een juiste richtlijn zijn voor de snelheid van dicteren. En als het dicteren er geen hinder van ondervindt, is het wellicht prettig om de tekst zelf mee te schrijven. Oefeningen in het tempo- en dictaatschrijven zijn oefeningen die niet lang duren. Vandaar dat het ideale oefeningen zijn voor verloren momenten. Dit mag best op het eind van de morgen of de middag zijn. 
  • Op welk moment: Oefeningen in het tempo- en dictaatschrijven zijn oefeningen die niet lang duren. Vandaar dat het ideale oefeningen zijn voor verloren momenten. Dit mag best op het eind van de morgen of de middag zijn.

Meer informatie

Wil je nog meer interessante informatie te weten komen die relevant is voor jou als ib'er? Neem dan een kijkje op onze pagina. Voor vragen kun je contact opnemen met de onderwijsadviseur!
 

Meer nieuws