Tijd voor een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 20 november 2019

Op de onderwijsmarkt zijn op dit moment drie belangrijke nieuwe methodes verschenen voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. Het betreft de methode 'TaalOceaan' van Groen educatief, ‘Lijn 3’ van Malmberg en de methode ‘Veilig leren lezen’ van Zwijsen.

Als scholingspartner van de educatieve uitgevers kan Driestar educatief u uitstekend ondersteunen bij de keuze van de juiste methode en de invoering daarvan binnen uw school.

Nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs

De twee grote educatieve uitgevers Malmberg en Zwijsen hebben rond 2015 een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs op de markt gezet. 'Lijn 3' is een compleet nieuwe methode van Malmberg. 'Veilig leren lezen' betreft een doorontwikkeling van de reeds bestaande methode 'Veilig leren lezen'. TaalOceaan is in 2019 verschenen.
 
Deze drie methodes zijn geheel volgens de huidige inzichten op goed aanvankelijk leesonderwijs ingericht. Er is sprake van kwalitatief goede methodes, die het lesgeven in niveaus, het handelings- en opbrengstgericht werken en het werken met groepsplannen compleet ondersteunen.

Ondersteuning

Laat je ondersteunen bij de keuze van een bij jouw school passende methode. Onze gespecialiseerde medewerkers leveren voor jouw school maatwerk bij de keuze en invoering van een nieuwe methode voor aanvankelijk leesonderwijs.

In het keuzeproces is het aan te bevelen om een bijeenkomst te organiseren met de leerkrachten van groep 2, 3 en 4, waarin de nieuwe methodes gepresenteerd worden, en er ruimte is voor gesprek over de methodes.
Voordat een definitieve keuze wordt gemaakt, proberen de leerkrachten eerst nog enkele lessen uit en wordt desgewenst contact gelegd met aangeleverde referentiescholen.
 
Ook bij de invoering van de nieuw gekozen methode verleent Driestar educatief ondersteuning. Onze gespecialiseerde medewerkers hebben een training gevolgd bij de educatieve uitgever, zodat ze in staat zijn om de methode op de juiste wijze te helpen invoeren en de leerkrachten te ondersteunen bij hun vragen in het eerste gebruik van de methode.

Ook kunnen leerkrachten gecoacht worden op hun leerkrachtvaardigheden in het gebruik van de methode om zo goed mogelijke opbrengsten te realiseren.
 
Heb je vragen, neem dan contact op met A. (Arie) Visser, onderwijsadviseur

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.