Tijd voor een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs in groep 3 20 november 2019

Op de onderwijsmarkt zijn op dit moment drie belangrijke nieuwe methodes verschenen voor het aanvankelijk leesonderwijs in groep 3. Het betreft de methode 'TaalOceaan' van Groen educatief, ‘Lijn 3’ van Malmberg en de methode ‘Veilig leren lezen’ van Zwijsen.

Als scholingspartner van de educatieve uitgevers kan Driestar educatief u uitstekend ondersteunen bij de keuze van de juiste methode en de invoering daarvan binnen uw school.

Nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs

De twee grote educatieve uitgevers Malmberg en Zwijsen hebben rond 2015 een nieuwe methode aanvankelijk leesonderwijs op de markt gezet. 'Lijn 3' is een compleet nieuwe methode van Malmberg. 'Veilig leren lezen' betreft een doorontwikkeling van de reeds bestaande methode 'Veilig leren lezen'. TaalOceaan is in 2019 verschenen.
 
Deze drie methodes zijn geheel volgens de huidige inzichten op goed aanvankelijk leesonderwijs ingericht. Er is sprake van kwalitatief goede methodes, die het lesgeven in niveaus, het handelings- en opbrengstgericht werken en het werken met groepsplannen compleet ondersteunen.

Ondersteuning

Laat je ondersteunen bij de keuze van een bij jouw school passende methode. Onze gespecialiseerde medewerkers leveren voor jouw school maatwerk bij de keuze en invoering van een nieuwe methode voor aanvankelijk leesonderwijs.

In het keuzeproces is het aan te bevelen om een bijeenkomst te organiseren met de leerkrachten van groep 2, 3 en 4, waarin de nieuwe methodes gepresenteerd worden, en er ruimte is voor gesprek over de methodes.
Voordat een definitieve keuze wordt gemaakt, proberen de leerkrachten eerst nog enkele lessen uit en wordt desgewenst contact gelegd met aangeleverde referentiescholen.
 
Ook bij de invoering van de nieuw gekozen methode verleent Driestar educatief ondersteuning. Onze gespecialiseerde medewerkers hebben een training gevolgd bij de educatieve uitgever, zodat ze in staat zijn om de methode op de juiste wijze te helpen invoeren en de leerkrachten te ondersteunen bij hun vragen in het eerste gebruik van de methode.

Ook kunnen leerkrachten gecoacht worden op hun leerkrachtvaardigheden in het gebruik van de methode om zo goed mogelijke opbrengsten te realiseren.
 
Heb je vragen, neem dan contact op met A. (Arie) Visser, onderwijsadviseur

Meer nieuws

  • Peuters met een Taalontwikkelingsstoornis

   “Ik begrijp je niet…”, “Hoe maak ik dat nou duidelijk?”. Het lijkt soms of de boodschap niet ‘binnenkomt’ bij de peuter. Soms kan het ook moeilijk zijn om een peuter te volgen in zijn verhalen. Er is sprake van weinig variatie in woorden en die woorden worden niet altijd goed uitgesproken. Hoe ga je daarmee om?

  • Ik sluit aan bij wat je kunt…

   Eef is leerkracht van een enthousiaste groep 6. Iedere donderdag worden er drie leerlingen uit haar klas opgehaald voor dyslexiebehandelingen. Na drie kwartier komen de kinderen weer binnen, zetten hun map in de kast en leggen hun spiekschriftje in hun laatje.

  • Het Grote Huis achter de dijk

   Dr. Ewald Mackay (docent Cultuurgeschiedenis en Filosofie) schrijft Artiosboekje over de plaats van de christelijke geloofstraditie in de geschiedenis van Nederland.

  • Nieuw onderwijsproject INCE in Burkina Faso

   ‘Een kind veranderen, is een gezin veranderen. Een gezin veranderen, is een gemeenschap veranderen. Een gemeenschap veranderen, is een regio veranderen en een regio veranderen is een natie veranderen!’, zo klonk het maandag 4 november uit de mond van Woord en Daad-programmaleider Jacob Jan Vreugdenhil in de Burkinese hoofdstad Ouagadougou. Samen met Driestar educatief lanceerde Woord en Daad daar een project voor beter onderwijs in Burkina Faso.

  • Accreditatie voor cursussen orthopedagogen en psychologen bij Driestar onderwijsadvies

   Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.