Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders 21 maart 2018

Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.

Tijdens deze Tweedaagse zijn door de verschillende lezingen bouwstenen aangereikt voor het nieuw op te stellen schoolplan. Zo ging professor Micha de Winter in op de door hem ontwikkelde pedagogiek van de hoop. Allerlei prikkels komen op leerlingen af. Denk aan negatief nieuws of nepnieuws, maar ook de impact van sociale media op het leven van een leerling. Hoop en optimisme is, volgens Micha de Winter, de manier om het kind perspectief te geven in de huidige maatschappij. Piet Murre, lector didactiek bij Driestar educatief, ging in op de vraag van wie het kind is. Ten diepste is het kind niet van de staat of van de maatschappij, maar behoort het God toe. Dat stempelt vervolgens ook de christelijke visie op de vorming van het kind. Een samenvatting van zijn lezing is hier terug te lezen.

Deelnemers gaven de Tweedaagse een 8,8

Op een Tweedaagse voor schoolleiders kan het thema leiderschap niet ontbreken. Jan Kloosterman ging, naar aanleiding van zijn boek, in op de vraag hoe dienend leiderschap vorm krijgt en hoe relationeel contact bijdraagt aan de rol van een schoolleider in de hedendaagse context. Een schoolleider moet in goed contact staan met zijn team, de ouders, de kerkelijke achterban, de overheid en nog veel meer stakeholders. Dit vraagt een goede luisterhouding, maar ook durf om keuzes te maken.

Tijdens de avondsessie dacht professor Kater met de schoolleiders na over de vorming van identiteit in de nieuwe schoolplanperiode. Hij werkt daarbij de identiteit uit als relationeel en dynamisch begrip. De schoolleiders bespraken hoe identiteit in de school kan worden vorm gegeven en hoe het gesprek hierover gevoerd kan worden. Een samenvatting van deze lezing is hier te vinden.

Samen in alle rust bezinnen is goed voor ons reformatorisch onderwijs voor nu en de toekomst

Vrijdagochtend zijn de schoolleiders aan de slag gegaan met het thema strategie. Op flipovers werden verschillende plannen voor de toekomst van een school uitgewerkt. Termen als slow reading, identificatiefiguur en gepersonaliseerd leren werden op papier gezet. Plannen voor de koers voor de toekomst kregen zo vorm. Voor de schoolleider een mooi startpunt voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan.

Dominee Van Zetten verzorgde de meditatieve afsluiting vanuit 1 Korinthe 13, waarin de liefde centraal staat. De schoolleiders kijken terug op een inspirerende conferentie, waarbij men even uit de dagelijkse schoolpraktijk stapte en nadacht over het christelijk-reformatorisch onderwijs op de lange termijn.

Deze twee dagen heb ik als zeer waardevol ervaren, juist ook als directie van een eenpitter

Meer nieuws

  • Aanpassing criteria voor vergoede dyslexiezorg

   Nu de leerlingen de helft van de tijd naar school gaan, betekent dit niet dat de ‘normale’ situatie van voor de sluiting van de scholen door de corona-maatregelen weer terug is. Als we de huidige criteria voor vergoede dyslexiezorg blijven hanteren, kan een leerling zeer waarschijnlijk niet aangemeld worden omdat het criterium ‘ernst’ niet voldoende kan worden onderbouwd. In dit bericht lees je hier meer over én een voorstel van Driestar educatief.

  • Verder met Engels: cursussen voor beginners en gevorderden

   Wil jij graag beter worden in Engels? Welk niveau je ook hebt, we hebben een cursus die aansluit bij jouw behoeften. Onze cursussen worden gegeven in Gouda en Amersfoort. Welke cursus past bij jou?

  • Ouderbetrokkenheid bij de dyslexiebehandeling

   Het onderzoekscentrum van Driestar educatief heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de begeleiding die dyslexiebehandelaren gaven aan ouders. De begeleiding vond plaats aan de hand van een kijkwijzer met aandachtspunten die in de literatuur als belangrijke elementen van de interactie tussen ouder en kind worden genoemd.

  • Tijdelijk extra leerkracht nodig?

   Er ontstaat langzaam weer perspectief in deze coronatijd. Basisscholen en ook middelbare scholen openen langzaam de deuren weer. De afgelopen tijd is meer dan ooit gebleken dat onderwijs een vitale sector is voor onze samenleving. Al een tijd heeft het onderwijs last van personeelstekort. Driestar onderwijsadvies biedt scholen graag ondersteuning door aanbod van interim-leerkrachten.

  • Het nieuwe nascholingsaanbod staat online!

   Verder leren: welke stap ga jij zetten? Als leraar ben je je leven lang gericht op leren, niet alleen voor je leerlingen maar ook voor jezelf. Jouw nascholing komt ten goede aan de kinderen in je klas, en aan je collega’s in je team.