Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders 21 maart 2018

Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.

Tijdens deze Tweedaagse zijn door de verschillende lezingen bouwstenen aangereikt voor het nieuw op te stellen schoolplan. Zo ging professor Micha de Winter in op de door hem ontwikkelde pedagogiek van de hoop. Allerlei prikkels komen op leerlingen af. Denk aan negatief nieuws of nepnieuws, maar ook de impact van sociale media op het leven van een leerling. Hoop en optimisme is, volgens Micha de Winter, de manier om het kind perspectief te geven in de huidige maatschappij. Piet Murre, lector didactiek bij Driestar educatief, ging in op de vraag van wie het kind is. Ten diepste is het kind niet van de staat of van de maatschappij, maar behoort het God toe. Dat stempelt vervolgens ook de christelijke visie op de vorming van het kind. Een samenvatting van zijn lezing is hier terug te lezen.

Deelnemers gaven de Tweedaagse een 8,8

Op een Tweedaagse voor schoolleiders kan het thema leiderschap niet ontbreken. Jan Kloosterman ging, naar aanleiding van zijn boek, in op de vraag hoe dienend leiderschap vorm krijgt en hoe relationeel contact bijdraagt aan de rol van een schoolleider in de hedendaagse context. Een schoolleider moet in goed contact staan met zijn team, de ouders, de kerkelijke achterban, de overheid en nog veel meer stakeholders. Dit vraagt een goede luisterhouding, maar ook durf om keuzes te maken.

Tijdens de avondsessie dacht professor Kater met de schoolleiders na over de vorming van identiteit in de nieuwe schoolplanperiode. Hij werkt daarbij de identiteit uit als relationeel en dynamisch begrip. De schoolleiders bespraken hoe identiteit in de school kan worden vorm gegeven en hoe het gesprek hierover gevoerd kan worden. Een samenvatting van deze lezing is hier te vinden.

Samen in alle rust bezinnen is goed voor ons reformatorisch onderwijs voor nu en de toekomst

Vrijdagochtend zijn de schoolleiders aan de slag gegaan met het thema strategie. Op flipovers werden verschillende plannen voor de toekomst van een school uitgewerkt. Termen als slow reading, identificatiefiguur en gepersonaliseerd leren werden op papier gezet. Plannen voor de koers voor de toekomst kregen zo vorm. Voor de schoolleider een mooi startpunt voor de ontwikkeling van het nieuwe schoolplan.

Dominee Van Zetten verzorgde de meditatieve afsluiting vanuit 1 Korinthe 13, waarin de liefde centraal staat. De schoolleiders kijken terug op een inspirerende conferentie, waarbij men even uit de dagelijkse schoolpraktijk stapte en nadacht over het christelijk-reformatorisch onderwijs op de lange termijn.

Deze twee dagen heb ik als zeer waardevol ervaren, juist ook als directie van een eenpitter

Meer nieuws

  • Cursus dyslexiespecialist 2.0 - meld je aan!

   Als intern begeleider en leerkracht voel je je verantwoordelijk om kinderen optimaal tot ontwikkeling te laten komen op lees- en spellinggebied. Er kunnen allerlei redenen waardoor de ontwikkeling echter stagneert. Als intensivering van begeleiding in de klas niet toereikend is, dan is het wenselijk om te kijken in hoeverre diagnostiek en behandeling nodig zijn. Mogelijk dat er een dieper liggende oorzaak is van de achterstand en gedacht kan worden aan dyslexie. In dit stadium is het belangrijk dat samengewerkt wordt met jeugdzorg. In het goed vormgeven van dyslexiezorg op school is het continuüm van zorg een belangrijke leidraad.

  • Jubileumactie: Bidden met de Schrift voor €7,50

   ‘Ademen is als we gezond mogen zijn op zich niet moeilijk. Dat doen we de hele dag door. Waarom is bidden dan wel zo moeilijk?’. Die vraag stelt ds. A.T. Vergunst in ons nieuwe boek ‘Bidden met de Schrift’. Wil jij het personeel een passend eindejaarsgeschenk geven? Deze praktische handreiking is nu voor slechts €7,50 te bestellen in onze webwinkel.

  • Maakt jouw school ze mediawijs? - vraag onze whitepaper aan (gratis)

   Bij veel scholen staat mediavorming op het netvlies: je kunt er als school niet omheen. Maar hoe pak je het aan? Hoe voorkom je dat het incidentele activiteiten blijft? Hoe krijg je elk teamlid mee? Heel reële vragen! Vraag nu de gratis whitepaper aan die jouw school handvatten biedt om een mediawijze school te worden.

  • Mediawijsheids Challenge 2020 - doet jouw klas mee?

   Vloggers, media-mijders, Insta-fanaten: ze zitten allemaal in je klas. En allemaal hebben ze een gezond portie mediawijsheid nodig. Want hoe voorkom je identiteitsfraude, welke informatie weet Google van jou en wat zijn cookies? Ontdek de mediawijsheid van je klas tijdens de jaarlijkse Mediawijsheids Challenge!

  • Gerrald van Beek: nieuwe onderwijsadviseur

   Sinds 1 augustus 2019 is Gerrald van Beek werkzaam als onderwijsadviseur. Met een ervaring van 13 jaar in het voortgezet onderwijs is hij een mooie toevoeging voor Driestar onderwijsadvies. Graag stellen we Gerrald aan je voor.