Terugblik minisymposium Hoogbegaafdheid 12 maart 2020

Als aftrap van de week van de hoogbegaafdheid, hielden we op 4 maart een gratis minisymposium over dit onderwerp. Een relevant thema, gezien het feit dat het symposium binnen een week vol zat! Tijdens de inloop werden de deelnemer gelijk gestimuleerd hun creatieve brein aan het werk te zetten met het ontwerpen van een dominospel met een stroopwafel. Dat dit nog niet meevalt beaamde de hoofdspreekster Nora Steenbergen bij haar inleiding op de lezing.

Talenten stimuleren

Met haar enthousiasme en gedrevenheid nam Nora de luisteraars mee in het belang van het zichtbaar maken van talenten. ‘Talenten worden alleen zichtbaar als ze gestimuleerd worden. We moeten op zoek naar het goud in onze klas om talenten verder te ontwikkelen. Elk kind heeft daarin zijn eigen oplossing. Het is belangrijk dat we beseffen dat ‘one size, not fit all…’. Om talenten te zien moeten we niet alleen over kinderen praten, maar vooral mét kinderen. Laat kinderen verwoorden waar ze energie van krijgen, waar ze van in ‘de flow’ raken. Voor het ontdekken van talenten is een rijke leeromgeving cruciaal. Dat geldt niet alleen voor de onderbouw, maar voor het hele basisonderwijs. Open en gevarieerde opdrachten, een onderzoekende houding, toegang tot materialen en activiteiten zijn een aantal belangrijke aandachtspunten die in elke klas aanwezig moeten zijn’.


De rol van de leerkracht

Nora benadrukte de rol van de leerkracht. ‘Wij hoeven als leerkracht ook niet alles te weten en te kunnen. Wees oprecht en laat je gevoelens zien. Denk met kinderen mee hoe je ergens kunt komen. Als we talenten in beeld brengen, dan zien we dat in scholen veel aandacht is voor hoofd en handen. Dit terwijl we veel meer bij de kern zouden moeten komen: het hart!’. Nora eindigde dan ook terecht met de slotvraag: ‘wat doe jij om het hart aan te spreken?’.  

Masterclasses

In vier masterclasses gingen de deelnemers verder de diepte in op het gebied van hoogbegaafdheid. De deelnemers in de masterclass ‘fixed en growth mindset’ werden gelijk in actie gezet met marshmallows en spaghetti. Wat doen ze zelf in een moeilijke context? In de masterclass ‘executieve functies’ kwam het belang van bewegen naar voren. Dat het werkt konden de deelnemers aan de lijve ervaren…  De deelnemers die zich verdiepten in ‘het jonge kind met een ontwikkelingsvoorsprong’ deelden hun ervaringen vanuit de kennis die hen werd aangereikt. De masterclass ‘ParnasSys en hoogbegaafdheid’ werd ook druk bezocht. De doelen van SLO werden gepresenteerd zoals die verwerkt zijn in een leerlijn voor hoogbegaafde leerlingen.


Domino-effect

Aan het eind van de middag gingen de deelnemers bepakt en bezakt met posters, kaartjes, kennis en nieuwe ideeën naar huis. Iets wat meegenomen werd zou zomaar een domino effect kunnen krijgen door wat er wordt meegenomen de school in!


Meer informatie

Dit minisymposium was de aftrap van de week van de hoogbegaafdheid. Hou deze week de website in de gaten voor meer tips en ideeën om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden. Lees bijvoorbeeld het interview met Nora Steenbergen of bekijk 5 inspirerende quotes en bestel het presentje van het symposium.

Wil jullie school aan de slag met hoogbegaafdheid? Wij helpen je graag met een passend aanbod! Kijk op onze website of neem contact op met Martine Blonk.

Meer nieuws

  • Regie op onderwijskwaliteit

   Goed kwaliteitsbeleid en een bijpassende kwaliteitscultuur zijn belangrijke graadmeters voor de onderwijskwaliteit op scholen. In het bestuursakkoord is afgesproken dat alle besturen hun kwaliteit(szorg) verder versterken.

  • Maakt jouw school al gebruik van het vacatureplatform Endanwordjeleraar.nl?

   Op dit vacatureplatform van de gezamenlijke christelijk-reformatorische scholen kunnen scholen hun vacatures plaatsen: van primair onderwijs tot middelbaar beroepsonderwijs. Is jouw school aangesloten bij de stichting Meer personeel in het onderwijs? Dan plaats je gratis vacatures op dit platform!

  • Herziening Wonderlijk gemaakt gestart!

   Onze christelijke methode voor relationele en seksuele vorming wordt vernieuwd. Veel lessen en afbeeldingen zijn gedateerd en nieuwe inhouden zijn nodig. Dat vinden ook de vele scholen die Wonderlijk gemaakt gebruiken, zo weten we uit een uitgebreide procesevaluatie.

  • Nieuw! Geaccrediteerd aanbod voor orthopedagogen en psychologen

   Theorieën over het gedrag van kinderen, jongeren en hun omgeving wijzigen regelmatig of worden bijgesteld omdat wetenschappelijke ontwikkelingen doorgaan. Voor academici als orthopedagogen en psychologen is het dan ook van groot belang hun kennisniveau op peil te houden en op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

  • Schoolleidersdag 2020: een vooruitblik

   Op 2 oktober vindt de schoolleidersdag 2020 plaats, met als thema: de school na(ar) de crisis. Hoogleraren Paul ’t Hart en Jelle Jolles zullen ook een bijdrage leveren aan de dag. Wij vroegen hen alvast een tipje van de sluier op te lichten. U kunt zich nog aanmelden voor de schoolleidersdag 2020.