Taalpunt NL wordt Kapitaal 9 juli 2020

De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

Na stevig overleg tussen de juryleden werd Ruben van Asselt tot winnaar uitgeroepen. Op basis van zijn ruben-van-asselt.jpginzending krijgt de nieuwe methode de naam KAPITAAL. Op dinsdag 7 juli werd Ruben op het Van Lodensteincollege (locatie Barneveld) ‘overvallen’ door Annemarie Nobel en Lidianne Colenbrander (projectleiding Taalpunt NL) om hem zijn prijs te overhandigen. Natuurlijk was er ook taart voor de hele klas.
 
We hebben de naam KAPITAAL gekozen omdat er het woord ‘taal’ in terug te  vinden is en omdat een goede taalbeheersing van grote waarde is. Ook kan het woord kapitaal de betekenis hoofdletter hebben. Daarnaast is taal een kapitale scheppingsgave, wat wel blijkt uit het feit dat God zich primair via de weg van taal aan ons bekendmaakt.

De nieuwe methode zal naar verwachting verschijnen in juni 2021.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.