Symposium over pedagogisch gedachtegoed dr. M. Golverdingen 25 juni 2020

Noteer alvast in je agenda: woensdagmiddag 7 oktober 2020 symposium Pedagogiek aan de hand van het gedachtegoed van ds. Golverdingen.
In december 2019 overleed ds. M. Golverdingen, emerituspredikant van de Gereformeerde Gemeenten. Binnen het onderwijs was hij onder andere actief als voorzitter van de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). In zijn onderwijspublicaties voerde hij een voortdurend pleidooi voor de pedagogische opdracht van de reformatorische school. Zo leverde hij in de afgelopen decennia een belangrijke bijdrage aan de visievorming binnen het reformatorisch onderwijs.

Tijdens een symposium wil Driestar educatief zijn pedagogische nalatenschap bezien. Wie was ds. Golverdingen als pedagoog, wat is de blijvende waarde van zijn pedagogisch denken en wat betekent dit voor de opdracht van het christelijk onderwijs anno 2020? In 2021 hoopt Driestar educatief een christelijke schoolpedagogiek te publiceren, waarvan dr. Bram de Muynck en dr. Bram Kunz de hoofdauteurs zijn. Hoe verhouden hun denkbeelden zich tot die van ds. Golverdingen als een founding father van het reformatorisch onderwijs? 

Naast Bram de Muynck en Bram Kunz hopen ook Daan Vogelaar en Cor Bregman het woord te voeren. Zij publiceerden in dezelfde tijd als ds. Golverdingen over het reformatorisch onderwijs en behoren zo eveneens tot de founding fathers.

Het symposium staat gepland voor woensdagmiddag 7 oktober in het gebouw van Driestar educatief te Gouda. Na de zomervakantie komen we met nadere mededelingen; noteer deze datum alvast in je agenda.
Pedagogisch In memoriam van ds. M. Golverdingen door Bram de Muynck.

Meer nieuws

  • Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie

   Tijdens de zomervakantie is Driestar educatief vier weken volledig gesloten, van week 30 tot en met 33. Als je in die periode contact zoekt met Driestar educatief geldt het volgende:

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!