Symposium Kind en geloof 2022 24 juni 2022

Evangeliestek organiseert het symposium ‘Als ze maar gelukkig zijn?!’ – Hoopvol opvoeden in een seculiere samenleving. Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen. Ben jij er 30 september ook bij?

Als ze maar gelukkig zijn?!

Onze kinderen groeien op in een samenleving waarin alles leuk moet zijn. Kinderen van nu vullen hun vrije tijd met heel veel leuke dingen, hebben veel speelgoed en kunnen op sociale media voortdurend worden geëntertaind. Genieten is het hoogste doel geworden. Wat kinderen doen, moet wel leuk zijn.

Maar het is een tijdgeest die in een aantal fundamentele opzichten haaks staat op de Bijbelse boodschap. Op welke manier kunnen we de aandacht van onze kinderen richten op de Toekomst? Kunnen we hen leren wat het inhoudt om een kruisdragende pelgrim te zijn? Kunnen we hen op kinderniveau voorhouden hoe bekering en berouw er in hun leven uitziet? 

Hoofdlezingen en workshops

Tijdens het symposium zullen er twee hoofdlezingen (door Christine Stam – van Gent en Ds. A. Th. van Olst) en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij gekozen kan worden uit 14 verschillende workshops. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd voor ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.

Dit symposium wordt mede ondersteund door Driestar hogeschool, Bond van de Hervormde Zondagsscholen en de Theologische Universiteit Apeldoorn.

>> Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden voor dit symposium.

Meer nieuws