Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so 13 december 2017

Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

De stellingen en toelichtingen zijn grotendeels hetzelfde als die van de ZIEN!-vragenlijsten van groep 1-4 en 5-8. Het specifieke aan deze vragenlijst is de normering, die is namelijk gebaseerd op ruwe scores. Daarnaast worden er handelingssuggesties gegeven die aansluiten bij het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 
In een eerder artikel schreven we al over de nieuwe vragenlijst. De stellingen zijn op zo’n manier aangepast dat ze aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen in het (v)so. Voor de normering worden de ruwe scores gebruikt. Hierdoor maken de resultaten goed inzichtelijk in welke mate de leerlingen vaardigheden beheersen.

Stappenplan

Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt. Met behulp hiervan weet je welke stappen nodig zijn om de lijst in te vullen, hoe je in ParnasSys een ingevulde lijst bekijkt en waar je een overzicht opvraagt. Ook wordt ingegaan op de verschillende fasen van handelingsgericht werken, zodat je bewust aan de slag kunt.
 
>> Download hier het stappenplan.

Handelingssuggesties

Net zoals bij de andere vragenlijsten zijn ook bij deze vragenlijst verwijzingen opgenomen naar methoden, sova-spellen en prentenboeken, zoals STIP en de prentenboeken van Kikker. De beschikbare handelingssuggesties zijn specifiek gericht op de doelgroep van het (v)so. Zo is er een overzicht beschikbaar met doelen uit de zml-leerlijnen die gekoppeld zijn aan de ZIEN!-dimensies. Ook vind je een document waarbij in wordt gegaan op passende begeleiding bij de verschillende fasen van emotionele ontwikkeling. Je vindt de suggesties door na het invullen te klikken op de percentages op de groepskaart in ZIEN!. Ook staan alle bestanden die betrekking hebben op deze vragenlijst onder Informatief, op het startscherm van ZIEN!

Meer nieuws

  • ZIEN! inzetten door het jaar heen

   ZIEN! vul je in rond de herfstvakantie. Ook daarna kan ZIEN! echter nog veel voor je betekenen: in je aanpak, maar ook bij het evalueren. Je kunt ZIEN! dan bijvoorbeeld nog een keer invullen. Welke keuzes maak je daarbij?

  • “Een extra dimensie dankzij TINK cursus”

   “In de Tink cursus hebben we veel geleerd over de interactievaardigheden rondom de communicatie met kinderen,” zegt Christa van Erk, deelneemster aan de regionale cursus TINK. “We hebben veel geleerd van de theorie die werd besproken, maar juist door de uitwisseling van  ervaringen, werden praktijkvoorbeelden duidelijk en leerzaam.”

  • Hoe bereik jij jouw opvoedingsidealen?

   De kenniskring Opvoedingsidealen in de praktijk wil een bijdrage leveren door bewustwording van het belang van opvoedingsidealen te stimuleren en (beroeps)opvoeders toe te rusten in een (Bijbelse) opvoeding van kinderen in de huidige maatschappij. Maar hoe geef je hier als opvoeder vorm aan?

  • Vragen over hoogwater in de klas?

   Verschillende gebieden in Nederland hebben deze week te maken met hoogwater. Met hulp van onze mediatheek kun je met je klas stilstaan bij onze immer voortdurende strijd tegen het water.

  • Bezinningsavonden Beschermwaardigheid van het leven

   In februari organiseren zijn er interessante lezingen voor leraren in het Studium Generale programma van Driestar hogeschool.