Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so Geplaatst op 13 december 2017

Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

De stellingen en toelichtingen zijn grotendeels hetzelfde als die van de ZIEN!-vragenlijsten van groep 1-4 en 5-8. Het specifieke aan deze vragenlijst is de normering, die is namelijk gebaseerd op ruwe scores. Daarnaast worden er handelingssuggesties gegeven die aansluiten bij het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 
In een eerder artikel schreven we al over de nieuwe vragenlijst. De stellingen zijn op zo’n manier aangepast dat ze aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen in het (v)so. Voor de normering worden de ruwe scores gebruikt. Hierdoor maken de resultaten goed inzichtelijk in welke mate de leerlingen vaardigheden beheersen.

Stappenplan

Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt. Met behulp hiervan weet je welke stappen nodig zijn om de lijst in te vullen, hoe je in ParnasSys een ingevulde lijst bekijkt en waar je een overzicht opvraagt. Ook wordt ingegaan op de verschillende fasen van handelingsgericht werken, zodat je bewust aan de slag kunt.
 
>> Download hier het stappenplan.

Handelingssuggesties

Net zoals bij de andere vragenlijsten zijn ook bij deze vragenlijst verwijzingen opgenomen naar methoden, sova-spellen en prentenboeken, zoals STIP en de prentenboeken van Kikker. De beschikbare handelingssuggesties zijn specifiek gericht op de doelgroep van het (v)so. Zo is er een overzicht beschikbaar met doelen uit de zml-leerlijnen die gekoppeld zijn aan de ZIEN!-dimensies. Ook vind je een document waarbij in wordt gegaan op passende begeleiding bij de verschillende fasen van emotionele ontwikkeling. Je vindt de suggesties door na het invullen te klikken op de percentages op de groepskaart in ZIEN!. Ook staan alle bestanden die betrekking hebben op deze vragenlijst onder Informatief, op het startscherm van ZIEN!

Meer nieuws

  • Projectkoffers met korting

   Van 10 tot en met 14 december is het de 'week van de mediatheek'. Doe je als abonnee in deze week een aanvraag voor een projectkoffer, dan vinden wij dat heel leuk, maar het kan voor jou ook extra voordelig zijn.

  • Eenvoudig experimenteren met elektronica

   Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met elektriciteit aan de slag te gaan in de klas. Ze denken misschien dat ze daar zelf niet technisch genoeg voor zijn.

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).