Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so 13 december 2017

Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

De stellingen en toelichtingen zijn grotendeels hetzelfde als die van de ZIEN!-vragenlijsten van groep 1-4 en 5-8. Het specifieke aan deze vragenlijst is de normering, die is namelijk gebaseerd op ruwe scores. Daarnaast worden er handelingssuggesties gegeven die aansluiten bij het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 
In een eerder artikel schreven we al over de nieuwe vragenlijst. De stellingen zijn op zo’n manier aangepast dat ze aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen in het (v)so. Voor de normering worden de ruwe scores gebruikt. Hierdoor maken de resultaten goed inzichtelijk in welke mate de leerlingen vaardigheden beheersen.

Stappenplan

Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt. Met behulp hiervan weet je welke stappen nodig zijn om de lijst in te vullen, hoe je in ParnasSys een ingevulde lijst bekijkt en waar je een overzicht opvraagt. Ook wordt ingegaan op de verschillende fasen van handelingsgericht werken, zodat je bewust aan de slag kunt.
 
>> Download hier het stappenplan.

Handelingssuggesties

Net zoals bij de andere vragenlijsten zijn ook bij deze vragenlijst verwijzingen opgenomen naar methoden, sova-spellen en prentenboeken, zoals STIP en de prentenboeken van Kikker. De beschikbare handelingssuggesties zijn specifiek gericht op de doelgroep van het (v)so. Zo is er een overzicht beschikbaar met doelen uit de zml-leerlijnen die gekoppeld zijn aan de ZIEN!-dimensies. Ook vind je een document waarbij in wordt gegaan op passende begeleiding bij de verschillende fasen van emotionele ontwikkeling. Je vindt de suggesties door na het invullen te klikken op de percentages op de groepskaart in ZIEN!. Ook staan alle bestanden die betrekking hebben op deze vragenlijst onder Informatief, op het startscherm van ZIEN!

Meer nieuws

  • Kindkans en AVG: veilig samenwerken rond een leerlingdossier

   Privacy is bijna dagelijks in het nieuws. Per 25 mei 2018 wordt in heel Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook voor scholen en samenwerkingsverbanden gaan dan meer en hogere eisen gelden. Wat betekent dat voor jouw samenwerkingsverband, jouw bestuur, jouw school en voor Kindkans?

  • Drie tips om samenwerking tussen school en ouders te verbeteren

   Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Maar hoe geef je al school vorm aan de ouderbetrokkenheid? Drie tips om de ouderbetrokkenheid binnen de school aandacht te geven.

  • Uitnodiging vierde Acadin-bijeenkomst!

   3 oktober wordt de vierde Acadin-bijeenkomst georganiseerd. Acadin gebruikers en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deze leerzame dag bij te wonen.

  • Tentoonstelling werken Charlotte Dematons

   Ontbreekt je de tijd om naar de tentoonstelling te gaan? Kom dan eens naar onze mediatheek.

  • Terugblik Tweedaagse voor Schoolleiders

   Koersen op de toekomst. Daar dachten de schoolleiders over na tijdens de afgelopen Tweedaagse. Op donderdag 8 maart en vrijdag 9 maart organiseerde Driestar educatief en VGS de Tweedaagse voor schoolleiders.