Stappenplan bij vragenlijst ZIEN! voor het (v)so Geplaatst op 13 december 2017

Ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs kun je met ZIEN! werken. Speciaal voor deze doelgroep is de vragenlijst ZIEN! leerjaar 1-16 (ruwe scoresnorm) ontwikkeld. Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt.

De stellingen en toelichtingen zijn grotendeels hetzelfde als die van de ZIEN!-vragenlijsten van groep 1-4 en 5-8. Het specifieke aan deze vragenlijst is de normering, die is namelijk gebaseerd op ruwe scores. Daarnaast worden er handelingssuggesties gegeven die aansluiten bij het (voortgezet) speciaal onderwijs.
 
In een eerder artikel schreven we al over de nieuwe vragenlijst. De stellingen zijn op zo’n manier aangepast dat ze aansluiten bij de mogelijkheden van leerlingen in het (v)so. Voor de normering worden de ruwe scores gebruikt. Hierdoor maken de resultaten goed inzichtelijk in welke mate de leerlingen vaardigheden beheersen.

Stappenplan

Om je op weg te helpen bij het invullen van de vragenlijst is een stappenplan gemaakt. Met behulp hiervan weet je welke stappen nodig zijn om de lijst in te vullen, hoe je in ParnasSys een ingevulde lijst bekijkt en waar je een overzicht opvraagt. Ook wordt ingegaan op de verschillende fasen van handelingsgericht werken, zodat je bewust aan de slag kunt.
 
>> Download hier het stappenplan.

Handelingssuggesties

Net zoals bij de andere vragenlijsten zijn ook bij deze vragenlijst verwijzingen opgenomen naar methoden, sova-spellen en prentenboeken, zoals STIP en de prentenboeken van Kikker. De beschikbare handelingssuggesties zijn specifiek gericht op de doelgroep van het (v)so. Zo is er een overzicht beschikbaar met doelen uit de zml-leerlijnen die gekoppeld zijn aan de ZIEN!-dimensies. Ook vind je een document waarbij in wordt gegaan op passende begeleiding bij de verschillende fasen van emotionele ontwikkeling. Je vindt de suggesties door na het invullen te klikken op de percentages op de groepskaart in ZIEN!. Ook staan alle bestanden die betrekking hebben op deze vragenlijst onder Informatief, op het startscherm van ZIEN!

Meer nieuws

  • Profiel van een christelijke leraar

   De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook pelgrim. Met deze beelden tekent Bram de Muynck op uitnodigende wijze het karakter en profiel van een christelijke leraar.

  • Ben jij al uitgetoetst?

   Nederland is een echt toetsland. Er is nauwelijks een opleiding te vinden waar men cursisten klaarstoomt zonder toetsen. Zowel docenten als leerlingen lijken het als het summum van de opleiding te zien. Over het fenomeen toetsen valt echter wel één en ander te zeggen.

  • ROV congres: “Ouders Verbinden!?”

   Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

  • Positieve beoordeling NIO

   De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), is onlangs positief beoordeeld door de COTAN. De test is beschikbaar voor onder andere de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs!

  • Bouw aan spel in jouw klas

   ‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?