SoVa-spellen en -boeken gekoppeld aan Zien!-vaardigheden 4 juni 2019

Er bestaan tientallen spellen en boeken die geschikt zijn om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Maar met welk spel oefen je met je klas precies de vaardigheden die je extra wilt stimuleren?


Vanuit de Zien!-dimensies hebben we een koppeling gemaakt met tientallen spellen en boeken. Dit recent uitgebreide en vernieuwde overzicht is beschikbaar in Zien!. Het spellenoverzicht en het boekenoverzicht zijn duidelijke en praktische overzichten voor leerkrachten die graag de sociale vaardigheden en de Zien!-dimensies willen behandelen in de klas op een speelse manier.

SoVa-spellen

sova-spellen.png
Het spelen van een SoVa-spel is een mooie, speelse manier om kinderen te laten oefenen met sociale vaardigheden. Er zijn co√∂peratieve spellen, waarbij samenwerken het belangrijkst is. Voor samenwerken heb je alle vaardigheden nodig, waardoor je er veel van kunt leren. Er zijn bijvoorbeeld ook spellen die gaan over gevoelens, waarbij het inlevingsvermogen van de kinderen kan worden versterkt.

>> Download het spellenoverzicht

SoVa-(prenten)boeken

In het boekoverzicht zijn losse (prenten)boeken te vinden en een aantal boekenseries, zoals de serie ‘Kikker’ en de serie ‘Rikki’. In deze boeken worden verschillende sociale vaardigheden uitgewerkt, die je kunt bespreken met je groep. Deze boeken kunnen worden voorgelezen aan de kinderen of ze kunnen ze zelf lezen. De boeken sluiten aan bij de Zien!-dimensies.

>> Download het boekenoverzicht

Aan de slag

De spellen en boeken staan op alfabetische volgorde beschreven in de overzichten. Er is een duidelijke opbouw in het document, waardoor duidelijk is voor welke leeftijd het boek of spel geschikt is, wat de speeltijd is, of het individueel/in een groepje of klassikaal geschikt is en met een link waar het spel of boek kan worden gekocht.
Het speloverzicht en het boekoverzicht kun je beiden ook vinden onder ‘Informatief’ op het startscherm van Zien!, onder het kopje ‘Sova-methoden/materialen/prentenboeken.

Meer informatie

Wil je met je team aan de slag om de mogelijkheden van het werken met spellen en boeken optimaal te benutten? We komen graag naar jullie toe voor inspirerende teambijeenkomsten. Daarin verbinden we de activiteiten en werkvormen met de pedagogische vaardigheden van Patterson, die beschreven staan in de handelingssuggesties.
Voor meer informatie, klik hier.
 

Meer nieuws

  • Zomersluiting Driestar educatief

   Tussen 22 juli en 16 augustus vieren wij zomervakantie en zijn onze locaties gesloten. Vanaf 19 augustus zijn we weer open en bereikbaar.

  • Benoeming Dirk Verweij manager onderwijsadvies

   Het college van bestuur en de raad van toezicht van Driestar educatief benoemt per 1 oktober 2019 de heer D.C. (Dirk) Verweij als manager onderwijsadvies. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe manager hebben gevonden in de vacature die ontstaat door het vertrek van Gerben Heldoorn.

  • Traject Groepsleerkracht onderbouw start november 2019

   De start van het traject Groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis/kader is verzet van september naar november 2019. Heb jij een pabodiploma en geef je les aan onderbouw vmbo-basis/kader of ben je van plan om in deze sector te gaan werken? Meld je dan nog aan voor 10 oktober 2019!

  • De eenjarige post-hbo-ib-opleiding start weer in september!

   Ben jij ib'er en zou je eigenlijk wel meer willen groeien in je rol? Denk er deze zomervakantie dan eens goed over na of onze eenjarige post-hbo-opleiding voor ib'ers niet wat voor jou is.

  • Terugblik symposium 25 jaar TaalpuntNL

   Op maandag 24 juni vierden we met auteurs, docenten en belangstellenden 25 jaar TaalpuntNL: de methode Nederlands voor het christelijk voortgezet onderwijs. De naam TaalpuntNL bestaat overigens nog geen 25 jaar; in 1994 werd 'Fundamentaal' ontwikkeld op basis van de geamendeerde kerndoelen. Bij de herziening in 2005 kreeg de methode haar huidige naam.