SoVa-spellen en -boeken gekoppeld aan Zien!-vaardigheden 4 juni 2019

Er bestaan tientallen spellen en boeken die geschikt zijn om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Maar met welk spel oefen je met je klas precies de vaardigheden die je extra wilt stimuleren?


Vanuit de Zien!-dimensies hebben we een koppeling gemaakt met tientallen spellen en boeken. Dit recent uitgebreide en vernieuwde overzicht is beschikbaar in Zien!. Het spellenoverzicht en het boekenoverzicht zijn duidelijke en praktische overzichten voor leerkrachten die graag de sociale vaardigheden en de Zien!-dimensies willen behandelen in de klas op een speelse manier.

SoVa-spellen

sova-spellen.png
Het spelen van een SoVa-spel is een mooie, speelse manier om kinderen te laten oefenen met sociale vaardigheden. Er zijn coöperatieve spellen, waarbij samenwerken het belangrijkst is. Voor samenwerken heb je alle vaardigheden nodig, waardoor je er veel van kunt leren. Er zijn bijvoorbeeld ook spellen die gaan over gevoelens, waarbij het inlevingsvermogen van de kinderen kan worden versterkt.

>> Download het spellenoverzicht

SoVa-(prenten)boeken

In het boekoverzicht zijn losse (prenten)boeken te vinden en een aantal boekenseries, zoals de serie ‘Kikker’ en de serie ‘Rikki’. In deze boeken worden verschillende sociale vaardigheden uitgewerkt, die je kunt bespreken met je groep. Deze boeken kunnen worden voorgelezen aan de kinderen of ze kunnen ze zelf lezen. De boeken sluiten aan bij de Zien!-dimensies.

>> Download het boekenoverzicht

Aan de slag

De spellen en boeken staan op alfabetische volgorde beschreven in de overzichten. Er is een duidelijke opbouw in het document, waardoor duidelijk is voor welke leeftijd het boek of spel geschikt is, wat de speeltijd is, of het individueel/in een groepje of klassikaal geschikt is en met een link waar het spel of boek kan worden gekocht.
Het speloverzicht en het boekoverzicht kun je beiden ook vinden onder ‘Informatief’ op het startscherm van Zien!, onder het kopje ‘Sova-methoden/materialen/prentenboeken.

Meer informatie

Wil je met je team aan de slag om de mogelijkheden van het werken met spellen en boeken optimaal te benutten? We komen graag naar jullie toe voor inspirerende teambijeenkomsten. Daarin verbinden we de activiteiten en werkvormen met de pedagogische vaardigheden van Patterson, die beschreven staan in de handelingssuggesties.
Voor meer informatie, klik hier.
 

Meer nieuws

  • PLG helpt bij vormgeven les

   Een professionele leergemeenschap (PLG) van docenten kan hen helpen om hun lessen meer expliciet vorm te geven vanuit christelijk perspectief, zo blijkt uit een pilotonderzoek van het onderzoekscentrum van Driestar educatief.

  • Studiemiddag jeugdliteratuur 25 september

   Op 20 maart zou de studiedag gehouden worden over het thema ‘Lezen is kiezen’. Door de coronacrisis moesten we de bijeenkomst annuleren.

  • Lesvoorbeelden vanuit christelijk perspectief

   Het kan een behoorlijke opgave zijn om een gewone vakles te geven vanuit een christelijk perspectief, zonder dat het gekunsteld wordt.

  • Taalpunt NL wordt Kapitaal

   De vo-methode Nederlands Taalpunt NL wordt volledig herzien en verdient daarom een nieuwe naam. Om tot een goede naam te komen, zetten we een prijsvraag uit onder alle leerlingen van de reformatorische vo-scholen. Dat leverde maar liefst 248 inzendingen op!

  • Begin je nieuwe schooljaar waardevol!

   Ooit ontdekt dat elke les die je geeft iets te maken heeft met een Bijbelse waarde? Mooi om dat deze zomervakantie eens te laten bezinken. Ontdek hier hoe waardenonderwijs jou kan helpen bij het vormgeven van de christelijke les.