Sociale opbrengsten schoolbreed in beeld Geplaatst op 10 april 2018

Bij het in kaart brengen en analyseren van de sociale opbrengsten, wil je het liefst ook op schoolniveau kijken. Als je ZIEN!-gebruiker bent, dan kun je daarvoor nu een Excel-format gebruiken!

De ingevulde ZIEN!-vragenlijsten worden op jullie school waarschijnlijk besproken en geanalyseerd op groeps- en leerlingniveau. Je wilt echter ook een beeld hebben van de sociale vaardigheden over de groepen heen. Zijn er schoolbreed aandachtspunten? Zijn we tevreden over hoe de leerlingen functioneren op school? Het is goed om voorafgaand aan de groeps- en leerlingbesprekingen eerst een schoolanalyse te maken. Wellicht blijkt dan dat je sommige zaken beter kunt bespreken in teamverband dan op groepsniveau.
De schoolanalyse laat trends zien op de hele school. Dit Excel-format is vooral bedoeld voor het in kaart brengen van de sociale opbrengsten. Voor het monitoren van de sociale veiligheid is een eigen format ontwikkeld. Dat kun je vinden onder Informatief op het startscherm van ZIEN!. Het overzicht Schoolopbrengsten biedt te weinig informatie voor de monitoring.

Digitaal

Dit Excel-format is een eerste aanzet om op schoolniveau in beeld te brengen hoe het gaat. We zijn dan ook erg benieuwd naar ervaringen van scholen met dit overzicht. Geeft het antwoord op je vragen? Wat zou nog meer op het overzicht terug willen zien? Laat het ons weten via e-mail!

Deel je de wens om dit overzicht digitaal op te kunnen vragen, dan kun je daar hier op stemmen in de community van ParnasSys.

Downloaden

Bij het Excel-format hoort een stappenplan waarin staat uitgewerkt hoe je de gegevens opvraagt, en hoe je ze kunt analyseren. Alle stappen van de hgw-cyclus worden daarbij toegelicht. Beide bestanden zijn te vinden onder het kopje ‘ZIEN! schoolniveau’, onder Informatief op het startscherm van ZIEN! in ParnasSys.

Meer nieuws

  • Projectkoffers met korting

   Van 10 tot en met 14 december is het de 'week van de mediatheek'. Doe je als abonnee in deze week een aanvraag voor een projectkoffer, dan vinden wij dat heel leuk, maar het kan voor jou ook extra voordelig zijn.

  • Eenvoudig experimenteren met elektronica

   Elektriciteit is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch ervaren veel leerkrachten een drempel om met elektriciteit aan de slag te gaan in de klas. Ze denken misschien dat ze daar zelf niet technisch genoeg voor zijn.

  • ParnasSys en Konnect verbinden kinderopvang en basisonderwijs

   ParnasSys en Konnect kiezen voor samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs. Beide partijen verbinden hun systemen, waarmee ze het delen van kennis, de overdracht van kinderopvang naar het basisonderwijs en het stimuleren van talent gemakkelijker maken.

  • Vijf tips in de begeleiding van niet-Nederlandse kinderen in de klas

   Een niet-Nederlands kind in je klas kan voor je gevoel soms lastig zijn. Want hoe begeleid je deze kinderen als ze de Nederlandse taal niet of onvoldoende spreken? Op basis van het onderzoek naar werkzame factoren in de begeleiding van vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs, geven we je vijf belangrijke conclusies.

  • Student Engels presenteert onderzoek op internationaal congres

   Invidividueel vrij lezen tijdens iedere Engelse les verbetert de leesvaardigheid van leerlingen. Henk Bakker, inmiddels alumnus van de tweedegraadsopleiding Engels, presenteerde zijn onderzoek hieraan tijdens een internationale conferentie bij de universiteit van Duisburg-Essen (Duitsland).