Sociale opbrengsten schoolbreed in beeld Geplaatst op 10 april 2018

Bij het in kaart brengen en analyseren van de sociale opbrengsten, wil je het liefst ook op schoolniveau kijken. Als je ZIEN!-gebruiker bent, dan kun je daarvoor nu een Excel-format gebruiken!

De ingevulde ZIEN!-vragenlijsten worden op jullie school waarschijnlijk besproken en geanalyseerd op groeps- en leerlingniveau. Je wilt echter ook een beeld hebben van de sociale vaardigheden over de groepen heen. Zijn er schoolbreed aandachtspunten? Zijn we tevreden over hoe de leerlingen functioneren op school? Het is goed om voorafgaand aan de groeps- en leerlingbesprekingen eerst een schoolanalyse te maken. Wellicht blijkt dan dat je sommige zaken beter kunt bespreken in teamverband dan op groepsniveau.
De schoolanalyse laat trends zien op de hele school. Dit Excel-format is vooral bedoeld voor het in kaart brengen van de sociale opbrengsten. Voor het monitoren van de sociale veiligheid is een eigen format ontwikkeld. Dat kun je vinden onder Informatief op het startscherm van ZIEN!. Het overzicht Schoolopbrengsten biedt te weinig informatie voor de monitoring.

Digitaal

Dit Excel-format is een eerste aanzet om op schoolniveau in beeld te brengen hoe het gaat. We zijn dan ook erg benieuwd naar ervaringen van scholen met dit overzicht. Geeft het antwoord op je vragen? Wat zou nog meer op het overzicht terug willen zien? Laat het ons weten via e-mail!

Deel je de wens om dit overzicht digitaal op te kunnen vragen, dan kun je daar hier op stemmen in de community van ParnasSys.

Downloaden

Bij het Excel-format hoort een stappenplan waarin staat uitgewerkt hoe je de gegevens opvraagt, en hoe je ze kunt analyseren. Alle stappen van de hgw-cyclus worden daarbij toegelicht. Beide bestanden zijn te vinden onder het kopje ‘ZIEN! schoolniveau’, onder Informatief op het startscherm van ZIEN! in ParnasSys.

Meer nieuws

  • Het fenomeen Driestarstel: Steven en Paulien Middelkoop

   Al zo’n 75 jaar zijn ze er, Driestarstellen. Net zolang als de naam De Driestar bestaat. In 1944 komen we de naam als eerste tegen, op de gevel van een kweekschool op reformatorische grondslag in Krabbendijke. Die naam siert nog steeds de gevel, nu van twee scholen in Gouda: Driestar educatief en Driestar college.

  • Negen pabostudenten doorstaan detoxchallenge

   “789 berichten in 35 chats!” "Hè, die lege plaats in mijn broekzak is weer opgevuld.“ "Ik ben blij dat ik hem terug heb, maar ergens ook weer niet.” Drie reacties van studenten die de detox challenge aangingen.

  • Veranderingen in de kinderopvang

   In de wereld van peuterspeelzalen en kinderopvang is de laatste jaren veel veranderd. Sinds 1 januari 2018 zijn alle peuterspeelzalen verdwenen en opgegaan in de kinderopvang. Het heet nu peuteropvang hoewel qua inhoud vaak weinig is veranderd.

  • Een zelfrijdend autootje maken van een muizenval tijdens de Make IT Day

   Gisterochtend ontvingen we zo'n 360 groep 7 en 8-leerlingen van Goudse basisscholen in ons gebouw. Onder leiding van pabo-2-studenten maakten ze kennis met traditionele en innovatieve technieken.

  • Terugblik nascholingsdag bewegingsonderwijs 2019

   Woensdag 6 maart was onze jaarlijkse nascholingsdag bewegingsonderwijs. Een inspirerende dag waarin (aanstaande) leerkrachten bewegingsonderwijs nieuwe ideeën opdeden en met elkaar uitwisselden.