Sociale opbrengsten schoolbreed in beeld Geplaatst op 10 april 2018

Bij het in kaart brengen en analyseren van de sociale opbrengsten, wil je het liefst ook op schoolniveau kijken. Als je ZIEN!-gebruiker bent, dan kun je daarvoor nu een Excel-format gebruiken!

De ingevulde ZIEN!-vragenlijsten worden op jullie school waarschijnlijk besproken en geanalyseerd op groeps- en leerlingniveau. Je wilt echter ook een beeld hebben van de sociale vaardigheden over de groepen heen. Zijn er schoolbreed aandachtspunten? Zijn we tevreden over hoe de leerlingen functioneren op school? Het is goed om voorafgaand aan de groeps- en leerlingbesprekingen eerst een schoolanalyse te maken. Wellicht blijkt dan dat je sommige zaken beter kunt bespreken in teamverband dan op groepsniveau.
De schoolanalyse laat trends zien op de hele school. Dit Excel-format is vooral bedoeld voor het in kaart brengen van de sociale opbrengsten. Voor het monitoren van de sociale veiligheid is een eigen format ontwikkeld. Dat kun je vinden onder Informatief op het startscherm van ZIEN!. Het overzicht Schoolopbrengsten biedt te weinig informatie voor de monitoring.

Digitaal

Dit Excel-format is een eerste aanzet om op schoolniveau in beeld te brengen hoe het gaat. We zijn dan ook erg benieuwd naar ervaringen van scholen met dit overzicht. Geeft het antwoord op je vragen? Wat zou nog meer op het overzicht terug willen zien? Laat het ons weten via e-mail!

Deel je de wens om dit overzicht digitaal op te kunnen vragen, dan kun je daar hier op stemmen in de community van ParnasSys.

Downloaden

Bij het Excel-format hoort een stappenplan waarin staat uitgewerkt hoe je de gegevens opvraagt, en hoe je ze kunt analyseren. Alle stappen van de hgw-cyclus worden daarbij toegelicht. Beide bestanden zijn te vinden onder het kopje ‘ZIEN! schoolniveau’, onder Informatief op het startscherm van ZIEN! in ParnasSys.

Meer nieuws

  • Profiel van een christelijke leraar

   De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook pelgrim. Met deze beelden tekent Bram de Muynck op uitnodigende wijze het karakter en profiel van een christelijke leraar.

  • Ben jij al uitgetoetst?

   Nederland is een echt toetsland. Er is nauwelijks een opleiding te vinden waar men cursisten klaarstoomt zonder toetsen. Zowel docenten als leerlingen lijken het als het summum van de opleiding te zien. Over het fenomeen toetsen valt echter wel één en ander te zeggen.

  • ROV congres: “Ouders Verbinden!?”

   Ouders en opvoeders zijn welkom op het vierde ROV congres op donderdag 8 november. Aan de hand van een interessant lezingenprogramma en verschillende workshops wordt er gesproken over het thema ‘Ouders verbinden?!’.

  • Positieve beoordeling NIO

   De Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO), is onlangs positief beoordeeld door de COTAN. De test is beschikbaar voor onder andere de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs!

  • Bouw aan spel in jouw klas

   ‘Er moet een schuin dak op, want daar slaapt ook nog iemand’, zegt Ella. De leerkracht doet voor hoe het dak stevig wordt. In de bouwhoek wordt geleerd! Maar hoe krijg je meer inzicht op de kwaliteit van spelontwikkeling?