Seksuele vorming bij mensen met een verstandelijke beperking 25 augustus 2016

Hoe ga je om met seksueel gedrag op jouw school of woonvoorziening? Welke verantwoordelijkheid heeft de school en wat hoort echt bij de taak van de ouders? Hoe praat je over seksualiteit met jouw leerlingen of cliënten, die het meest gebaat zijn bij eenvoudige en concrete communicatie?

Seksuele vorming

Misschien heb jij als leerkracht in het (v)so of als begeleider in een zorginstelling deze vragen ook wel. Begrijpelijk! Want seksuele vorming bij mensen met een verstandelijke beperking is geen gemakkelijke opgave. 

Wonderlijk Gemaakt Speciaal

Het nieuw ontwikkelde materiaal Wonderlijk Gemaakt Speciaal richt zich op leerkrachten en begeleiders van kinderen, jongeren en  volwassenen met een matige of licht verstandelijke beperking. Met een handleiding en een training word jij als leerkracht of begeleider toegerust om met seksuele vorming aan de slag te gaan. De christelijke waarden en normen zijn het uitgangspunt voor het materiaal, dat in alles benadrukt dat leerlingen en cliënten wonderlijk gemaakt zijn.   

Symposium Wonderlijk Gemaakt Speciaal

Wil je meer weten? Binnenkort komt de nieuwe website online! Op 4 oktober presenteren we het nieuwe materiaal op een symposium. Aanmelden kan op deze pagina.
 

Meer nieuws